neděle 29. srpna 2010

Evropská komise oslabuje směrnici o zákazu testování kosmetiky na zvířatech

ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech) obvinila Evropskou komisi z protizákonné snahy oslabit zákaz testování kosmetiky na zvířatech.

V roce 2003, po mnoha letech kampaní vedených ECEAE, přijala Evropská unie několik zákazů, týkajících se testů kosmetiky na zvířatech, v rámci sedmého dodatku Směrnice o kosmetice. Byl to významný krok směrem k ochraně zvířat v EU, který podporovali politici i veřejnost.

Směrnice o kosmetice zahrnuje naprostý zákaz testování kosmetiky na zvířatech v EU. Zakázán je i prodej a dovoz kosmetiky testované na zvířatech ze zemí mimo EU. Toto vše vstoupilo v platnost v březnu 2009 se třemi výjimkami pro testy toxicity po opakované dávce, toxikokinetiky a reprodukční toxicity. Tyto testy by měly být zakázány od března 2013, ačkoli bylo stanoveno, že zákaz může být odložen, pokud se do té doby nenajdou vhodné alternativní metody bez zvířat. V posledních měsících Evropská komise ustanovila řadu pracovních skupin, které měly připravit zprávu o dostupnosti alternativních metod.

Bohužel se zdá, že se Evropská komise nevysvětlitelně pokouší oslabit Směrnici přidáním výjimky pro dva další testy na zvířatech – test kožní senzibilizace a test karcinogenity. Tyto testy nebyly zahrnuty v původní výjimce a vědci pro ně musí najít vhodnou alternativu dříve, než zákaz začne platit. Podle závěru pracovních skupin nebudou alternativní metody bez zvířat dostupné dříve než v letech 2017-2019 pro test kožní senzibilizace; pro test karcinogenity nejsou schopni odhadnout, kdy budou alternativy dostupné.

Výkonná ředitelka ECEAE, Michelle Thew, prohlásila: „Tento čin bude velkým zklamáním pro občany napříč Evropskou Unií, kteří podporovali zákaz testů na zvířatech. Zdá se, že se Evropská komise zákaz snaží oddálit přidáním dalších testů na zvířatech, pro které je potřeba najít alternativy. ECEAE je znepokojena tímto nelegálním pokusem oslabit platnost Směrnice o kosmetice. Zákaz testů kožní senzibilizace a karcinogenity nebyl podmíněn dostupností alternativním metod. Jejich zákaz ve Směrnici byl založen především na etice, nikoliv na vědě.“

Zatím ovšem není rozhodnuto a bude ještě šance oslabení zákazu zabránit.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/evropska-komise-se-pokousi-oslabit-zakaz-testovani-kosmetiky-na-zviratech.htm

Pokud nechcete kupovat kosmetiku testovanou na zvířatech, navštivte www.netestovanonazviratech.cz.

středa 18. srpna 2010

Od pátku si v EU nekoupíte výrobek z tuleně

Tisková zpráva, Svoboda zvířat, Plzeň 18. 8. 2010

V pátek 20. srpna 2010 totiž nabývá účinnosti článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů, který určuje podmínky pro uvedení výrobků z tuleňů na evropský trh. Nařízení zakazuje uvádět na trh výrobky z tuleňů s několika výjimkami (např. produkty ze zvířat ulovených v rámci tradičního lovu Inuitů a dalších domorodých komunit). Prováděcí pravidla zveřejnila Evropská komise teprve včera.

Prosazení tohoto zákazu se povedlo také díky neúnavné práci ochránců zvířat po celém světě. Velkou zásluhu mají především naši zahraniční kolegové, kteří neustále přinášeli nové a nové záběry dokazující brutalitu komerčního lovu tuleňů v Kanadě a nedodržování základních pravidel lovu stanovených kanadskou vládou,“ vysvětluje Lucie Moravcová z organizace Svoboda zvířat a dodává: „Z hlediska ochrany tuleňů však není zcela vyhráno. Komerční lov nejen v Kanadě i nadále pokračuje, ale v nesrovnatelně menším měřítku. Třeba již v roce schvalování zákazu bylo zabito o 200 000 tuleňů grónských méně, než byla kvóta pro odlov stanovená kanadskou vládou. V letošní lovecké sezóně jich pak bylo zachráněno ještě o 60 000 více.“ Organizace Svoboda zvířat se do prosazování zákazu zapojila s úspěšnou kampaní „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti“ (www.protisrsti.cz).

Nově: www.svobodazvirat.cz/novinky/necekany-vyvoj-zakazu-obchodovani-s-tulenimi-vyrobky-v-eu.htm

čtvrtek 5. srpna 2010

OECD schválila nahrazení krutých testů na králících

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) přijala 22. července 2010 novou směrnici pro testování dráždivosti kůže metodami bez použití zvířat. Směrnicí by se nyní měly řídit společnosti a vlády po celém světě.

Směrnice OECD umožňuje použití třech modelů lidské kůže vyrobených společnostmi SkinEthic ve Francii a MatTek v USA nebo použití jiných metod vyhovujících kritériím směrnice. Tyto metody nahradí Draizův test na králících ze čtyřicátých let, který je tradičně používán ke stanovení dráždivosti kůže. Chemická látka je při něm nanesena na oholenou, vrchní vrstvy zbavenou kůži na zádech zvířat.

Tyto nové metody namísto toho poskytují humánní a více přesné posouzení potenciálního poškození lidské pokožky danou látkou. K výrobě trojrozměrných modelů kůže se používají kožní buňky získané z chirurgických zásahů.

Přijetí těchto metod předcházelo více než deset let vědeckého výzkumu a lobbingu organizací na ochranu zvířat. Expertní skupina ICAPO (Mezinárodní rada pro ochranu zvířat v OECD) poskytla vědeckou expertízu, která pomohla k vytvoření nové směrnice a zajistila její přijetí.

ICAPO se skládá z 11 organizací na ochranu zvířat z Evropy, Asie a Severní Ameriky a reprezentuje více než 20 mil. občanů. Je určena k nahrazení, redukci a zjemnění použití zvířat ve výzkumu ve směrnicích OECD a jiných programech.

Směrnice OECD pro testování bezpečnosti využívá 31 členských států, z nichž mnohé jsou státy největších světových ekonomik.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/oecd-schvalila-nahrazeni-krutych-testu-na-kralicich.htm

úterý 3. srpna 2010

Můžete pomoc toto zastavit!

Následující video dokumentuje útlak nelidských zvířat a diskutuje o veganství jako o efektivní reakci na tento útlak. Pro více informací o veganství, navštivte YouCanHelpStopThis.com (www.goveg.cz). Titulky jsou i v českém jazyce, stačí po spuštění kliknou na "cc" v dolním pravým rohu a v "Práci s titulky" kliknout na přeložit titulky a vybrat si český jazyk.