pátek 20. března 2009

Rusko chrání tuleně grónské

Ve středu 18. března 2009 Rusko oficiálně zakázalo komerční lov tuleňů v Bílém moři a stalo se první zemí světa, která podnikla tyto vřele uvítané kroky pro život tuleňů. Zákaz zabíjení tuleňů v Bílém moři se vztahuje na tuleně mladších jednoho roku, což je věkové rozmezí, ve kterém jsou zabíjení tuleni pro kožešinu a jiné produkty. Každým rokem bylo v Bílém moři zabito kolem 50 000 tuleňů grónských, ale v budoucnu již kvůli kožešině nezemře ani jeden.

Zákazu předcházely mnohaleté kampaně, včetně ruské kampaně "Zachraňte tuleně", tamní pobočky Mezinárodního fondu pro ochranu zvířat (IFAW) a masivní demonstrace, které probíhaly ve větších městech po celém Rusku.


Rusko se však rozhodlo ještě více podporovat ochranu tuleňů tím, že bude odkláněna lodní dopravy ze sídlišť tuleňů grónských v Bílém moři. Odklánění lodní dopravy nutné k ochraně tuleňů, navrhovali ekologové a vědci IFAW mnoho let. Vědci z IFAW konstatují, že odklonění lodní dopravy ze sídlišť tuleňů je důležité rozhodnutí k ochraně tuleňů grónských v Bílém moři a dodávají, že ročně lodní doprava zabila více než 1000 tuleňů.

Projekt SATELLITE - BASSED TECHNOLOGY

Tento společný projekt iniciovaný společností ScanEx KDR a ruskou IFAW je zaměřen na ochranu tuleňů grónských v Bílém moři. V březnu 2009, ScanEx společně s IFAW spustili v Bílém moři projekt satelitního-monitorovacího sledování lodní dopravy přes ledová pole s výskytem tzv. školek tuleňů. IFAW v roce 2007 až 2008 vedla operaci, výskytu tuleňů grónských v Bílém moři a na základě těchto dokumentů z operace IFAW, byly určené lokality pro satelitní monitoring a místa pro odklonění lodní dopravy. ScanEx svojí pomocí IFAW, výrazně přispěl k ruské kampani "Zachraňte tuleně".

pondělí 9. března 2009

Všeobecné deklarace na ochranu zvířat

Kampaň za přijetí Všeobecné deklarace na ochranu zvířat OSN je celosvětovou iniciativou symbolizujícící dohodu mezi lidmi jednotlivých národů uznávající zvířata za cítící bytosti schopné utrpení, bytosti hodné respektu a mající své přirozené potřeby s cílem položit základy všeobecně platných ustanovení vedoucích k účinné ochraně zvířat před utrpením.

Do kampaně je zapojeno přes 300 neziskových organizací, včetně Společnosti pro zvířata, ze 193 zemí světa! Hlavním koordinátorem je Světová organizace pro ochranu zvířat – World Society for the Protection of Animals, WSPA...

Cílem je získat 10 milionů podpisů a předložit Deklaraci Valnému schromáždění OSN s žádostí o její schválení. Bude-li Deklarace OSN úspěšně přijata, potom se může stát obdobou Všeobecné deklarace lidských práv. Aktivisté na ochranu zvířat z České republiky stáli spolu s kolegy z Kostariky, Keňi, Indie a Filipín na počátku této iniciativy a zapojili své vlády do kampaně.

Kampaň můžete podepsat zde: www.animalsmatter.org