pátek 12. února 2010

Zabíjení králíků pro kůži, nejrychleji rostoucí část světového obchodu s kožešinou

Většina lidí považuje kůži z králíků za vedlejší produkt masného průmysl. Ve skutečnosti je však zabíjení králíků pro kůži nejrychleji rostoucí část světového obchodu s kožešinou a je tato činnost výnosnější než-li zabíjení králíků pro masné výrobky.

Ročně je ve farmových chovech zabito přibližně 50 milionů králíků pro jejich kožešinu.

Životní podmínky na farmách

Králíci na farmách se chovají v holých drátěných klecích minimální velikosti, které nemají často ani pevné dno, což je příčinou mnoha zranění (krvácející, zanícené rány na končetinách, zlomeniny končetin, i amputace končetin). Vzhledem k zápachu čpavku z močí nasáklé podlahy farem, trpí králíci podrážděním očí a dalšími bolestivými infekcemi.

Průzkum provedený v roce 2004 zjistil, že až 15% králíků chovaných na farmách trpí bolestí hlezna a až 40% králíků trpí zraněním končetin. Jiným průzkumem bylo prokázáno, že většina uhynulých králíků na farmách zemře na respirační onemocnění.

Fyzická zranění však nejsou jediným problémem, kterému jsou králíci na farmách vystavováni. Králíci jsou společenská zvířata, pokud je některý králík oddělen od jiného, nebo je chovaný osamoceně má toto za následek obrovský stres nebo sociální deprivaci, která vede ke stereotypnímu chování, hryzání klece, škubání vlastní srsti nebo k sebe zraňování.

Dokonce ani skupinový chov není o nic lepší. Přeplněné klece svádí králíky k agresivitě a bojovnosti, přičemž se vzájemně hryžou do uší nebo si vytrhávají vzájemně srst.

Klece farem také představují pro králíky neúnavnou nudu, která opět vede ke stereotypnímu chování, agresivitě a jiným psychickým poruchám.

Přeprava na porážku

Při přepravě na porážku jsou králíci nasoukáni do malých beden (většinou plastových), které se vyskládají jedna na druhou do transportního vozidla. Tohle má samozřejmě za následek to, že králíci kálejí jeden na druhého. Dalším problémem přepravy je, že králíci trpí nedostatkem čerstvého vzduchu při nedostatečném větrání. Tohle je příčinou úmrtí králíků na respirační selhání. Mimo toho, v důsledku přeplněných klecích se mohou mezi zvířaty velmi rychle rozšířit různé viry. Zlomené kosti, traumatické léze jsou při transportu také běžné kvůli špatnému zacházení se zvířaty.

Porážka

Metody porážky králíků jsou podle vyšetřovatelů z CAFT (The Coalition to Abolish the Fur Trade), kteří provedli rozsáhlá šetření na evropských farmách (viz. fotografie farmy, jatka, video) - pestré a samozřejmě všeobecně neodmluvitelně kruté. Králíci se nejčastěji usmrcují dřevěným předmětem úderem do zátylku, přičemž je jim poté proříznuto hrdlo, v případě komerčních jatek se zvířata ohromují elektrickým zařízením a poté se usmrcují vykrvácením.

Zvýšené využívání králíčí kožešiny

Existuje shoda v odvětví chovu králíků, že zvýšené využívání králíků pro kožešinu je kvůli levné produkci králičí kožešiny, která umožňuje experimentovat s procesy - jak získat kvalitnější kožešinu, tím dražší. Být schopen experimentovat s kožešinou z jednoho zvířete, znamená pro designery - být schopen to samé udělat s kožešinou z jiného zvířete, s kožešinou, která je dražší, méně dostupná než kožešina z králíka.

Co můžete dělat pro ochranu králíků?

Nejjednodušší a zároveň jedna z nejužitečnější ochrany králíků je nekupovat pravou kožešinu a věci z ní vyrobené (např. kožešinové lemy, rukavice, plyšáci, hračky pro domácí mazlíčky). Pokud jsi nejste jisti 100% zda je kožešina umělá, nekupujte ji.

Kontaktujte výrobce věcí obsahujíce pravé kožešiny, a vyjádřete své znepokojení.

Obchod bez kožešin

Pomozte zvířatům a podepište celosvětovou petici, kterou připravila česká organizace Svoboda zvířat ve spolupráci s koalicí Fur Free Alliance v rámci projektu Fur Free Retailer (Obchod bez kožešin). Podpisem petice podpoříte obchody bez kožešin!

Obchodníci mají možnost volby, když se rozhodují o tom, jakým zbožím zásobit svůj sklad. Bohužel ne všichni přiznávají, že prodejem kožešin se přímo podílejí na krutém a zbytném kožešinovém průmyslu.

Petici můžete podepsat na www.obchodbezkozesin.cz.