neděle 26. září 2010

Šokující fotografie z laboratoře Primate Products Inc.

Série šokujících fotografií znetvořených opic byla zveřejněna na internetových stránkách BiteBack. Fotografie byly pořízeny při utajené rešerši hnutí za osvobození zvířat v laboratoři společnosti Primate Products Inc. v Miami na Floridě. Tato společnost nabízí primáty pokusným laboratořím.

Podle anonymní zprávy vydané na BiteBack, byly fotografie pořízeny, aby se ukázala skutečná tvář pokusů na zvířatech a globální obchod s primáty.Celou sérii fotografií naleznete na http://directaction4.info/USA_primates_Aug10/index.html.

neděle 19. září 2010

PLRS uzavřena: více než 200 zvířat je volných

Týden poté co organizace PETA zveřejnila šokující devíti měsíční utajenou rešerši, kterou bylo zjištěno, že psi, kočky a králíci jsou vystavováni hrubému a krutému zacházení, zanedbávání a mizerným podmínkám v pokusné laboratoři Professional Laboratory and Research Services, Inc. (PLRS), jež se nachází na venkově v Severní Karolíně v USA, byla tato laboratoř uzavřena a vzdala se více než dvoustovek zvířat.

Stalo se tak díky stížnosti, kterou podala PETA k americkému Ministerstvu zemědělství (USDA - U.S. Department of Agriculture). Podle mluvčí USDA, se úředníci momentálně snaží najít nový domov více než dvoustovkám zvířat, protože v laboratoři PLRS byl zastaven výzkum. Zvířata by tedy měla být prozatím umístěna v útulcích.

Toto vítězství znamená, že trápená zvířata budou konečně dostávat veterinární péči a láskyplné domovy, které si zaslouží.

Podíl na tomto kroku k lepšímu, mají i ti, kteří se zapojili do kampaně PETA, která byla spuštěna záhy po zveřejnění šokujících záběrů z rešerše v PLRS. Více se o rešerši dozvíte na zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/09/kazdodenni-hruzy-v-laboratori-plrs.html.

Zdroj: www.peta.org/features/professional-laboratory-and-research-services.aspx, www.peta.org/b/thepetafiles/archive/2010/09/16/victory-plrs-closing-more-than-200-animals-to-be-freed.aspx, www.psychologytoday.com/blog/animal-emotions/201009/animal-research-stopped-and-animals-surrendered-north-carolina-laborator.

Další informace najdete na ww.wral.com/news/local/story/8305774/

pátek 17. září 2010

EU přijala novou směrnici o pokusech na zvířatech

Novelizace téměř 25 let staré směrnice 86/609 ECC o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely byla zahájena v listopadu 2008. Po 18 měsících jednání byl přijat kompromis mezi Radou ministrů a parlamentem Evropské Unie. Výsledkem je, že většina nejsilnějších návrhů, které mohly výrazně vylepšit situaci, byly navrhnuty také Evropskou komisí, byly značně omezeny.

Směrnice sice obsahuje některá pozitiva, mezi které patří: zákaz používání lidoopů, jako jsou šimpanzi (žádní velcí lidoopi v současné době v laboratořích EU nejsou používáni); etické a vědecké přezkoumávání experimentů na zvířatech před tím než budou zahájeny (netýká se testů toxicity, tedy nejvíce prováděných pokusů); pravidelná recenze (hodnocení) směrnice (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech věří, že rozsah recenze je zcela neadekvátní); klasifikace experimentů podle stupně závažnosti a požadavek pro všechny chovatele, dodavatelé a uživatele zvířat k prokazování dodržování pokynů a příkazů, včetně výběru vybavení a ubytování zvířat (toto ale nebude povinné).

Nicméně, mnoho důležitých bodů, který měly velkou veřejnou podporu, nebyly řešeny v procesu novelizace. Mezi negativa patří: žádné významné omezení používání nelidských primátů (až na symbolický zákaz lidoopů) nebyly přijaty; nebyla přijata dlouhodobá strategie pro snížení, ukončení a nahrazení pokusů na zvířatech; nebude povinné financování rozvoje metod pro nahrazení pokusů na zvířatech; nebyl přijat zákaz používání koček a psů pro pokusy, které nejsou prováděny kvůli život člověka ohrožujícím nemocem; nebude zaveden systém sdílení dat, aby se tak zabránilo zbytečné duplicitě pokusů na zvířatech; zvířata budou moci být i nadále vystavěna závažnému a dlouhodobému utrpení; a zvířata nadále budou moci být používána opakovaně.

Tato nová směrnice by měla vejít do vnitrostátního práva členských států Evropské Unie do dvou let. Členské státy pak mají příležitost vnitrostátní právní přepisy posunou dále, než ustanovuje nová směrnice, jako je například posun k vývoji nových alternativních výzkumných technik, tím přijetí některých kroků ve prospěch humánní vědy.

Jaké je veřejné mínění evropanů o pokusech na zvířatech?


Průzkum Evropské komise "Eurobarometer" zveřejněný 21. června 2010 ukazuje, že veřejné mínění evropanů je rozděleno v otázkách, zda by mělo či nemělo být výzkumníkům povoleno provádět experimenty na zvířatech, i když by mohli být přínosem pro lidské zdraví.

Rozdíl v názoru je zvláště vyhraněný, pokud jde o druhy zvířat používaných při pokusech. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na větších zvířatech jako psi a opice pro zlepšení lidského zdraví a pohody, pouze 44% dotázaných evropanů vyjádřilo souhlas, 37% nesouhlas. Ve Velké Británii dokonce 44% respondentů souhlasilo a 42% nesouhlasilo. Zatímco ve Finsku, Slovinsku, Lucembursku a Francii více než 50% respondentů uvedlo, že nesouhlasí s takovými pokusy. Dotázaní Španělé pak vyjádřil 65 procentní souhlas s pokusy. Respondenti v ČR ve 41 procentech souhlasili s pokusy na psech a opicích, ve 39 procentech vyjádřili nesouhlas. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na miších, 66% evropanů souhlasilo.

Tyto výsledky odrážejí průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov v únoru a březnu 2009 v šesti zemích EU (Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a České republice).

Výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění ukazují, že:

81% respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy, způsobující bolest a utrpení primátům

79% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život ohrožujícími lidskými nemocemi

84% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv zvířatům

80% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, aby byly zveřejňovány všechny informace týkající se pokusů na zvířatech, kromě informacích důvěrných a osobních

73% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení kočkám

77% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení psům

Zdroj: www.cs.eceae.org/news.php?p=599&more=1, www.hsi.org/world/europe/news/releases/2010/09/new_ari_law_eu_090810.html, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf, zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/06/novy-pruzkum-ukazuje-mineni-o-pokusech.html

čtvrtek 9. září 2010

Každodenní hrůzy v laboratoři PLRS

Devíti měsíční utajenou rešerší organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bylo zjištěno, že psi, kočky a králíci jsou vystavováni hrubému a krutému zacházení, zanedbávání a mizerným podmínkám v pokusné laboratoři Professional Laboratory and Research Services, Inc. (PLRS), která se nachází na venkově v Severní Karolíně v USA.

V této laboratoři se provádějí testy toxicity za účelem účinnosti antiparazitálních přípravků proti blechám a klíšťatům pro psy a kočky a jiné testy pro farmaceutický průmysl. Laboratoř financují takové gigantické farmaceutické společnosti, jako je Bayer, Eli Lilly, Pfizer, Novartis, Schering-Plough (nově Merck), Sergeant's, Wellmark a Merial, tvůrce antiparazitálního přípravku Frontline.

Zvířata v PLRS jsou podrobována krutým a bolestivým testům. V jednom testu, který byl proveden pro významnou korporaci, jejíž výrobky jsou skladovány na pultech obchodů po celé USA, byla 57 kočkám na krk nanesena chemická látka, přičemž se zkoumalo její působení. Tyto kočky okamžitě trpěly trýznivými záchvaty, měly pěnu u úst, ztrácely zrak a trpěly krvácením z nosu a úst. Navzdory těmto nežádoucím účinkům, byly kočky vystavěny chemikálii znovu tentýž den. V jiném experimentu byli králíci nuceni opakovaně nosit na těle upevněnou kapsli v níž bylo umístěno tisíce klíšťat, poté byli zabiti.

Rešerše PETA odhalila laboratorní techniky, kteří nejen slovně napadali psy a kočky, zvířata, která trpěla neléčenou nemocí, zraněním, popáleniny, mnoho zvířat s poruchy chování vyplývajícího z úzkosti a nudy nebo zvířata obalená boláky, protože nemohla uniknout moči, bělidlu a vodě, kterou měla v klecích. Zvířata byla často nucena sedět ve vlastních výkalech, a mnoho z nich bylo postříkáno bělidlem a jinou chemikálií, když byly klece čištěny, zatímco zvířata byla ještě v klecích.

PETA také doložil, že v této laboratoři zaměstnanci fyzicky napadali zvířata, včetně kopání do nich, házení s nimi, vlečení psů, hrubé chytání a zvedání králíků za jejich uši, násilné házení a narážení koček do klecí a slovní urážení zvířat, slovy jako je "kreténe", "děvko", "ty hajzle" a podobně nebo vytrhávání zubů psům, přestože zjevně trpěli bolestí, poněvadž dostávali prošlé anestetika (a pravděpodobně příliš v malé dávce). Federální dozor nad zařízením jako je PLRS navíc prakticky neexistuje, nebo probíhá nedostatečně. Více napoví záběry z rešerše níže:Zdroj: www.peta.org/FeaturePLRS.asp

úterý 7. září 2010

Výsledky mezinárodních kol soutěže DAF 2010

Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA) oznámila dlouho očekávané výsledky kola "Evropa a mezinárodní" (tvorba plakátů) oblíbené soutěže Designem proti kožešinám (Design Against Fur, DAF), do kterého spadají také čeští a slovenští studenti. První místo získala skupina studentů z Dánska: Camille Clemmensen, Signe Andersen a Mai Mi Dahmlos Eriksen, na druhé pozici se pak umístil Joshua Cortese z Austrálie. Porota dále udělila 9 mimořádných ocenění a 13 ocenění. Nikdo z českých ani slovenských studentů letos sice žádné ocenění od evropských porotců nezískal, ovšem soutěž pro ně tímto nekončí. V září zasedne česká odborná porota, jejímž úkolem bude vybrat nejlepší plakáty v rámci Česko-slovenského kola. Cenu pro vítěze letos opět laskavě věnovala společnost ADOBE. Vybraní studenti pak získají stáž v reklamní agentuře Scholz&Friends.

Mezinárodní soutěž v tvorbě flashových animací vyhrála Číňanka Liu Lei, druhé místo obsadila Emily Brooke-Davies z Velké Británie a na třetí pozici se umístil také Brit Richard Jacobs.

Více informací najdete na webu www.dafcr.cz v sekci Výsledky.

Soutěž pořádá v ČR již 8. rokem organizace Svoboda zvířat (www.svobodazvirat.cz) ve spolupráci s Aliancí za módu bez kožešin (www.inFURmation.com), mezinárodní koalicí sdružující organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat. Úkolem studentů středních i vysokých škol je navrhnout plakát nebo flashovou animaci pro mezinárodní protikožešinovou kampaň. Více informací naleznete na www.dafcr.cz.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/ysledky-mezinarodnich-kol-souteze-daf-2010.htm

Emoční svět tzv. hospodářských zvířat

Psychiater, profesor na mnohých univerzitách, autor mnohých knih o psychiatrii a mnohých knih o emocionálním životě zvířat, aktivista za práva zvířat a vegan Jefferey Masson, vám v následujícím dokumentárním filmu bude vyprávět různé příběhy a ukáže vám, jaký je skutečně citový život tzv. hospodářských zvířat.

sobota 4. září 2010

Leták - myslivci

Myslivci všelijak argumentují svojí prospěšností přírodě, ale většinou jde jen o vytváření kouřové clony okolo toho, co je skutečným záměrem jejich činů. Jejich počínání není děláno za účelem regulování početních stavů lesních zvířat, ani za účelem vybíjení těch slabších nemocných zvířat a podobně, nebo snad za účelem ochrany přírody, některých zvířat, ale jde o potěšení či požitek z lovu. Pokud vám není život lesních zvířat lhostejný, a chtěli by jste nějak upozornit na jejich činnost šiřte následující leták, tiskněte umísťujte u lesa a jeho okolí. Leták ke stažení v plné velikosti na www.ulozto.cz/6454728/hleda-se-pdf.

Pro zvětšení klikni

Další informace naleznete na http://zachrana-zvirat.blogspot.com/search/label/Myslivci%20a%20zvirata.

středa 1. září 2010

Pro zvířata to není zábava

Zvířata v cirkusech a TV reklamách a filmech jsou běžně bita trenéry, aby je donutili vystupovat. Podívejte se na toto video a sami zjistíte, proč nejsou cirkusy a průmysl zábavy zábavou pro zvířata. Více informací na stopcirk.blogspot.com.