neděle 31. července 2011

Spotřeba zvířat pro pokusy v ČR

Podle následujícíh informačních materiálů Ministerstva zemědělství ČR si můžete udělat představu o tom, kolik je a bylo použito mimolidských zvířat k pokusům v ČR, a k jákým pokusům.

Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v roce 2010: eagri.cz/public/web/file/1497/EPZ10t.pdf.

Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v letech 1994-2010: eagri.cz/public/web/file/1454/EPZ94_10t.pdf.

Spotřeba zvířat k pokusům v ČR podle druhů - vývoj od roku 1994: eagri.cz/public/web/file/1486/EPZ94_10t_druhy.pdf.

Graf vývoje počtu použitých PZ podle druhů: eagri.cz/public/web/file/1461/EPZ94_10g_druhy.pdf.

Graf vývoje počtu použitých PZ podle vybraných účelů pokusů: eagri.cz/public/web/file/1458/EPZ94_10g_ucely.pdf.

Graf poměru počtů použitých PZ v jednotlivých letech podle druhů: eagri.cz/public/web/file/1510/EPZ94_10gk_druhy.pdf.

Graf poměru počtů použitých PZ v jednotlivých letech podle vybraných účelů pokusů: eagri.cz/public/web/file/1495/EPZ94_10gk_ucely.pdf.


 Co je pokusem a kdo je pokusným, podle MZe ČR?

Pod pojmem "pokus" a "pokusné zvíře" si je možné představit leccos, proto na úvod definice pokusného zvířete podle § 3 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

"Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusným zvířetem každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně volně žijícího zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo rozmnožování schopné larvální formy."

A dále definice pokusu podle § 3 písm. u) téhož zákona:

"Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusem jakékoliv použití zvířete k pokusným nebo jiným vědeckým účelům, které u zvířete vyvolá nebo je způsobilé vyvolat bolest, úzkost nebo utrpení, anebo které může vést k trvalému poškození nebo ke ztížení přirozeného způsobu života zvířete, anebo které v důsledku provedených zákroků nebo provedených úkonů vede nebo může vést k tomu, aby se zvíře s takovýmto poškozením narodilo; za pokus se považují i případy, kdy bylo u zvířete vyloučeno utrpení nebo trvalé poškození úspěšným použitím prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod. Veterinární léčebné, preventivní a diagnostické úkony, inseminace a přenos embryí, porážení zvířat nebo označování zvířat v chovu a činnosti podle § 15 odst. 8 nejsou pokusem podle tohoto zákona."

§ 15 odst. 8 zákona zní:

"Za pokusy na zvířeti se nepovažují biologické testace sledující vliv změny jednotlivých složek krmné dávky, nebo srovnávací pokusy různých skupin zvířat a pokusy sledující výtěžnost zvířat, prováděné podle zvláštního právního předpisu, při kterých je sledována během života v obvyklých podmínkách chovu pouze hmotnost zvířat, nejsou omezovány jejich fyziologické funkce nebo biologické potřeby a neprovádí se krvavé nebo jinak bolestivé zákroky."

Zdroj: http://eagri.cz/

úterý 19. července 2011

Proč Ne oblečení od Donna Karan

Řada oblečení Donna Karan (od stejnojmenné módní návrhářky) se na štítcích hrdě chlubí s vysvětlivkou, že výrobek obsahuje "čínskou králičí kožešinu". Takže co to přesně znamená? Poslední tajná rešerše organizace PETA Asia Pacific odhaluje šokující pravdu: žalostné životní podmínky, zanedbávání a špínu na čínských kožešinových farmách.

Deset důvodů proč ne oblečení od Donna Karan zde: www.dkbunnybutcher.com/tenReasons.aspx.

Každý rok jsou miliony zvířata usmrcených pro oděvní průmysl, a 85% kožešin pochází z pekla na Zemi, známých jako "továrna na smrt". Zvířata na kožešinových farmách stráví celý svůj život pouze v přeplněných, špinavých drátěných klecí, kde nemají dostatek prostoru, aby mohla udělat pár kroků v libovolném směru.

Kožešinoví zemědělci používají nejlevnější metody usmrcování, které mají k dispozici, včetně lámání vazu, dušení, otravy a análních nebo vaginálních elektrošoků. Mnohá zvířata jsou zabita elektrickým proudem tím, že se tyče vloží do jejich konečníků a 240 voltů projede jejich orgány, zvířata jsou usmažena zevnitř, aby se zabránilo poškození srsti. Surové metody nejsou vždy účinné a někdy se zvířata probouzejí při stahování jejich kůže z jejich těla.


Kožešiny z Číny, kde jsou ty nejhorší typy chovu a usmrcování zvířat, se běžně vyskytují na oděvech u nás, jak už je výše psáno celých 85% kožešiny pochází právě z Číny. Vyzývat k bojkou čínských kožešin nestačí, nejlepší je nenosit cizí kůži vůbec!

Zdroj: http://www.dkbunnybutcher.com/

pondělí 18. července 2011

Obžalováni zaměstanci laboratoře PLRS

Na základě rešerše organizace PETA, byli v severní Karolíně ( v USA) obžalováni čtyři zaměstnanci Professional Laboratory and Research Services (PLRS), včetně vedení, za 14 těžkých zločinů z krutosti vůči zvířatům. Tento případ je vůbec první v historii Spojených států, kde na základě důkazů čelí zaměstnanci laboratoře obvinění za trestný čin z týrání, zneužívání a zanedbávání zvířat v laboratořích.

Toto je druhé historické trestně stíhání za týraní zvířat používaných pro pokusy. První trestní stíhání vyplynulo ze zcela prvního tajného vyšetřování PETA - 1981 Silver Spring Monkeys případ.

Laboratoř byla již uzavřena a zvířata z ní zachráněna viz. zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/09/plrs-uzavrena-vice-nez-200-zvirat-je.htm. 

Zdroj: http://www.peta.org/features/professional-laboratory-and-research-services.aspx

pátek 15. července 2011

Letecké společnosti, které ne/transportují primáty pro výzkumný průmysl

Letecké společnosti, které přepravují nebo mohou přepravovat primáty pro výzkumný průmysl:

Air Canada
Air China
Air France
China Eastern Airlines
China Southern Airlines
Continental Airlines
Caribbean Airlines
Lufthansa*
Philippine Airlines
Vietnam Airlines

* Právní požadavky zavedené německou vládou nutí Lufthansu přepravovat primáty pro německý výzkumný průmysl. Nicméně, přeprava všech zásilek ze zahraničí byla zakázána.

Letecké společnosti, které nepřepravují primáty určené pro výzkumný průmysl:

Aer Lingus
Air Malawi
Air Hong Kong
Air Malta
Air Mauritius
Air New Zealand
Air Seychelles
Alitalia
American Airlines
Ameriflight
Amerijet
Austrian Airlines
Azerbaijan Airlines
Baltic Air
British Airways
British Midland
Cargolux
Cathay Pacific
China Airlines
Cyprus Turkish Airlines
Czech Airlines
Delta Airlines
DHL Aviation
Easyjet
Egyptair
El Al Israel Airlines
Emirates
Eva Air
Finnair
Flybe
Gulf Air
Hong Kong Dragon Airlines
IBC Airways
Iberia
Jet2
Kenya Airways
KLM Royal Dutch Airlines
Korean Air
Loganair
LOT Polish Airlines
Malaysian Airlines
Martinair
Middle East Airlines
Monarch Air
Northwest Airlines
Olympic Air
Pakistan International Airlines
Qantas Airways
Qatar Airways
Royal Jordanian
Ryanair
Singapore Airlines
South African Airways
Southwest Airlines
Swiss International Airlines
TAP Portugal
Thai Airways International
United Airlines
US Airways
Virgin Atlantic

BUAV (Britská unie za zrušení vivisekce) získala mnoho prohlášení o podpoře od leteckých společností, které se distancují od krutosti a utrpení mezinárodního obchodu s primáty:

"Swiss World Cargo (nákladní divize Swiss International Air Lines) se distancuje od krutosti a utrpení při mezinárodním obchodu s primáty, a nepřijímá ani ostatní opice (nelidské primáty), nebo žijící kočky/psy určené pro výzkum, pro přepravu na některé z našich cest."

- Swiss International Airlines

"Samozřejmě bychom chtěli být v seznamu leteckých společností v boji proti mezinárodnímu obchodu s primáty pro výzkumný průmysl."

-Malaysia Airlines

"Cheme, aby vaše kampaň byla úspěšná a seznam leteckých společností odmítajících přepravy těchto zvířat rostl víc a víc."

- TAP Portugal

"Jménem China Airlines, chtěli bychom rozšířit naše uznání na vaše odhodlaní chránit život primátů před nepřirozeným zásahem člověka."

- China Airlines

"Vezměte prosím na vědomí, že nepodporujeme transport nelidských primátů a byli bychom rádi uvedený na seznamu, který zakazuje tuto praxi."

- United Airlines

Více o přepravě primátů pro výzkumný průmysl v článku Rešerše BUAV ukazuje transport primátů pro výzkum předními leteckými společnost nebo na www.buav.org/our-campaigns/primate-campaign/primate-cargo-cruelty/.

Zdroj: http://www.buav.org/our-campaigns/primate-campaign/primate-cargo-cruelty/airlines-stance/

úterý 5. července 2011

Analýza nové zprávy ECHA o používání alternativ k testům na zvířatech při REACH

Při analyzování nové zprávy Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) "Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro potřeby nařízení REACH", Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) zjistila, že:

- 107 testů na zvířatech bylo provedených automaticky, přestože měly být zpočátku předmětem veřejných konzultací. Tohle se stalo při testech genotoxicity, dlouhodobých testech po opakovaných dávkách, testech vývojové toxicity a toxicity pro reprodukci, a testech dlouhodobé toxicity a bioakumulace u ryb. Testy vyústily ve smrt u 57 774 zvířat.

- 323 testů na zvířatech bylo provedených, přestože měly být na místo nich použity testy in vitro. Tohle se týkalo testů podráždění kůže a očí, pro něž jsou validovány "alternativy". Testy měly za následek smrt 969 králíků.

- 343 testů na zvířatech bylo provedených i přes oznámení ECHA z roku 2009, že není vyžadováno provádět 28-denní studie po opakované dávce a screeningové studie reprodukční toxicity, pokud byly návrhy testů pro dlouhodobé testy předloženy. Přesto se ukázalo, že bylo provedených 109 studií po opakované dávce a 234 screeningových. Tohle mělo za následek smrt 141 324 zvířat.

Celkem ECHA odhaduje, že bylo provedených 1849 nových testů na zvířatech pro potřeby nařízení REACH. Sice se mnoho společností rozhodlo spoléhat na existující data (tyto nové testy na zvířatech byly pouze 2% z celkového počtu předložených výsledků testů), ale ECEAE odhaduje, že přesto bylo použitých minimálně 231 135 zvířat. Šokující ovšem je, že 87% z těchto zvířat bylo použitých při testech, které by neměly být prováděny v souladu s pravidly REACH (jak je uvedené výše).

(Pozitivnější) Pokračování analýzy na www.eceae.org/en/category/latest-news/171/animal-campaigners-urge-european-agency-to-do-more-to-prevent-animal-testing.

Zkrácenou verzi nové zprávy ECHA "Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro potřeby nařízení REACH" v češtině najdete na echa.europa.eu/doc/117reports/summary/alternatives_test_animals_2011_summary_cs.pdf.

Zdroj: http://www.eceae.org/en/category/latest-news/171/animal-campaigners-urge-european-agency-to-do-more-to-prevent-animal-testing

* REACH: V červnu roku 2007 vstoupila v platnost nová legislativa Evropské unie, stanovující testování chemikálií - REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek). Jejím účelem je prý stanovit, zda je přibližně 30 000 chemických látek, které jsou na trhu, bezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí a kontrolovat použití těch, které jsou ohodnoceny jako rizikové.