středa 20. října 2010

Španělští aktivisté představují španělské kožešinové farmy

Španělská organizace za práva zvířat Igualdad Animal představuje novou rešerši ze španělských kožešinových farem s norky. Rešerše odhaluje fyzické a psychické mučení, které každoročně prožívá více než 400 000 zvířat v rukou španělského kožešinového průmyslu.


Pojďme si představit co všechno týmy aktivistů a vyšetřovatelů z Igualdad Animal odhalili na každé farmě, kterou navštívili:

Norci se zmrzačenýma nohama a tělem, které nikdy nebyly nějak veterinárně ošetřeny - fotografie 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Norci žijící mezi vlastními výkaly a ponoření ve špíně - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Norci s otevřeným zraněním až na kost - fotografie 1, 2, 3.

Scény kanibalismu a neustále boje mezi zvířaty v důsledku stresu na farmách - fotografie 1, 2.

Norci, kteří přišli o oči v důsledku neléčených infekcí, kousnutí a podobně - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Norci s extrémním zraněním a infekcí uší - fotografie 1, 2, 3, 4.

Sdílení klecí živých zvířat s ostatky mrtvých, rozkládajících se těl - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Klec 35 cm široká, 45 cm vysoká a 100 cm hluboká, ve které je natlačeno až deset norků - fotografie 1.

Igualdad Animal touto dva roky trvající rešerší téměř na všech kožešinových farmách ve Španělsku znovu dokazuje, jaký strastiplný život prožívají zvířata na kožešinových farmách. O to více je tragická skutečnost, že zvířata jsou dnes stále chována a zabíjena kvůli výrobě oděvů, které byly „modní“ v době ledové.

Video znázorňující život norků na španělských kožešinových farmách naleznete na http://vimeo.com/15961993.

Pro více informací navštivte webové stránky http://www.granjasdevisones.es/.

pondělí 18. října 2010

Veterinární univerzita v Ontariu končí se zabíjením zdravých psů

HALIFAX (22. září 2010) – Tímto akademickým rokem ukončí kanadská Veterinární univerzita v Ontariu (VUO) nácvik operací, které stály životy stovek zdravých psů. 10. září 2010 bylo na webových stránkách univerzity oznámeno ukončení těchto pokusů. Místo nich bude univerzita využívat modely, přirozeně uhynulá zvířata a klinickou praxi pod dohledem se zvířaty z útulků. Ukončení těchto pokusů na zvířatech je následek dlouhodobé kampaně.

Proces změny začal v roce 2009 s přátelským bíglem jménem Rainbow, který měl být jedním ze psů zabitých po chirurgickém zákroku. Doktorka Anya Yushchenko, asistentka zástupce InterNICHE (International Network for Humane Education - Mezinárodní síť pro humánní vzdělávání) a poté veterinární studentka VUO, se vytrvale odmítala účastnit zabíjení jinak zdravých psů.

S pomocí doktora Oliviera Berrevilleho, zástupce InterNICHE pro Kanadu, a právníka Nicka Wrighta bojovala doktorka Yushchenko za svá práva na veterinární vzdělání bez ubližování zvířatům. Postupem času dokázala zachránit psovi Rainbow život a najít mu milující domov.

Po tomto úspěchu vedla spolupráce InterNICHE a organizace Animal Alliance k záchraně několika dalších psů a k rozhodnutí VUO skončit s těmito operacemi.

„Gratulujeme Veterinární univerzitě v Ontariu a univerzitě v Guelphu k zastavení zastaralých, krutých operací, které končily smrtí a k připojení se ke vzrůstajícímu počtu universit po celém světě, které nyní používají pro výuku svých studentů moderní, etické metody,“ říká Berreville. „Budeme se snažit poskytnout VUO potřebnou podporu, abychom zabezpečili, že nové osnovy a metody budou opravdu etické.“

InterNICHE poskytuje řadu prostředků na podporu zavádění humánních alternativních metod a nahrazování pokusů na zvířatech při výuce. To zahrnuje knihu a databázi alternativních metod „Od morčete k počítačové myši“ (2. vydání); výpůjční sytém pro bezplatný přístup k humánním učebním pomůckám; a grantový program Humane Education Award, který má pomoci financovat postupnou přeměnu školních osnov.

InterNICHE je nezisková organizace, která usiluje o úplné nahrazení pokusů na zvířatech a pitev při ve výuce a dalším vzdělávání.

http://www.interniche.org/cz/

Více informací o projektu Svobody zvířat Humánní vzdělání

Zdroj: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/veterinarni-univerzita-v-ontariu-konci-se-zabijenim-zdravych-psu.htm

neděle 10. října 2010

Nová statistická zpráva o počtech použitých zvířat pro pokusy

Evropská komise vydala statistickou zprávu, která zahrnuje údaje o počtech použitých zvířat pro pokusy ve 27 členských státech Evropské Unie pro rok 2008. Z nové statistiky vyplývá, že od roku 2005, kdy byla vydána první veřejná statistická zpráva, se významně počty použitých zvířat takřka nezměnily.

Nejnovější statistiky ukazují:

Celkový počet použitých zvířat v roce 2008 byl těsně nad 12 miliónů, což je mírný pokles od roku 2005 (v tomto roce bylo hlášeno 12,1 miliónů zvířat)

- Z celkového počtu je celých 55% zvířat používáno v laboratořích Francie, Velké Británii a Německa. Německo zvýšilo používání zvířat o 11% (až 2 021 782), Velká Británie o 21% (až 2 266 884), a Francie o 0,13% (2 328 380).

- Výrazné zvýšení používání zvířat pro pokusy bylo zaznamenáno především ve - Španělsko (nárůst o 51% na 897 859), Estonsko (nárůst o 610% na 34 794), Irsko (nárůst o 197% na 112 835), Rakousko (nárůst o 32% až 220 456) a Portugalsko (nárůst o 22% na 50 888).

- Údaje o používání zvířat podle druhu říkají, že bylo v laboratořích EU použito - více než 21 000 psů (pokles o 12%), více než 330 000 králíků (nárůst o 7%), více než 9 500 000 hlodavců (zahrnuje 11% nárůst použitých myších), více než 4000 koček (nárůst o 5%), přes 92 000 prasat (zvýšení o 40%), a více než 9 000 primátů (včetně snížení používání opic starého a nového světa o 8%, ale nárůst o 86% použitých poloopic). 56% primátů ze starého světa je do EU stále dováženo z jiných než členských států EU, a patří sem opice volně žijící, ulovené do pastí a jejich potomci.

- Používání zvířat zahrnuje zvýšené využívání zvířat pro základní biologický výzkum o 13% na 4 575 054 zvířat, což představuje nárůst o 13% na 478 511 v používání zvířat pro produkci a kontrolu kvality výrobků a přístrojů pro veterinární medicínu. V tomto odvětví výzkumu byl také zaznamenán nárůst používání zvířat pro potravinářské přísady od 34 225 do 54 164, a 319 117 zvířat bylo otráveno k smrti v testech, jako je test smrtelné dávky LD50, který zahrnoval 354 psů.

Evropská komise vydala tuto statistickou zprávu pouze týdny poté, co EU přijala novou směrnici o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely, která také není významným zlepšením.

Zdroj: http://eceae.org/en/category/latest-news/83/eceae-reacts-to-the-latest-eu-statistics-for-the-number-of-animals-used-in-experiments

čtvrtek 7. října 2010

Smuteční pochod na Světový den „hospodářských“ zvířat

V sobotu 2. října 2010 proběhl happening, kterým se aktivisté za práva zvířat připojili k celosvětovým akcím každoročně konaným právě touto dobou, tedy ve Světový den „hospodářských“ zvířat. Akce začala v 15 hodin na Václavském náměstí, odkud se přesunula na Staroměstské náměstí, kde kolem 18 hodiny byla zakončena.

Smyslem této události bylo upozornit veřejnost na utrpení tzv. hospodářských zvířat, a to zajímavou teatrální formou. Celá akce byla pojata jako smuteční obřad, nechybělo zde na padesát účastníků v pohřebních róbách, rakev a svíce. Podstata tohoto shromáždění byla pak odhalena na plachtách s rozměrnými fotografiemi z velkochovů.

Shromáždění připomínali utrpení skotu, prasat a slepic v klecích a podobně. Je třeba upozornit na fakt, že jen během jediné minuty shromáždění bylo zabito 575 krav, 95.224 kuřat, 5109 kachen, 768 koz, 2626 prasat, 1078 ovcí a devět koní.

Happening organizovala iniciativa Veggie Parade, která si klade za cíl vnést mezi širokou veřejnost informace o veganském a vegetariánském způsobu života a podpořit vzájemnou diskuzi.


Zdroj: http://www.veggie-parade.cz/

Pomozte zastavit opičí obchod!

Vyšetřování provedené britskou organizací BUAV v letech 2009-2010 odhalilo šokující krutost a utrpení opic při jejich odchytu a „chovu“ na Mauriciu. Každý rok jsou tisíce opic odtrženy od svých rodin a odvlečeny z přírody. Poté jsou buď přímo vyvezeny do zahraničí do výzkumných center nebo jsou zavřeny do klecí na chov a jejich potomci jsou pak exportováni do laboratoří po celém světě, kde budou trpět a pravděpodobně zemřou při pokusech.

Mauritius je druhým největším dodavatelem makaků jávských pro výzkumný průmysl na celém světě. Opice jsou dováženy do EU (především do velké Británie, Francie a Španělska), USA a do Izraele.

Prosíme podepište petici za zákaz tohoto obchodu adresovanou premiérovi Mauritia – klikněte na následující odkaz: http://www.thepetitionsite.com/3/stop-the-primate-trade-from-mauritius/

Další informace najdete na: http://www.stopthebabytrade.org/