pondělí 30. ledna 2012

Jižní Korea zřejmě má zájem ukončit chov medvědů pro žluč

Organizace Green Korea United (GKU) vydala zprávu, v níž uvádí, že Korejské národní shromáždění projevilo politickou vůli k ukončení krutého chovu medvědů pro jejich žluč.

Rozpočtový výbor Národního shromáždění nedávno zvolil návrh „vypracovat opatření k ukončení provozu chovu medvědů prostřednictvím zkoumání současného stavu chovu medvědů a jeho plánu managementu“. Schválení tohoto návrhu znamená, že vláda schválila rozpočet 200 miliónů korejských jenů (cca 2 871 300 korun) k zjištění aktuálního stavu farem s medvědy v Jižní Korei a navržení ukončení provozu. Návrh má přesvědčivý náznak, že korejská vláda uznává, že je třeba ukončit chov medvědů.

Podle WSPA (Světové společnosti na ochranu zvířat) v roce 2011 při jí financovaném hlasování, korejská veřejnost v 90 procentech vyjádřila podporu pro ukončení chovu medvědů.

O tom, jak to chodí na medvědích farmách v Asii se můžete podívat a dozvědět na www.animalrights.webz.cz/medvedi.htm. V Jižní Korei je zakázáno získávat žluč ze živých medvědů. Medvědi se však zde drží v zajetí 10 let a poté jsou zabiti pro sběr jejich žluči. Přestože je nelegální sběr žluči ze živých medvědů, na některých farmách se stále sbírá žluč ze živých medvědů http://news.sbs.co.kr/section_news/news_read.jsp?news_id=N1000780160.

 Zdroj: http://www.wspa-usa.org/latestnews/2012/Korea-Commits-End-Bear-Farming.aspx

neděle 22. ledna 2012

Mary Kay, L´Occitane a Yves Rocher byl odebrán certifikát HCS

Kosmetickým společnostem Mary Kay, L´Occitane a Yves Rocher byl odebrán certifikát HCS (Humánní kosmetický standart). To znamená, že už nepatří mezi kosmetiku netestovanou na zvířatech.

Certifikát HCS byl těmto kosmetickým společnostem odebrán proto, že odmítly přestat vyvážet své výrobky do Číny. Čína je jedinou zemí, ve které je povinné testovat kosmetiku na zvířatech, včetně kosmetiky dovážené z jiných zemí. Více informací v článku "Testování kosmetiky v Číně".

HCS - Humánní kosmetický standart

Humánní kosmetický standard je jediný mezinárodně platný certifikát, který umožňuje spotřebitelům jednoduše identifikovat a nakupovat kosmetické přípravky a prostředky pro domácnost, které nebyly testovány na zvířatech. Pro získání HCS, nesmí společnost provádět pokusy na zvířatech a ani si zadávat objednávky za tímto účelem. Dále musí stanovit Datum ukončení testování na zvířatech (tzv. DUTZ), po kterém již nesmí používat složky otestované na zvířatech. Je to jediný systém, který požaduje po společnostech, aby umožnily nezávislou kontrolu a opakovaně na vyžádání prokazovaly, jakým způsobem testují své produkty, včetně složek, ingrediencí a přísad produktů. Jedině tak je zajištěno, že bude společnost dodržovat svůj odmítavý postoj k testování na zvířatech a přísná kritéria HCS.

V ČR je HCS řízen Svobodou zvířat, v Evropě Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), v USA a v Kanadě pak Koalicí pro spotřebitelské informace o kosmetice (The Coalition for Consumer Information on Cosmetics). Britská Unie za zrušení vivisekce (BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection) navíc v roce 2003 zahájila obdobný program HHPS (Humane Household Products Standard), týkající se prostředků pro domácnost. Více informací na www.netestovanonazviratech.cz.

Podepiště petici za ukončení prodeje toaletních potřeb a kosmetiky testované na zvířatech v EU

Evropské organizace na ochranu zvířat spustily kampaň za ukončení prodeje toaletních potřeb a kosmetiky v EU, která byla krutě testována na zvířatech. Součástí kampaně je celoevropská petice, kterou můžete podepsat na www.nocruelcosmetics.org. Více informací na http://pokusynazviratech.cz/novinky/32-4-reknete-ne-krute-kosmetice-v-evrope.htm.

sobota 14. ledna 2012

Podpořte rozhodnutí Air Canada zastavit přepravy opic pro vivisekční průmysl

Letecké společnosti hrají klíčovou roli v mezinárodním obchodu s primáty pro vivisekční průmysl, poněvadž transportují opice do vivisekčních laboratoří po celém světě.

Některé opice jsou odchyceny v přirozeném prostředí (např. Mauriciu), jiné jsou potomky ulovených jedinců z volné přírody, kteří jsou nuceni žít v zajetí v chovech. Všechny opice jsou vytrženy ze svých rodinných společenstvích, zabaleny do malých, dřevěných beden a dodávány jako náklad, obvykle ve velmi dlouhých cestách.

Odhalení role Air Canada při přepravách opic pro vivisekční průmysl Britskou Unií za zrušení vivisekce (BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection) vedlo k rozsáhlé reklamní kampani do níž se zapojila Change.org, organizace na ochranu zvířat a jedinci po celém světě. Na základě toho, Air Canada vydala rozhodnutí o zastavení přepravy těchto primátů a podala změnu tarifu Kanadské dopravní agentuře (CTA - Canadian Transportation Agency).

Air Canada uvedla: "Bylo to rozhodnutím, jak sladit naše politiky s mnoha jiných velkých mezinárodních dopravců a v reakci na obavy široké veřejnost."

Nicméně, na základě stížnosti, CTA nyní pozastavila kanadské letecké společnosti pozměnění tarifu dokud neproběhnou jednání o nově navrhované politice.

Nyní se BUAV spojila s Change.org a zahájila petici na podporu rozhodnutí Air Canada s žádostí ke Kanadské dopravní agentuře, aby uznala sílu veřejného dojmu a umožnila kanadské letecké společnost sladit svou politiku s dalšími významnými leteckými společnostmi.

Petici můžete podepsat na www.change.org/petitions/support-air-canadas-decision-to-stop-transporting-primates-for-research.

Další odhalené přepravy opic do vivisekčních laboratoří předními leteckými společnostmi naleznete na zachrana-zvirat.blogspot.com/2011/05/reserse-buav-ukazuje-transport-primatu.html a nové na www.svobodazvirat.cz/novinky/buav-odhalila-dalsi-prepravu-opic-leteckymi-spolecnostmi.htm. Seznam leteckých společností ne/přepravujících opice pro vivisekční průmysl najdete na zachrana-zvirat.blogspot.com/2011/07/letecke-spolecnosti-ktere.html.

pondělí 9. ledna 2012

Rusko zakazuje obchod s výrobky z tuleňů grónských

Zásluhou především organizace IFAW (International Fund for Animal Welfare) se podařilo ukončit jeden z největších trhů s produkty z tuleňů, když v Celní unii Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace byl přijat zákaz dovozu a vývozu výrobků z tuleňů. Je to největší vítězství v kampani proti komerčnímu lovu tuleňů od doby, kdy Evropská unie zakázala obchod s produkty z tuleňů (mimo produktů od Inuitů) ve všech členských státech.

Podle kanadské vlády, se do Ruska dodává až 90% tuleních kožešin z Kanady.

V roce 2009, ve stejný rok zákazu obchodu s produkty z tuleňů v EU, Rusko již samo ukončilo lov tuleňů v Bílém moři a ruský premiér Vladimír Putin označil lov za krvavý průmysl a za něco co mělo být zakázané před lety.

Časován osa smršťování trhů

- v roce 1972 USA zavádí Zákon o ochraně mořských savců (Marine Mammal Protection Act – MMPA), který zakazuje dovoz a vývoz veškerých produktů z mořských savců.

- v roce 1983 Evropa zakazuje dovoz tuleních výrobků z takzvaných „whitecoats“ (mláďat tuleně grónského mladších dvanácti dnů) a takzvaných „bluebacks“ (čepcolů hřebenatých mladších jednoho roku).

- v roce 1987 kanadská vláda zakazuje komerční lov „whitecoats“ tuleňů a „bluebacks“ čepcolů ve svých vodách

- v roce 2006 Mexiko zakazuje dovoz a vývoz mořských savců, včetně tuleňů

- v roce 2007 Belgie a Německo vnitrostátně zakazuje obchod s výrobky z tuleňů

- v roce 2009 Rusko zakazuje zabíjení mláďat tuleňů grónských mladších 12 měsíců (tím lov ukončí zcela, poněvadž starší tuleni dvanácti měsíců se pro kožešinu nezabíjejí)

- v roce 2009 EU zakazuje obchod s výrobky z tuleňů ve všech členských státech, s výjimkou dovážení kožešin pro Inuity

- v roce 2011 dohoda mezi Kanadou a Čínou, aby byl povolen vývoz mastných produktů z tuleňů, je odložena

- v roce 2011 Bělorusko, Kazachstán a Ruská federace zakazuje obchod s kožešinami z tuleňů grónských a jejich bělosrstých mláďat

Více o komerčním lovu tuleňů se dozvíte na stránkách www.protisrsti.cz/zachrante-tulene/.

Zdroj: http://www.ifaw.org/us/news/major-victory-russia-bans-trade-harp-seal-skins

čtvrtek 5. ledna 2012

Pokrok společnosti Allergan v testování botoxu bez použití zvířat

Nedávné jednání ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech) se zástupci společnosti Allergan o testování botoxu bylo úspěšné a přineslo pozitivní zprávy. Cílem byla diskuze o pokroku společnosti Allergan, předního výrobce produktů z botulotoxinu, v ukončení používání myší pro testování produktů BOTOX® a VISTABEL® (obchodní značky botulotoxinu typu A v Evropě). Jak diskuse dopadla čtěte na www.svobodazvirat.cz/novinky/pokrok-spolecnosti-allergan-v-testovani-botoxu-bez-pouziti-zvirat.htm.