pondělí 11. června 2012

Kožešinový průmysl v Polsku

Jak již možná víte, každý rok je zabito pro kožešiny desítky miliónů zvířat; zejména norci lišky, psi mývalovití a činčily. Zvířata zabitá pro kožešinu jsou ve většině případů zajata na farmách, kde musejí čelit velkému počtu nemocí, četným fyzickým zraněním a psychickým poruchám kvůli podmínkám, v nichž jsou zvířata držena dokud nejsou zabita elektrickým proudem, otrávena nebo zplynována atd.

Jednou zemí, ve které se chová nejvíce zvířat pro jejich kožešinu je Polsko. Polsko se v poslední době stalo jedním z obrů v produkci kožešin, a je velice pravděpodobné, že jeho vývoj se bude ubírat stále tímto směrem. Na polském území je asi 750 kožešinových farem. Mnohé z farem jsou malé, ale některé farmy jsou továrnami na kožešiny, kde je zajatých i desetitisíce zvířat. Jedním z důvodů, proč se v Polsku situace ubírá tímto směrem je, že podnikatelé z tohoto odvětví stěhují své podnikání do Polska, poněvadž polské předpisy jsou velmi umírněné, a kontroly vzácné a těžko efektivní. Tamní kožešnické lobby vede k absurdním situacím, jako je odebrání norka amerického se seznamu cizích druhů (norci velmi často utíkají z farem, přičemž vytlačují/vytlačili původní norky evropské (i u nás)).Jak to vypadá na polské kožešinové farmě můžete shlédnout na přiloženém videu.

Odpovědí na situaci, která se odehrává v Polsku je založení Koalice pro zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v Polsku, jejímž jasně definovaným cílem je samozřejmě zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v Polsku. Webové stránky této koalice najdete na http://antyfutro.pl/, na facebooku pak zde https://www.facebook.com/antyfutro.

V České republice vede kampaň Proti srsti - která má za cíl zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR - organizace Svoboda zvířat. Stránky této kampaně, kde mimojiné můžete získat petiční archy, najdete na http://www.protosrsti.cz/ .

úterý 5. června 2012

Brutální lov tuňáků v Carlforte

Organizace Igualdad Animal/Animal Equality zveřejnila záběry z rešerše, která odhaluje brutální lov tuňáků obecných, který se odehrává každý rok od přelomu května a června v Carloforte – pobřeží ostrova San Pietro v jihozápadní Sardinii.

Tuňáci jsou ve Středozemním moři většinou chyceni do mobilních pastí, ale tradiční lov tzv. tonnara je stále provozován. Zveřejněné záběry ukazují různé fáze zabíjení: zejména, jak jsou zoufalí a panikařící tuňáci nakupeni jeden na druhým, zraňují se během odchytu, nebo jak jsou násilně udeřeni harpunou a odvlečeni do lodi, poté bodnuti do srdce a udušeni a vykrváceni k smrti.Pomoci k ukončení tohoto brutálního lovu tuňáků můžete prostřednictvím následujících stránek www.animalequality.net/petitions/?page_id=4, na nichž naleznete již předepsaný email, v němž požádáte magistrát města Carloforte, Mezinárodní komisi pro ochrnu tuňáků (ICCAT), Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu (EFCE) a Evropský parlament, aby byl ukončen krutý lov tuňáků a zakázán lov tuňáků ve světě.

Tuňáci obecní jsou ohroženým druhem, protože jich lidé zkonzumují více, než je udržitelné. Již před třemi lety řekl Sergi Tudela z odboru Světového fondu na ochranu přírody (WWF) zabývajícím se rybolovem a životním prostředím ve Středomoří, že: "K ochraně stavu tuňáků je třeba přerušení rybolovu a pozastavení mezinárodního obchodu s touto rybou.". Greenpeace také nedávno zveřejnila video o obětech lovu tuňáků, tentokrát v Tichém oceánu viz. www.greenpeace.org/czech/cz/news/sokujici-video-obeti-lovu-tunaka-jsou-i-zraloci-a-velryby/.