čtvrtek 9. prosince 2010

První registrace procedury REACH uzavřena: až jeden milión zvířat může být obětí

V červnu 2007 vstoupila v platnost nová legislativa Evropské unie, stanovující testování chemikálií - REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek). Jejím účelem by podle EU mělo být stanovit, zda jsou chemické látky, které jsou na trhu, bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí a kontrolovat použití těch, které jsou ohodnoceny jako rizikové. Při těchto testech zemřou milióny zvířat a odhaduje se, že toxikologické laboratoře si přijdou na sumu přibližně 1,25 miliardy eur a celková procedura REACH (včetně autorizace, archivování ap.) přijde na 2,3 miliardy eur.


Nyní 1. prosince 2010 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) oznámila, že byla dokončena první registrace chemických látek k ověření v rámci REACH, do které bylo zaregistrováno 4300 látek. Tyto látky jsou chemikálie používané do průmyslových maziv, nátěrových hmot, paliv, barev a prostředků pro domácnost. Podle Britské unie za zrušení vivisekce (BUAV) a Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) by mělo být během testování těchto chemikálií zabito přibližně jeden milion zvířat.

BUAV odhaduje, že 25% z registrací bude navrhnuto k testování na zvířatech. Na základě dosavadních zkušeností se systémem dat, BUAV odhaduje, že to bude mít za následek více než 1000 návrhů, které ECHA bude vyhodnocovat. Pokud ECHA všechny tyto návrhy schválí, je velice pravděpodobné, že téměř jeden milión zvířat bude otráveno a zabito při testech zahrnujících reprodukční toxicitu na potkanech a králících, nebo dlouhodobé studie bezpečnosti na potkanech a rybách. Každý test by mohl zmrzačit a zabít 50 až 2000 zvířat.

Tento odhad BUAV nezahrnuje však testování na zvířatech, které by mohlo nastat u jiných chemikálií v jiných termínech registrace, nebo testování na zvířatech, které lze provézt bez návrhu testování.

Vzhledem k tomu, že počet chemických látek, registrovaných k 1. prosinci 2010 v rámci prvního termínu registrace je o 60% vyšší než byl původní odhad Evropské komise z roku 2003, kdy byl REACH projednáván, BUAV nyní odhaduje, že celkový počet zvířat použitých v rámci celého nařízení REACH by mohl vyrůst až na 13 miliónů (možný rozsah je 13 až 54 miliónů obětí REACH).

Zdroj: http://realita.tv/cs/kdo-bude-mit-prospech-z-reachhttp://www.buav.org/article/612/buav-estimates-a-shocking-one-million-animals-could-be-used-for-first-reach-deadline, http://europa.eu/.

úterý 30. listopadu 2010

Otevřená záchrana deseti slepic

10 slepic zachráněných ze zbytečného trápení a násilného zabití. Byly převezeny do nového, bezpečného domova, kde budou v trávě, na slunci a čerstvém vzduchu. Budou moci roztáhnout křídla a běžet a slabší budou mít možnost uniknout silnějším.


Více se dozvíte na http://michalkolesar.net/?p=4002.

Jak to vypadá ve velkochovech se můžete podívat na http://michalkolesar.net/cpg/index.php?cat=2.

Další uskutečněné otevřené záchrany na území ČR naleznete na http://michalkolesar.net/cpg/index.php?cat=4.

čtvrtek 18. listopadu 2010

Evropská komise má v úmyslu odložit zákaz pokusů na zvířatech pro kosmetiku

Evropská unie směřuje k zákazu všech testů na zvířatech pro kosmetiku. Nyní ale mohou přijít velké změny.

V roce 2003, po mnoha letech kampaní, přijala EU několik zákazů, týkajících se testů kosmetiky na zvířatech, v rámci sedmého dodatku Směrnice o kosmetice. Byl to významný krok vpřed. V roce 2009 vstoupil v EU v platnost zákaz obchodování s kosmetickými výrobky a kosmetickými složkami testovanými na zvířatech, společně se zákazem testování kosmetických složek na zvířatech v rámci celé EU, mimo třech kosmetických testů toxicity (testy toxicity po opakované dávce, toxikokinetiky a reprodukční toxicity), které jsou stále povoleny. 11. března 2013 by měl vejít v platnost zákaz všech testů na zvířatech pro kosmetiku.


Toto znamená, že nejenže se v EU již nebudou provádět žádné testy na zvířatech za účelem vývoje kosmetiky, ale také to, že společnosti mimo EU budou muset změnit své způsoby testování, aby mohly se svojí kosmetikou obchodovat v EU. Zákazem bude také zvýšen komerční tlak na to, aby byl rozšířen vývoj účinných a humánních metod pro testování, které by posléze mohly být použity pro vývoj léků a chemikálií, čím by se zastavily další pokusy na zvířatech. A co je nejdůležitější, zákaz by zbavil trápení do dnes zneužívaná zvířata pro pokusy ve jménu lidské marnivosti.

Ale teď Evropská komise uvažuje o odložení zákazu všech testů na zvířatech pro kosmetiku. Důvodem odložení je údajně to, že metody pro nahrazení všech kosmetických testů na zvířatech nejsou dokonalé. Skandální je, že Evropská komise provedla konzultace s odborníky na alternativy k pokusům na zvířatech, ale názory miliony lidí, kteří protestují proti testování kosmetiky na zvířatech ze soucitu a etických důvodů, jsou ji lhostejní.

Pokud Evropská komise navrhne odložení úplného zákazu v roce 2013, kosmetické společnosti nebudou nijak motivovány hledat lepší cestu testování kosmetiky a kosmetika bude dále přednější než životy desetitisíců zvířat. Toto odložení by před uvedením v platnost museli ještě schválit poslanci Evropského parlamentu a vlády 27 členských států EU. Přestože tedy budou mít poslanci Evropského parlamentu a vlády členských států EU pravomoc odmítnout odložení, není žádná záruka, že tak učiní.

Zdroj: http://action.peta.org.uk/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=5&ea.campaign.id=8459

Když kliknete na zdroj, můžete se tam zapojit do kampaně PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) proti návrhu Evropské komise. Pokud chcete hned pomoci zvířatům v laboratořích, nekupujte testovanou kosmetiku na zvířatech. Více na http://www.netestovanonazviratech.cz/ nebo zde na http://zachrana-zvirat.blogspot.com/2009/07/netestovane-na-zviratech.html. Obchůdek s kosmetikou netestovanou na zvířatech najdete na http://www.obchodbezkrutosti.cz/.

pátek 12. listopadu 2010

Pojďme se podívat na současnou situaci na českých kožešinových farmách

"Myslím na lišku, která s hlavou skloněnou unaveně zírala do prázdna. Na jinou, která ve svém malém životním prostoru pořád škrábala plech. Na mrtvého norka, kterého jsem zvedl z prachu. Na živého norka, který se tiskl k jinému a v chladu se s ním hřál. Na jiného, který utekl a běhal mezi klecemi. Na všechen ten křik, štěkot a pískot.": Michal Kolesár.


V říjnu a listopadu 2010 navštívili čeští aktivisté na ochranu zvířat několik českých kožešinových farem. Především farmu v Knínicích na Moravě, Syrovicích, Křižanovicích a Dolní Cerekvi. Na kožešinové farmě v Knínicích jsou v současné době chovány lišky, na farmě v Syrovicích pak norci. V Křižanovicích jsou na farmě uvězněni norci a lišky, v Cerekvi norci. Skutečnou bolest a hrůzu, kterou na těchto farmách prožívají zvířata můžete vidět na http://michalkolesar.net/?p=3723 a http://michalkolesar.net/?p=3912#more-3912. Nepřehlédněte tyto odkazy!

Více se také můžete dozvědět na http://www.protisrsti.cz/novinky/sokujici-podminky-na-ceskych-kozesinovych-farmach-dokazuji-aktualne-porizene-zabery.htm a také na http://www.svobodazvirat.cz/novinky/ochranci-zvirat-prinaseji-dalsi-smutne-zabery-dokazujici-spatne-podminky-na-ceskych-kozesinovych-far.htm.

Zdroj: http://michalkolesar.net/?p=3723http://michalkolesar.net/?p=3912#more-3912

čtvrtek 4. listopadu 2010

Co předchází surovině?

Poněvadž přišel podzim, čas, kdy jsou zvířata po svém strastiplném krátkém životu v drátěných klecích na farmách stahována ze své kůže, připravili jsme společně se StopSpeciecizmu.tk leták, který má upozornit na to "Co předchází surovině?". Leták si můžete stáhnout v plné kvalitě ve formátu PDF na http://www.ulozto.cz/6443909/stopkozesovymfarmam-pdf a volně jej šířit.

Pro zvětšení klikni

Více o kožešinových farmách se dozvíte na http://www.protisrsti.cz/ web. stránkách o.s. Svoboda zvířat, nebo na http://michalkolesar.net/ web. stránkách Michala Kolesára. Záběry z českých kožešinových farem naleznete na http://realita.tv/cs/taxonomy_menu/7/110,
http://michalkolesar.net/cpg/index.php?cat=5.

pondělí 1. listopadu 2010

NASA plánuje provádět radiační pokusy na primátech

Aktualizace 4. července 2011: Vzhledem k mezinárodnímu tlaku, ať z řad organizací na ochranu zvířat nebo veřejnosti, Vesmírná ozařovací laboratoř NASA oznámila Brookhavenské národní laboratoři, že od plánovaných pokusů na primátech odstupuje (viz. http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1210&template=Today).

Pro mnoho lidí představuje NASA jeden z vrcholů vědy a grandiózní úspěchy, jako je posílání lidí na Měsíc. Budoucí plány NASA nejsou ale tak inspirující.

NASA oznámila, že hodlá bez mála 2 milióny dolarů investovat do projektu, ve kterém bude při experimentech až 30 kotulů veverovitých (primátů) vystavováno radiačnímu záření. Účelem radiačních experimentů na primátech by údajně mělo být zjištěno, jaký vliv má dlouhodobé vesmírné záření na člověka.

Pokud budou primáti zneužiti pro plány NASA, budou celý život osamoceně zavřeni ve strohých ocelových klecích, pokud nebudou zrovna podstupovat experimenty ozařování. Jde předpokládat, že ozařování způsobí primátům poškození mozku, kožní záněty, oslepnutí, různé druhy rakoviny, včetně mozkových nádorů, a předčasné smrti. Protože ale jsou mezi lidmi a kotuly velké mezidruhové rozdíly, radiační pokusy na nich nám nemohou nic říct o tom, jaký vliv bude mít intenzivní vesmírné záření na lidský organismus.

Organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) proto vede již delší dobu kampaň proti plánovaným NASA experimentům na kotulech. Kampaň můžete podpořit na https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=2657.

PETA však není jedinou organizací, která se rozhodla spustit kampaň proti plánům NASA. Proti plánům NASA spustila kampaň také organizace Animal Defenders International (ADI). ADI mimo jiné organizuje i kampaň proti plánovaným pokusům na opicích v rámci projektu MARS 500. Tyto pokusy na opicích mají být provedeny za stejným účelem, jako ty NASA na kotulech.

Proti plánům NASA, díky kampani ADI, se již v předchozích měsících vyslovila Evropská kosmická agentura (ESA), která uvedla, že klesá jakýkoliv její zájem o výzkum na opicích, a nepovažuje za nutný nebo vůbec používat takové výsledky výzkumu. ESA odmítá také pokusy na opicích v rámci projektu MARS 500 ze stejných důvodů, jako ty plánované NASA, na rozdíl od Ruské federální kosmické agentury, která na pokusech v rámci projektu MARS 500 trvá.

Další úspěch kampaně ADI představuje Valentin Lebeděv. Valentin Lebeděv, ruský významný kosmonaut a držitel světového časového rekordu v pobytu ve vesmíru, odmítl záměry NASA se slovy “nepřípustné z humánních důvodů“. Lebeděv, který je v současné době ředitel vědeckého geoinformačního centra a odpovídajícím členem Ruské akademie věd, dále poznamenal, že tyto experimenty nejsou nutné, protože “existují znalosti získané z minulých zkušeností dlouho trvajících letů ve vesmírném prostoru, a je možné právě teď předvídat jejich vliv na lidi, i z hlediska radiačních problémů“.

Na základě plánů NASA experimentovat na kutulech, odstoupila z pozice vesmírného architekta na Mezinárodní vesmírné stanici, také letecká inženýrka April Evans. Evans řekla, že se domnívá, že NASA udělala velký krok zpět plánovanými experimenty na kotulech. Evans také napsala v dopise Samuelovi Arosonovi, řediteli Brookhaven National Laboratory, který byl smluvní pro zřízení NASA pokusů na kotulech, že “Po dlouhém uvažování jsem odstoupila z NASA, protože jsem nemohla podpořit vědecké zdůvodnění pro tyto experimenty radiobiologie na opicích“ Na místo pokusů na kotulech, pak Evans vyzvala NASA, aby se začala soustředit. na rozvoj prostoru stínění proti záření. “Oba astronauti a hardware jsou ohroženi v prostředí vesmírného záření. To je problém, který budou muset vyřešit všechny kosmické agentury pro meziplanetární cestování vesmírem. Štít proti záření je nezbytnou technologií na vesmírné lodi pro dlouhodobý program lidského průzkumu vesmíru.“.

Animal Defendres International napsala také NASA a Brookhaven National Laboratory, aby zvážila postoj svého evropského protějšku, který odmítá pokusy na primátech. “Tyto experimenty jsou nejen nehumánní, ale také nejsou moudrou volbou. Jsou nákladné a vědecky nepodloženy. Naléhavě žádáme, aby NASA přestala ignorovat zdrcující odpor vůči těmto pokusům z mezinárodního vesmírného společností, stejně jako z vlastních řad.“: řekl prezident ADI Jan Creamer.

Pomoci ADI zrušit NASA plánované pokusy na kutulech můžete na http://www.savetheprimates.org/getinvolved/help/oppose-nasa-primate-experiments.

Zdroj: https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=2657, http://www.savetheprimates.org//.

středa 20. října 2010

Španělští aktivisté představují španělské kožešinové farmy

Španělská organizace za práva zvířat Igualdad Animal představuje novou rešerši ze španělských kožešinových farem s norky. Rešerše odhaluje fyzické a psychické mučení, které každoročně prožívá více než 400 000 zvířat v rukou španělského kožešinového průmyslu.


Pojďme si představit co všechno týmy aktivistů a vyšetřovatelů z Igualdad Animal odhalili na každé farmě, kterou navštívili:

Norci se zmrzačenýma nohama a tělem, které nikdy nebyly nějak veterinárně ošetřeny - fotografie 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Norci žijící mezi vlastními výkaly a ponoření ve špíně - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Norci s otevřeným zraněním až na kost - fotografie 1, 2, 3.

Scény kanibalismu a neustále boje mezi zvířaty v důsledku stresu na farmách - fotografie 1, 2.

Norci, kteří přišli o oči v důsledku neléčených infekcí, kousnutí a podobně - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Norci s extrémním zraněním a infekcí uší - fotografie 1, 2, 3, 4.

Sdílení klecí živých zvířat s ostatky mrtvých, rozkládajících se těl - fotografie 1, 2, 3, 4, 5.

Klec 35 cm široká, 45 cm vysoká a 100 cm hluboká, ve které je natlačeno až deset norků - fotografie 1.

Igualdad Animal touto dva roky trvající rešerší téměř na všech kožešinových farmách ve Španělsku znovu dokazuje, jaký strastiplný život prožívají zvířata na kožešinových farmách. O to více je tragická skutečnost, že zvířata jsou dnes stále chována a zabíjena kvůli výrobě oděvů, které byly „modní“ v době ledové.

Video znázorňující život norků na španělských kožešinových farmách naleznete na http://vimeo.com/15961993.

Pro více informací navštivte webové stránky http://www.granjasdevisones.es/.

pondělí 18. října 2010

Veterinární univerzita v Ontariu končí se zabíjením zdravých psů

HALIFAX (22. září 2010) – Tímto akademickým rokem ukončí kanadská Veterinární univerzita v Ontariu (VUO) nácvik operací, které stály životy stovek zdravých psů. 10. září 2010 bylo na webových stránkách univerzity oznámeno ukončení těchto pokusů. Místo nich bude univerzita využívat modely, přirozeně uhynulá zvířata a klinickou praxi pod dohledem se zvířaty z útulků. Ukončení těchto pokusů na zvířatech je následek dlouhodobé kampaně.

Proces změny začal v roce 2009 s přátelským bíglem jménem Rainbow, který měl být jedním ze psů zabitých po chirurgickém zákroku. Doktorka Anya Yushchenko, asistentka zástupce InterNICHE (International Network for Humane Education - Mezinárodní síť pro humánní vzdělávání) a poté veterinární studentka VUO, se vytrvale odmítala účastnit zabíjení jinak zdravých psů.

S pomocí doktora Oliviera Berrevilleho, zástupce InterNICHE pro Kanadu, a právníka Nicka Wrighta bojovala doktorka Yushchenko za svá práva na veterinární vzdělání bez ubližování zvířatům. Postupem času dokázala zachránit psovi Rainbow život a najít mu milující domov.

Po tomto úspěchu vedla spolupráce InterNICHE a organizace Animal Alliance k záchraně několika dalších psů a k rozhodnutí VUO skončit s těmito operacemi.

„Gratulujeme Veterinární univerzitě v Ontariu a univerzitě v Guelphu k zastavení zastaralých, krutých operací, které končily smrtí a k připojení se ke vzrůstajícímu počtu universit po celém světě, které nyní používají pro výuku svých studentů moderní, etické metody,“ říká Berreville. „Budeme se snažit poskytnout VUO potřebnou podporu, abychom zabezpečili, že nové osnovy a metody budou opravdu etické.“

InterNICHE poskytuje řadu prostředků na podporu zavádění humánních alternativních metod a nahrazování pokusů na zvířatech při výuce. To zahrnuje knihu a databázi alternativních metod „Od morčete k počítačové myši“ (2. vydání); výpůjční sytém pro bezplatný přístup k humánním učebním pomůckám; a grantový program Humane Education Award, který má pomoci financovat postupnou přeměnu školních osnov.

InterNICHE je nezisková organizace, která usiluje o úplné nahrazení pokusů na zvířatech a pitev při ve výuce a dalším vzdělávání.

http://www.interniche.org/cz/

Více informací o projektu Svobody zvířat Humánní vzdělání

Zdroj: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/veterinarni-univerzita-v-ontariu-konci-se-zabijenim-zdravych-psu.htm

neděle 10. října 2010

Nová statistická zpráva o počtech použitých zvířat pro pokusy

Evropská komise vydala statistickou zprávu, která zahrnuje údaje o počtech použitých zvířat pro pokusy ve 27 členských státech Evropské Unie pro rok 2008. Z nové statistiky vyplývá, že od roku 2005, kdy byla vydána první veřejná statistická zpráva, se významně počty použitých zvířat takřka nezměnily.

Nejnovější statistiky ukazují:

Celkový počet použitých zvířat v roce 2008 byl těsně nad 12 miliónů, což je mírný pokles od roku 2005 (v tomto roce bylo hlášeno 12,1 miliónů zvířat)

- Z celkového počtu je celých 55% zvířat používáno v laboratořích Francie, Velké Británii a Německa. Německo zvýšilo používání zvířat o 11% (až 2 021 782), Velká Británie o 21% (až 2 266 884), a Francie o 0,13% (2 328 380).

- Výrazné zvýšení používání zvířat pro pokusy bylo zaznamenáno především ve - Španělsko (nárůst o 51% na 897 859), Estonsko (nárůst o 610% na 34 794), Irsko (nárůst o 197% na 112 835), Rakousko (nárůst o 32% až 220 456) a Portugalsko (nárůst o 22% na 50 888).

- Údaje o používání zvířat podle druhu říkají, že bylo v laboratořích EU použito - více než 21 000 psů (pokles o 12%), více než 330 000 králíků (nárůst o 7%), více než 9 500 000 hlodavců (zahrnuje 11% nárůst použitých myších), více než 4000 koček (nárůst o 5%), přes 92 000 prasat (zvýšení o 40%), a více než 9 000 primátů (včetně snížení používání opic starého a nového světa o 8%, ale nárůst o 86% použitých poloopic). 56% primátů ze starého světa je do EU stále dováženo z jiných než členských států EU, a patří sem opice volně žijící, ulovené do pastí a jejich potomci.

- Používání zvířat zahrnuje zvýšené využívání zvířat pro základní biologický výzkum o 13% na 4 575 054 zvířat, což představuje nárůst o 13% na 478 511 v používání zvířat pro produkci a kontrolu kvality výrobků a přístrojů pro veterinární medicínu. V tomto odvětví výzkumu byl také zaznamenán nárůst používání zvířat pro potravinářské přísady od 34 225 do 54 164, a 319 117 zvířat bylo otráveno k smrti v testech, jako je test smrtelné dávky LD50, který zahrnoval 354 psů.

Evropská komise vydala tuto statistickou zprávu pouze týdny poté, co EU přijala novou směrnici o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely, která také není významným zlepšením.

Zdroj: http://eceae.org/en/category/latest-news/83/eceae-reacts-to-the-latest-eu-statistics-for-the-number-of-animals-used-in-experiments

čtvrtek 7. října 2010

Smuteční pochod na Světový den „hospodářských“ zvířat

V sobotu 2. října 2010 proběhl happening, kterým se aktivisté za práva zvířat připojili k celosvětovým akcím každoročně konaným právě touto dobou, tedy ve Světový den „hospodářských“ zvířat. Akce začala v 15 hodin na Václavském náměstí, odkud se přesunula na Staroměstské náměstí, kde kolem 18 hodiny byla zakončena.

Smyslem této události bylo upozornit veřejnost na utrpení tzv. hospodářských zvířat, a to zajímavou teatrální formou. Celá akce byla pojata jako smuteční obřad, nechybělo zde na padesát účastníků v pohřebních róbách, rakev a svíce. Podstata tohoto shromáždění byla pak odhalena na plachtách s rozměrnými fotografiemi z velkochovů.

Shromáždění připomínali utrpení skotu, prasat a slepic v klecích a podobně. Je třeba upozornit na fakt, že jen během jediné minuty shromáždění bylo zabito 575 krav, 95.224 kuřat, 5109 kachen, 768 koz, 2626 prasat, 1078 ovcí a devět koní.

Happening organizovala iniciativa Veggie Parade, která si klade za cíl vnést mezi širokou veřejnost informace o veganském a vegetariánském způsobu života a podpořit vzájemnou diskuzi.


Zdroj: http://www.veggie-parade.cz/

Pomozte zastavit opičí obchod!

Vyšetřování provedené britskou organizací BUAV v letech 2009-2010 odhalilo šokující krutost a utrpení opic při jejich odchytu a „chovu“ na Mauriciu. Každý rok jsou tisíce opic odtrženy od svých rodin a odvlečeny z přírody. Poté jsou buď přímo vyvezeny do zahraničí do výzkumných center nebo jsou zavřeny do klecí na chov a jejich potomci jsou pak exportováni do laboratoří po celém světě, kde budou trpět a pravděpodobně zemřou při pokusech.

Mauritius je druhým největším dodavatelem makaků jávských pro výzkumný průmysl na celém světě. Opice jsou dováženy do EU (především do velké Británie, Francie a Španělska), USA a do Izraele.

Prosíme podepište petici za zákaz tohoto obchodu adresovanou premiérovi Mauritia – klikněte na následující odkaz: http://www.thepetitionsite.com/3/stop-the-primate-trade-from-mauritius/

Další informace najdete na: http://www.stopthebabytrade.org/

neděle 26. září 2010

Šokující fotografie z laboratoře Primate Products Inc.

Série šokujících fotografií znetvořených opic byla zveřejněna na internetových stránkách BiteBack. Fotografie byly pořízeny při utajené rešerši hnutí za osvobození zvířat v laboratoři společnosti Primate Products Inc. v Miami na Floridě. Tato společnost nabízí primáty pokusným laboratořím.

Podle anonymní zprávy vydané na BiteBack, byly fotografie pořízeny, aby se ukázala skutečná tvář pokusů na zvířatech a globální obchod s primáty.Celou sérii fotografií naleznete na http://directaction4.info/USA_primates_Aug10/index.html.

neděle 19. září 2010

PLRS uzavřena: více než 200 zvířat je volných

Týden poté co organizace PETA zveřejnila šokující devíti měsíční utajenou rešerši, kterou bylo zjištěno, že psi, kočky a králíci jsou vystavováni hrubému a krutému zacházení, zanedbávání a mizerným podmínkám v pokusné laboratoři Professional Laboratory and Research Services, Inc. (PLRS), jež se nachází na venkově v Severní Karolíně v USA, byla tato laboratoř uzavřena a vzdala se více než dvoustovek zvířat.

Stalo se tak díky stížnosti, kterou podala PETA k americkému Ministerstvu zemědělství (USDA - U.S. Department of Agriculture). Podle mluvčí USDA, se úředníci momentálně snaží najít nový domov více než dvoustovkám zvířat, protože v laboratoři PLRS byl zastaven výzkum. Zvířata by tedy měla být prozatím umístěna v útulcích.

Toto vítězství znamená, že trápená zvířata budou konečně dostávat veterinární péči a láskyplné domovy, které si zaslouží.

Podíl na tomto kroku k lepšímu, mají i ti, kteří se zapojili do kampaně PETA, která byla spuštěna záhy po zveřejnění šokujících záběrů z rešerše v PLRS. Více se o rešerši dozvíte na zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/09/kazdodenni-hruzy-v-laboratori-plrs.html.

Zdroj: www.peta.org/features/professional-laboratory-and-research-services.aspx, www.peta.org/b/thepetafiles/archive/2010/09/16/victory-plrs-closing-more-than-200-animals-to-be-freed.aspx, www.psychologytoday.com/blog/animal-emotions/201009/animal-research-stopped-and-animals-surrendered-north-carolina-laborator.

Další informace najdete na ww.wral.com/news/local/story/8305774/

pátek 17. září 2010

EU přijala novou směrnici o pokusech na zvířatech

Novelizace téměř 25 let staré směrnice 86/609 ECC o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely byla zahájena v listopadu 2008. Po 18 měsících jednání byl přijat kompromis mezi Radou ministrů a parlamentem Evropské Unie. Výsledkem je, že většina nejsilnějších návrhů, které mohly výrazně vylepšit situaci, byly navrhnuty také Evropskou komisí, byly značně omezeny.

Směrnice sice obsahuje některá pozitiva, mezi které patří: zákaz používání lidoopů, jako jsou šimpanzi (žádní velcí lidoopi v současné době v laboratořích EU nejsou používáni); etické a vědecké přezkoumávání experimentů na zvířatech před tím než budou zahájeny (netýká se testů toxicity, tedy nejvíce prováděných pokusů); pravidelná recenze (hodnocení) směrnice (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech věří, že rozsah recenze je zcela neadekvátní); klasifikace experimentů podle stupně závažnosti a požadavek pro všechny chovatele, dodavatelé a uživatele zvířat k prokazování dodržování pokynů a příkazů, včetně výběru vybavení a ubytování zvířat (toto ale nebude povinné).

Nicméně, mnoho důležitých bodů, který měly velkou veřejnou podporu, nebyly řešeny v procesu novelizace. Mezi negativa patří: žádné významné omezení používání nelidských primátů (až na symbolický zákaz lidoopů) nebyly přijaty; nebyla přijata dlouhodobá strategie pro snížení, ukončení a nahrazení pokusů na zvířatech; nebude povinné financování rozvoje metod pro nahrazení pokusů na zvířatech; nebyl přijat zákaz používání koček a psů pro pokusy, které nejsou prováděny kvůli život člověka ohrožujícím nemocem; nebude zaveden systém sdílení dat, aby se tak zabránilo zbytečné duplicitě pokusů na zvířatech; zvířata budou moci být i nadále vystavěna závažnému a dlouhodobému utrpení; a zvířata nadále budou moci být používána opakovaně.

Tato nová směrnice by měla vejít do vnitrostátního práva členských států Evropské Unie do dvou let. Členské státy pak mají příležitost vnitrostátní právní přepisy posunou dále, než ustanovuje nová směrnice, jako je například posun k vývoji nových alternativních výzkumných technik, tím přijetí některých kroků ve prospěch humánní vědy.

Jaké je veřejné mínění evropanů o pokusech na zvířatech?


Průzkum Evropské komise "Eurobarometer" zveřejněný 21. června 2010 ukazuje, že veřejné mínění evropanů je rozděleno v otázkách, zda by mělo či nemělo být výzkumníkům povoleno provádět experimenty na zvířatech, i když by mohli být přínosem pro lidské zdraví.

Rozdíl v názoru je zvláště vyhraněný, pokud jde o druhy zvířat používaných při pokusech. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na větších zvířatech jako psi a opice pro zlepšení lidského zdraví a pohody, pouze 44% dotázaných evropanů vyjádřilo souhlas, 37% nesouhlas. Ve Velké Británii dokonce 44% respondentů souhlasilo a 42% nesouhlasilo. Zatímco ve Finsku, Slovinsku, Lucembursku a Francii více než 50% respondentů uvedlo, že nesouhlasí s takovými pokusy. Dotázaní Španělé pak vyjádřil 65 procentní souhlas s pokusy. Respondenti v ČR ve 41 procentech souhlasili s pokusy na psech a opicích, ve 39 procentech vyjádřili nesouhlas. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na miších, 66% evropanů souhlasilo.

Tyto výsledky odrážejí průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov v únoru a březnu 2009 v šesti zemích EU (Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a České republice).

Výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění ukazují, že:

81% respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy, způsobující bolest a utrpení primátům

79% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život ohrožujícími lidskými nemocemi

84% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv zvířatům

80% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, aby byly zveřejňovány všechny informace týkající se pokusů na zvířatech, kromě informacích důvěrných a osobních

73% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení kočkám

77% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení psům

Zdroj: www.cs.eceae.org/news.php?p=599&more=1, www.hsi.org/world/europe/news/releases/2010/09/new_ari_law_eu_090810.html, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf, zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/06/novy-pruzkum-ukazuje-mineni-o-pokusech.html

čtvrtek 9. září 2010

Každodenní hrůzy v laboratoři PLRS

Devíti měsíční utajenou rešerší organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bylo zjištěno, že psi, kočky a králíci jsou vystavováni hrubému a krutému zacházení, zanedbávání a mizerným podmínkám v pokusné laboratoři Professional Laboratory and Research Services, Inc. (PLRS), která se nachází na venkově v Severní Karolíně v USA.

V této laboratoři se provádějí testy toxicity za účelem účinnosti antiparazitálních přípravků proti blechám a klíšťatům pro psy a kočky a jiné testy pro farmaceutický průmysl. Laboratoř financují takové gigantické farmaceutické společnosti, jako je Bayer, Eli Lilly, Pfizer, Novartis, Schering-Plough (nově Merck), Sergeant's, Wellmark a Merial, tvůrce antiparazitálního přípravku Frontline.

Zvířata v PLRS jsou podrobována krutým a bolestivým testům. V jednom testu, který byl proveden pro významnou korporaci, jejíž výrobky jsou skladovány na pultech obchodů po celé USA, byla 57 kočkám na krk nanesena chemická látka, přičemž se zkoumalo její působení. Tyto kočky okamžitě trpěly trýznivými záchvaty, měly pěnu u úst, ztrácely zrak a trpěly krvácením z nosu a úst. Navzdory těmto nežádoucím účinkům, byly kočky vystavěny chemikálii znovu tentýž den. V jiném experimentu byli králíci nuceni opakovaně nosit na těle upevněnou kapsli v níž bylo umístěno tisíce klíšťat, poté byli zabiti.

Rešerše PETA odhalila laboratorní techniky, kteří nejen slovně napadali psy a kočky, zvířata, která trpěla neléčenou nemocí, zraněním, popáleniny, mnoho zvířat s poruchy chování vyplývajícího z úzkosti a nudy nebo zvířata obalená boláky, protože nemohla uniknout moči, bělidlu a vodě, kterou měla v klecích. Zvířata byla často nucena sedět ve vlastních výkalech, a mnoho z nich bylo postříkáno bělidlem a jinou chemikálií, když byly klece čištěny, zatímco zvířata byla ještě v klecích.

PETA také doložil, že v této laboratoři zaměstnanci fyzicky napadali zvířata, včetně kopání do nich, házení s nimi, vlečení psů, hrubé chytání a zvedání králíků za jejich uši, násilné házení a narážení koček do klecí a slovní urážení zvířat, slovy jako je "kreténe", "děvko", "ty hajzle" a podobně nebo vytrhávání zubů psům, přestože zjevně trpěli bolestí, poněvadž dostávali prošlé anestetika (a pravděpodobně příliš v malé dávce). Federální dozor nad zařízením jako je PLRS navíc prakticky neexistuje, nebo probíhá nedostatečně. Více napoví záběry z rešerše níže:Zdroj: www.peta.org/FeaturePLRS.asp

úterý 7. září 2010

Výsledky mezinárodních kol soutěže DAF 2010

Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA) oznámila dlouho očekávané výsledky kola "Evropa a mezinárodní" (tvorba plakátů) oblíbené soutěže Designem proti kožešinám (Design Against Fur, DAF), do kterého spadají také čeští a slovenští studenti. První místo získala skupina studentů z Dánska: Camille Clemmensen, Signe Andersen a Mai Mi Dahmlos Eriksen, na druhé pozici se pak umístil Joshua Cortese z Austrálie. Porota dále udělila 9 mimořádných ocenění a 13 ocenění. Nikdo z českých ani slovenských studentů letos sice žádné ocenění od evropských porotců nezískal, ovšem soutěž pro ně tímto nekončí. V září zasedne česká odborná porota, jejímž úkolem bude vybrat nejlepší plakáty v rámci Česko-slovenského kola. Cenu pro vítěze letos opět laskavě věnovala společnost ADOBE. Vybraní studenti pak získají stáž v reklamní agentuře Scholz&Friends.

Mezinárodní soutěž v tvorbě flashových animací vyhrála Číňanka Liu Lei, druhé místo obsadila Emily Brooke-Davies z Velké Británie a na třetí pozici se umístil také Brit Richard Jacobs.

Více informací najdete na webu www.dafcr.cz v sekci Výsledky.

Soutěž pořádá v ČR již 8. rokem organizace Svoboda zvířat (www.svobodazvirat.cz) ve spolupráci s Aliancí za módu bez kožešin (www.inFURmation.com), mezinárodní koalicí sdružující organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat. Úkolem studentů středních i vysokých škol je navrhnout plakát nebo flashovou animaci pro mezinárodní protikožešinovou kampaň. Více informací naleznete na www.dafcr.cz.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/ysledky-mezinarodnich-kol-souteze-daf-2010.htm

Emoční svět tzv. hospodářských zvířat

Psychiater, profesor na mnohých univerzitách, autor mnohých knih o psychiatrii a mnohých knih o emocionálním životě zvířat, aktivista za práva zvířat a vegan Jefferey Masson, vám v následujícím dokumentárním filmu bude vyprávět různé příběhy a ukáže vám, jaký je skutečně citový život tzv. hospodářských zvířat.

sobota 4. září 2010

Leták - myslivci

Myslivci všelijak argumentují svojí prospěšností přírodě, ale většinou jde jen o vytváření kouřové clony okolo toho, co je skutečným záměrem jejich činů. Jejich počínání není děláno za účelem regulování početních stavů lesních zvířat, ani za účelem vybíjení těch slabších nemocných zvířat a podobně, nebo snad za účelem ochrany přírody, některých zvířat, ale jde o potěšení či požitek z lovu. Pokud vám není život lesních zvířat lhostejný, a chtěli by jste nějak upozornit na jejich činnost šiřte následující leták, tiskněte umísťujte u lesa a jeho okolí. Leták ke stažení v plné velikosti na www.ulozto.cz/6454728/hleda-se-pdf.

Pro zvětšení klikni

Další informace naleznete na http://zachrana-zvirat.blogspot.com/search/label/Myslivci%20a%20zvirata.

středa 1. září 2010

Pro zvířata to není zábava

Zvířata v cirkusech a TV reklamách a filmech jsou běžně bita trenéry, aby je donutili vystupovat. Podívejte se na toto video a sami zjistíte, proč nejsou cirkusy a průmysl zábavy zábavou pro zvířata. Více informací na stopcirk.blogspot.com.

neděle 29. srpna 2010

Evropská komise oslabuje směrnici o zákazu testování kosmetiky na zvířatech

ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech) obvinila Evropskou komisi z protizákonné snahy oslabit zákaz testování kosmetiky na zvířatech.

V roce 2003, po mnoha letech kampaní vedených ECEAE, přijala Evropská unie několik zákazů, týkajících se testů kosmetiky na zvířatech, v rámci sedmého dodatku Směrnice o kosmetice. Byl to významný krok směrem k ochraně zvířat v EU, který podporovali politici i veřejnost.

Směrnice o kosmetice zahrnuje naprostý zákaz testování kosmetiky na zvířatech v EU. Zakázán je i prodej a dovoz kosmetiky testované na zvířatech ze zemí mimo EU. Toto vše vstoupilo v platnost v březnu 2009 se třemi výjimkami pro testy toxicity po opakované dávce, toxikokinetiky a reprodukční toxicity. Tyto testy by měly být zakázány od března 2013, ačkoli bylo stanoveno, že zákaz může být odložen, pokud se do té doby nenajdou vhodné alternativní metody bez zvířat. V posledních měsících Evropská komise ustanovila řadu pracovních skupin, které měly připravit zprávu o dostupnosti alternativních metod.

Bohužel se zdá, že se Evropská komise nevysvětlitelně pokouší oslabit Směrnici přidáním výjimky pro dva další testy na zvířatech – test kožní senzibilizace a test karcinogenity. Tyto testy nebyly zahrnuty v původní výjimce a vědci pro ně musí najít vhodnou alternativu dříve, než zákaz začne platit. Podle závěru pracovních skupin nebudou alternativní metody bez zvířat dostupné dříve než v letech 2017-2019 pro test kožní senzibilizace; pro test karcinogenity nejsou schopni odhadnout, kdy budou alternativy dostupné.

Výkonná ředitelka ECEAE, Michelle Thew, prohlásila: „Tento čin bude velkým zklamáním pro občany napříč Evropskou Unií, kteří podporovali zákaz testů na zvířatech. Zdá se, že se Evropská komise zákaz snaží oddálit přidáním dalších testů na zvířatech, pro které je potřeba najít alternativy. ECEAE je znepokojena tímto nelegálním pokusem oslabit platnost Směrnice o kosmetice. Zákaz testů kožní senzibilizace a karcinogenity nebyl podmíněn dostupností alternativním metod. Jejich zákaz ve Směrnici byl založen především na etice, nikoliv na vědě.“

Zatím ovšem není rozhodnuto a bude ještě šance oslabení zákazu zabránit.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/evropska-komise-se-pokousi-oslabit-zakaz-testovani-kosmetiky-na-zviratech.htm

Pokud nechcete kupovat kosmetiku testovanou na zvířatech, navštivte www.netestovanonazviratech.cz.

středa 18. srpna 2010

Od pátku si v EU nekoupíte výrobek z tuleně

Tisková zpráva, Svoboda zvířat, Plzeň 18. 8. 2010

V pátek 20. srpna 2010 totiž nabývá účinnosti článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů, který určuje podmínky pro uvedení výrobků z tuleňů na evropský trh. Nařízení zakazuje uvádět na trh výrobky z tuleňů s několika výjimkami (např. produkty ze zvířat ulovených v rámci tradičního lovu Inuitů a dalších domorodých komunit). Prováděcí pravidla zveřejnila Evropská komise teprve včera.

Prosazení tohoto zákazu se povedlo také díky neúnavné práci ochránců zvířat po celém světě. Velkou zásluhu mají především naši zahraniční kolegové, kteří neustále přinášeli nové a nové záběry dokazující brutalitu komerčního lovu tuleňů v Kanadě a nedodržování základních pravidel lovu stanovených kanadskou vládou,“ vysvětluje Lucie Moravcová z organizace Svoboda zvířat a dodává: „Z hlediska ochrany tuleňů však není zcela vyhráno. Komerční lov nejen v Kanadě i nadále pokračuje, ale v nesrovnatelně menším měřítku. Třeba již v roce schvalování zákazu bylo zabito o 200 000 tuleňů grónských méně, než byla kvóta pro odlov stanovená kanadskou vládou. V letošní lovecké sezóně jich pak bylo zachráněno ještě o 60 000 více.“ Organizace Svoboda zvířat se do prosazování zákazu zapojila s úspěšnou kampaní „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti“ (www.protisrsti.cz).

Nově: www.svobodazvirat.cz/novinky/necekany-vyvoj-zakazu-obchodovani-s-tulenimi-vyrobky-v-eu.htm

čtvrtek 5. srpna 2010

OECD schválila nahrazení krutých testů na králících

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) přijala 22. července 2010 novou směrnici pro testování dráždivosti kůže metodami bez použití zvířat. Směrnicí by se nyní měly řídit společnosti a vlády po celém světě.

Směrnice OECD umožňuje použití třech modelů lidské kůže vyrobených společnostmi SkinEthic ve Francii a MatTek v USA nebo použití jiných metod vyhovujících kritériím směrnice. Tyto metody nahradí Draizův test na králících ze čtyřicátých let, který je tradičně používán ke stanovení dráždivosti kůže. Chemická látka je při něm nanesena na oholenou, vrchní vrstvy zbavenou kůži na zádech zvířat.

Tyto nové metody namísto toho poskytují humánní a více přesné posouzení potenciálního poškození lidské pokožky danou látkou. K výrobě trojrozměrných modelů kůže se používají kožní buňky získané z chirurgických zásahů.

Přijetí těchto metod předcházelo více než deset let vědeckého výzkumu a lobbingu organizací na ochranu zvířat. Expertní skupina ICAPO (Mezinárodní rada pro ochranu zvířat v OECD) poskytla vědeckou expertízu, která pomohla k vytvoření nové směrnice a zajistila její přijetí.

ICAPO se skládá z 11 organizací na ochranu zvířat z Evropy, Asie a Severní Ameriky a reprezentuje více než 20 mil. občanů. Je určena k nahrazení, redukci a zjemnění použití zvířat ve výzkumu ve směrnicích OECD a jiných programech.

Směrnice OECD pro testování bezpečnosti využívá 31 členských států, z nichž mnohé jsou státy největších světových ekonomik.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/oecd-schvalila-nahrazeni-krutych-testu-na-kralicich.htm

úterý 3. srpna 2010

Můžete pomoc toto zastavit!

Následující video dokumentuje útlak nelidských zvířat a diskutuje o veganství jako o efektivní reakci na tento útlak. Pro více informací o veganství, navštivte YouCanHelpStopThis.com (www.goveg.cz). Titulky jsou i v českém jazyce, stačí po spuštění kliknou na "cc" v dolním pravým rohu a v "Práci s titulky" kliknout na přeložit titulky a vybrat si český jazyk.

čtvrtek 29. července 2010

Vybíjení velryb na Faerských ostrovech

Jako každý rok v Dánsku na Faerských ostrovech ve městě Klaksvík probíhá zabíjení velryb. V tomto případě zabíjení kulohlavců černých. Tento lov je velmi krutý. Kulohlavci bývají doslova skalpováni zaživa, poté co je jim nůž vražen do hřbetu a část hřebu oddělena od těla. Další jedinci bývají zabiti bodáním do hlavy. Ještě předtím než začne toto krvavé šílenství, jsou kulohlavci pomocí lodí shromážděných do půlkruhu a hlasitým tlučeným kovovými předměty nahnáni do zátoky na mělčinu.

Letošní rok se proto Organizace Sea Seapherd Conservation Society rozhodla infiltrovat jednoho ze svých členů mezi domorodé obyvatele Faerských ostrovů, aby zdokumentoval vybíjení kytovců. Pro tuto misi byl vybrán Peter Hammarstedt, který se po mnoho let aktivně účastní kampaní organizace Sea Shepherd a je jejím členem.

Peter žil asi týden s ostrovany, než uslyšel v radio zprávu, že v Klaksvíku začíná vybíjení kulohlavců. Ihned po této zprávě se rozjel na místo dění a zdokumentovat nemilosrdné krveprolití. 19. července 2010 byl očitým svědkem zabití asi 236 kulohlavců. Mezi těmito kulohlavci byli samci, kojící matky, těhotné matky, dosud nenarozená mláďata, tak i mladiství.

Faerská vláda tvrdí, že smrt těchto velryb je rychlá a bezbolestná, ale Peterevo svědectví a pořízené záběry ukazují jinou realitu.

"Mláďata byla vyňata z matek a jejich těla nechali hnít v docích", řekl Peter, který fotogarfoval počet mrtvých mláďat a plodů. "Skupiny kulohlavců černých jsou silně matriarlchální. Nedovedu si představit, strach a paniku, jež musí tyto matky mít, když jsou jejich rodiny zničeny před nimi."

Vybíjení velryb na Faerských ostrovech je podobným krveprolitím, které se odehrává každý rok v japonské Tajdži. Hlavním rozdílem ale je, že na Faerských ostrovech existuje nejméně osmnáct různých zátok, kde toto probíhá.

Kulohlavci černí jsou klasifikováni jako "přísně chránení" v rámci Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. Tím, že porážka pokračuje na Faerských ostrovech, se Dánsko dopouští nedodržování této úmluvy.

Zdroj: www.seashepherd.org

středa 28. července 2010

Bonsaj koťátka neexistují

V České Republice se právě objevily webové stránky, kde jsou nabízena tzv. Bonsaj koťata. Podívejte se na www.bonsajkotatka.cz. Koťata by měla být nasoukána do sklenic a jiných skleněných předmětů, s otvorem na dýchání, vylučování a potravu. V této podobě by pak měla sloužit jako dekorace např. obývacího pokoje (asi jako váza s květnou).

Neděste se ale! Není to tak, poněvadž celý tento děsivě vypadající obchod je podfuk! Žádná bonsaj koťata neexistují, jedná se totiž o tzv. HOAX. Bonsaj koťata jsou "jen" hodně špatným vtipem. Nicméně i tento hloupý vtip je trestným činem, poněvadž se tam jedná o propagaci týrání zvířat. Můžete tak podat trestní oznámení na tuto firmu nebo majitele stránek za propagaci týrání zvířat.

Tato zpráva slouží jako upozornění toho, aby jste nebyli děsivě oklamáni a nevěřili, že jsou takto koťátka ve skutečnosti prodávána. Žádná bonsaj koťata neexistují!

Katalánsko zakázalo býčí zápasy!

Katalánský parlament dnes schválil zákaz býčích zápasů v Katalánsku. Tento španělský region se tak stal prvním španělským regionem, který tak učinil. Zákaz vejde v platnost v roce 2012.

Hlasování se konalo na základě petice organizovanou španělskými aktivisty za práva zvířat. Petici požadující zákaz býčích zápasů podepsalo 180 000 lidí, kteří označili zápasy za barbarské a přežilé.

V hlasování v katalánském parlamentu 68 poslanců podpořilo zákaz, a 55 jich hlasovalo proti.

Příznivci býčích zápasů trvají na tom, že Corrida je důležitou tradicí, kterou je třeba zachovat. Nicméně i v Barceloně, kde je největší aréna, podpora býčích zápasů v posledních letech klesla.

Poněvadž byl odhlasován tento zákaz v Katalánsku, můžeme očekávat, že bude tímto ohrožena budoucnost býčích zápasů v celém Španělsku.

Zdroj: www.igualdadanimal.org

Není liška, jako liška

V rámci projektu Vixey, byl vydaný velmi obsáhlý článek v němž jsou shromážděny fakta, nejen o problématice chovu zvířat na tzv. kožešinových farmách, ale i trocha historie kožešinového oděvnictví a dnešní situace. Článek naleznete na www.vixey.cz/farmy.htm.

Krátce o projektu Vixey

Tento projekt, který se soustředí na ukončení chovu a zabíjení zvířat pro kožešinu je určitě nepřehlédnutelně ojedinělým. Jeho neodmyslitelnou součástí je totiž liška Vixey, podle jejíž jména byl nazván projekt. Liška Vixey byla zachráněna z jedné české kožešinové farmy, již jako malé liščí miminko, kterému bylo třeba pravidelně podávat tekutou stravu z láhve. Dnes je Vixey více než jeden rok, a má se čile k světu. Pokud by byla ponechána svému krutému osudu na farmě, dnes už by z ní byl vyroben jistě zbytný kožich, či posloužila jako doplněk v podobě kožešinového lemu a podobně. Fotky a videa s Vixey a více informací, samozřejmě najdete na webových stránkách, kde se nachází výše zmíněný článek.

úterý 20. července 2010

Pomozte podpořit přijetí zákazu kožešinového průmyslu v Izraeli

V Izraeli je v současné době projednáván zákon, který by zakazoval celý kožešinový průmysl. Izrael by se tak stal první zemí světa s podobným zákonem.

Izraelští zákonodárci jsou nyní vystaveni velkému tlaku ze strany zástupců kožešinového průmyslu. Nejaktuálnější informace hovoří o příbuzenském propojení člena Knessetu (zákonodárný orgán Izraele) s dánskou ambasadorkou. Dánsko (jeden z největších světových chovatelů tzv. kožešinových zvířat) proti schválení zákazu velmi tvrdě bojuje. Záběry z dánských kožešinových farem můžete shlédnout na www.youtube.com/watch?v=JcWx0Y4r1_s.

Je proto nezbytné, abychom dali izraelskému ministrovi obchodu vědět, že většina lidí na světě podporuje přijetí zákazu a že by měl odolat nátlaku ze strany krutého průmyslu. Prosíme přejděte na následující stránku www.svobodazvirat.cz/novinky/schvaleni-zakazu-kozesinoveho-prumyslu-v-izraeli-v-ohrozeni.htm a zalšlete protestní email nebo dopis.

čtvrtek 15. července 2010

Obchodbezkrutosti.cz

V České Republice byl otevřen nový internetový obchod, který všem návštěvníkum, možná i budoucím zákazníkům předsavuje, jak jednoduché je nakupovat bez toho, aby bylo jakémukoliv zvířeti ublíženo. V nabídce naleznete kosmetiku a čistící prostředky netestované na zvířatech, stejně jako vegetariánské a veganské dobrůtky, které si můžete za odměnu dopřát. Obchod naleznete na www.obchodbezkrutosti.cz.

úterý 6. července 2010

Konec lovu tuleňů v Kanadě pro rok 2010!

V tomto roce bylo nahlášeno „pouze“ 66.509 zabitých tuleních mláďat, což je o dost méně než kvóta pro odlov, kterou pro letošek stanovila ministryně Gail Shea na 330.000. Je to již druhý rok v řadě, kdy se počet zabitých tuleňů dramaticky snížil. V loňském roce bylo zabito přibližně 72.000 tuleňů.

Stále trvající nedostatek spotřebitelů dychtících po produktech vyrobených z tuleňů znamená, že bylo v letošním roce ušetřeno kruté a zbytečné smrti na 260.000 tuleních mláďat. Naneštěstí, vzhledem k nedostatku ledu na tuleních rodištích v zálivu Sv. Vavřince, statisíce mláďat zahynou, a to i přes snížení komerčního lovu.

Právě nyní je nejvhodnější doba pro kanadskou vládu, aby ukončila toto zbytečné zabíjení a začala pomáhat lovcům tuleňů s přechodem do jiného odvětví. Výsledky nejnovějšího průzkumu veřejného mínění uskutečněného agenturou Environics Research Group pro Mezinárodní fond pro blaho zvířat (IFAW) ukazují, že 79 % Kanaďanů by schválilo použití peněz odvedených na daních k postupnému zastavení lovu tuleňů a přechodu jejich lovců do jiných odvětví.

Kanadský senátor Mac Harb v červnu kritizoval kanadskou vládu za to, že je komerční lov tuleňů stále podporován, místo aby se pracovalo na poskytování alternativ. Kanada ovšem není jedinou zemí, kde je lov tuleňů v poklesu. Současná norská média hlásí, že i přes zvýšené dotace poskytované tomuto odvětví, letos lovila pouze jediná loď, a že i ta možná zastaví lov.

Počátkem jara byly uděleny pokuty a odejmuta licence jedné norské lodi lovící tuleně na základě šokujícího posudku vydaného inspektorem přítomným na palubě. Toto svědectví dokazuje hrubou nezpůsobilost, kruté praktiky zabíjení a strašné utrpení lovených zvířat.

Zdroj: www.protisrsti.cz

neděle 27. června 2010

Průzkum veřejného mínění o pokusech na zvířatech

Průzkum Evropské komise "Eurobarometer" zveřejněný 21. června 2010 ukazuje, že veřejné mínění evropanů je rozděleno v otázkách, zda by mělo či nemělo být výzkumníkům povoleno provádět experimenty na zvířatech, i když by mohli být přínosem pro lidské zdraví.

Rozdíl v názoru je zvláště vyhraněný, pokud jde o druhy zvířat používaných při pokusech. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na větších zvířatech jako psi a opice pro zlepšení lidského zdraví a pohody, pouze 44% dotázaných evropanů vyjádřilo souhlas, 37% nesouhlas. Ve Velké Británii dokonce 44% respondentů souhlasilo a 42% nesouhlasilo. Zatímco ve Finsku, Slovinsku, Lucembursku a Francii více než 50% respondentů uvedlo, že nesouhlasí s takovými pokusy. Dotázaní Španělé pak vyjádřil 65 procentní souhlas s pokusy. Respondenti v ČR ve 41 procentech souhlasili s pokusy na psech a opicích, ve 39 procentech vyjádřili nesouhlas. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na miších, 66% evropanů souhlasilo.

Tyto výsledky odrážejí průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov v únoru a březnu 2009 v šesti zemích EU (Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a České republice). Výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění ukazují, že: 81% respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy, způsobující bolest a utrpení primátům, 79% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život ohrožujícími lidskými nemocemi, 84% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv zvířatům, 73% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení kočkám, 77% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení psům.

Výsledky průzkumu hledejte v tomto dokumentu na str. 61 a více.

pátek 18. června 2010

Evropská kosmická agentura se staví proti pokusům na opicích v rámci projektu Mars 500

Evropská kosmická agentura (ESA) se postavila proti plánovaným pokusům na opicích v rámci projektu Mars 500, které by měly zahrnovat stimulaci vesmírného záření. Stalo se na základě nátlaku organizace Animal Defendres International (ADI).

ADI kontaktovala Evropskou kosmickou agenturu, vyzvala ji, aby se vzdala pokusů na opicích a upozornila na fakt, že by takovéto pokusy mohly být nezákonné v rámci právě novelizované evropské směrnice o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely. Směrnice by již neměla dovolovat provádět pokusy na zvířatech, pokud jsou k dispozici metody bez využití zvířat a není pokus zásadním pro biomedicínský výzkum.

ADI k tomuto úspěchu také dopomohla organizace Anti Dierproeven Coalitie (ADC), která je partnerskou organizací ADI v kampani proti pokusům na opicích v rámci projektu Mars 500. Anti Dierproeven Coalitie organizuje demonstrace v Nizozemsku a přitahuje tamní TV zpravodajství k této kampani.

I přes tento úspěch však pokusy na opicích mohou být uskutečněny. Ruská federální kosmická agentura, jejíž partnerem v projektu Mars 500 je ESA, totiž trvá na pokusech na opicích a dokonce má v úmyslu v budoucnu některé opice vyslat přímo na Mars.

Zdroj: www.savetheprimates.org

Action: Please write polite letters to the following –

President Vladimir V. Putin, Ilinka Str, No 23, 103132, Moscow, Russia.

Mr Yury Fedotov, Ambassador of the Russian Federation, 13 Kensington Palace Gardens, London W8 4QX.

Igor Ushakov, Director of the Institute of Biomedical Problems RAS, Address: 76-A Khoroshevskoe highway,123007 Moscow, Russia. Email: iushakov@imbp.ru.

Ask them to help end the Roscosmos Mars 500 monkey experiments. Point out that the European Space Agency, the partner in Mars 500, has said the tests are unnecessary.

pondělí 7. června 2010

Joaquin Phoenix odhaluje reálnou cenu kožené kabelkyMiliony plazů je každoročně zabito, aby z nich mohli vyrobit boty, kabelky, opasky a jiné módní doplňky. Ti, kteří je pytlačí a loví se na tyto bezbranná zvířata dívají jako na zboží a tyto bytosti trpí, když je jim rozdrcena kůže z jejich těl zatímco jsou stále naživu. Herec Joaquin Phoenix odmítá podporovat průmysl založený na utrpení a dívá se do zákulisí obchodu s kůžemi exotických zvířat v tomto exkluzivním videu (se slovenskými tituky).

Zdroj: www.waf-kolektiv.tk

pátek 4. června 2010

Brutalita mlékárenské firmy v Ohiu

Děsivé tajné videozáznamy natočené během nového průzkumu organizace Mercy For Animals odhalují pracovníky mlékárenských hospodářství jak sadistický týrají krávy a malé telátka.Zachycené na skryté kameře, tyto šokující scény týrání odkrývají kulturu krutosti v hospodářstvích mlékárenské firmy Conklin Dairy ve městě Plain City, Ohio, USA.

Během čtyřtýdenního průzkumu mezi dubnem a květnem (2010), investigativní pracovník organizace Mercy For Animals zdokumentoval pracovníky farmy jak:

- Násilně mlátí malé telátka do obličeje, házejí s telátkami o zem, tahají je a tahají za uši

- Pravidelně používají vidle, kterými bodají krávy do obličeje, nohou a žaludku

- Kopou "neduživé" krávy (ty, které se již nezvládají více postavit) do obličeje a krku - týrání, které vykonával a podporoval i vlastník farmy

- Zákeřně bijí omezené krávy do obličeje páčidly - některé útoky počítají až 40 ran do hlavy

- Otáčení ocasu krávy dokud se nezlomí kosti

- Údery do kravských vemen

- Chvástání se s činy jako bodání, tažení, zastřelení, lámání kostí a bití krav a telat až k smrti

Poté co tyto záběry viděl dr. Bernard Rollin, uznávaný profesor živočišných věd na státní univerzitě v Coloradu, prohlásil: "Toto je pravděpodobně nejbezdůvodnější, nejvytrvalejší a nejsadističtější týrání zvířat, které jsem kdy viděl. Toto video znázorňuje úmyslné, promyšlené týrání, které není založeno na chvilkovém hněvu, ale na uspokojení z vyvolání bolesti krávy a telátek, které jsou bezbranné."

Okamžitě po dokončení průzkumu, organizace Mercy For Animals kontaktovala kancelář městského prokurátora v Marysville ohledně probíhajícího mučení v hospodářstvích firmy Conklin Dairy Farms. MFA naléhavě žádá, aby byli zaměstnanci tohoto hospodářství kriminálně stíháni za porušování ohájskych zákonů o týrání zvířat.

I když je týrání dokumentováno v Conklin Dairy Farms ve své podstatě sadistické, četné tajné průzkumy MFA v mlékárenských farmách, prasečích farmách, slepičích farmách, líhních a jatkách odhalily, že násilí a týrání hospodářských zvířat - ať už zákeřné nebo institucionalizovaná - se vymyká kontrole v celé zemi (ne jinak tomu je i v Česku).

Soucitní konzumenti dokáží zastavit svou přímou finanční podporou týrání hospodářských zvířat tak, že odmítnou mléčné výrobky a jiné živočišné produkty, a osvojí si veganské stravování.

Navštivte: www.mercyforanimals.org.

Zdroj: www.waf-kolektiv.tk.

pondělí 31. května 2010

Záchrana lvů a paviána z bolivijského cirkusu

Organizaci Animal Defendres International (ADI) se právě podařilo dosáhnout cíle své pozoruhodné kampaně. ADI osvobodila čtyři lvi a jednoho paviána z děsivých podmínek bolivijského ex-cirkusu. Lvi dnes začínají nový život v renovovaném útočišti v Kalifornii. Byl zde pro ně připraven zbrusunový výběh a odhodlaní lidé, kteří budou dělat vše pro jejich blaho. ADI financovala celou záchranou misi a bude financovat péči o lvi po celý jejich život.

Celou záchranou misi doprovází známá herečka Jorja Fox, která je již léta odhodlanou ochránkyní zvířat. Vyvrcholení můžete shlédnout pod textem. Diář z celé záchranné mise nepřehlédněte na tomto odkaze: adirescuediary.com.V Bolívii jsou již dnes cirkusy se zvířaty prakticky zakázany. Zákon o zákazu použivání zvířat v cirkusech byl v Bolívii schválen v roce 2008. Podle bolívijských pravních předpisů vejde tento zákaz v platnost v červenci 2010.

sobota 29. května 2010

Sloni v cirkusech


Tréning a tragédia - Slony v cirkusoch from Anti Copyright on Vimeo.

Za kulisami, trenér slonů Tim Frisco učí rádoby trenéry jak být dominantním slonům a jak je donutit, aby vykonávaly cirkusové triky. "Zatni do nich ten hák. Když je budeš slyšet křičet, můžeš si být jistý, že máš jejich pozornost." Slon troubí v agónii, když mu Frisk tzv.bullhooks, což je ostrý železný hák se špičatým koncem, roztrhne jeho citlivou kůži. Frisco, trenér slonů v cirkuse Carson a Barnes, se naučil tomuto řemeslu od svého otce, který je bývalým trenérem pro cirkusy Ringling Bros. a Barnum a Bailey Circus.

Faktem je, že zvířata přirozeně nejezdí na kolech, nestojí na svých hlavách, nebalancují na míčích a neskákají přes ohnivé kruhy. Abyste je donutili vykonávat tyto matoucí a fyzicky nepohodlné triky, trenéři používají biče, úzké obojky, náhubky, elektrické bodáky, háky a jiné bolestivé nástroje tohoto řemesla.

Tleskáme artistům na vysunutých hrazdách, žonglérům, klaunům, chodcům po lanech a akrobatům. Ale nechme zvířata napokoji. Švédsko, Rakousko, Kostarika, Indie, Finsko a Singapur zakázaly nebo omezily využívání zvířat v zábavným průmyslu - je načase, aby USA (a Slovensko a Česko) udělali to samé!

Zdroj: www.stopcirk.tk.

sobota 22. května 2010

Španělské vepříny - hrůza, děs a utrpení

Organizace Animal Equality představuje jednu z nejrozsáhlejších rešerší (viz. trailer pod textem), která kdy byla provedena za zdmi vepřínů. Za dobu více než dvou let (od srpna 2007 až do května 2010) zdokumentovalo šedesát aktivistů děsivý život prasat ve 172 španělských vepřínech. Španělský agrobyznys každý rok představuje utrpení a smrt pro více jak 40 miliónů prasat, tím je čtvrtým největším na světě (po USA, Číně a Německu).


Trailer del documental "Granjas de Cerdos: Una investigación de Igualdad Animal" from Igualdad Animal on Vimeo.

Během rešerše byly kamery Animal Equality svědky rutinních násilností ze strany zaměstnanců vepřínů, ať už se jednalo o kastraci selátek a uřezávání zubů bez anestetik, vpichování prstů do očí či kopání do zadnice dospělých prasat, aby je přinutili stát nebo chodit, či zabíjení selátek praštěním o beton. Nespočetně scén kanibalismu, trýznivé onemocnění prasat nebo živá prasata na hromadě mrtvol, tohoto byly také svědky kamery Animal Equality.

Záběry z rešerše naleznete na www.vimeo.com/channels/granjasdecerdos.

Fotografie naleznete na www.flickr.com/photos/igualdadanimal/collections/72157605815420541/.

Více čtěte na animalequality.net/news/pig-farms-animal-equality-reveals-living-hell-spanish-farms.

Jak pomoci?

Nepodporujte svými pěnězi tento krutý bysnys, přejdětě na vegetariánský nebo veganský způsob stravování. Jen tím, že nebudete podporovat svými penězi toto odvětví, nebude existovat.

čtvrtek 20. května 2010

Kašny ve Švédsku přes noc obsadili norci

V noci na dnešek umístili ochránci zvířat z organizace Djurrattsalliansen (Aliance za práva zvířat) přes 40 norků do kašen ve 25 městech po celém Švédsku. Vedle norků postavili cedule s nápisem "Norci chtějí žít ve vodě, ne v klecích". Podívejte se na fotografie.

Ochránci se snaží upozornit na fakt, že norek je napůl vodní živočich, který ve volné přírodě žije v blízkosti vod a odepřením přístupu k vodě na farmách velmi trpí. Například v nově přijatých standardech pro chov tzv. kožešinových zvířat v Německu (z r. 2006) je stanoveno, že norek musí mít k dispozici vodní nádrž. To ovšem v praktické rovině není reálné a ve svém důsledku toto nařízení znemožňuje jejich chov. Na farmách nelze uzpůsobit podmínky pro chov tzv. kožešinových zvířat tak, aby odpovídaly jejich etologickým potřebám a aby zvířata netrpěla.

Ve Švédsku funguje v současné době okolo 75 farem s chovem norků. Kvůli kožešinám zde zahyne přibližně 1,5 milionu norků a 2 000 činčil ročně. Například lišky se ve Švédsku již delší dobu nechovají, neboť zde byly v roce 2001 velmi zpřísněny standardy pro jejich chov, který se za nových podmínek již nevyplatí. Nyní se švédské organizace na ochranu zvířat snaží prosadit zákaz chovu všech tzv. kožešinových zvířat. I Vy můžete přispět - stačí podepsat elektronickou petici.

Zdroj: www.protisrsti.cz

úterý 18. května 2010

Mizící chráněný rys ostrovid

"Že se někteří myslivci v lese chovají jako pytláci, to už jsme v našem pořadu dokázali. Taky jsme už ukázali, že myslivec sice míří na prase, ale skolí psa. A i pak trvá na tom, že mířil na prase. Teď se ukazuje, že v naší přírodě ubývá rysů. Ubývat by jich ale nemělo. Rys nemá v lese přírodního nepřítele. Vysvětlení přinesl průzkum vědců Akademie věd. Chráněnou šelmu loví samotní myslivci. Vidí v ní totiž konkurenta. A co na mluvčího mysliveckého svazu? Drží se osvědčeného pravidla - co oko nevidí, srdce nebolí."

Těmito slovy začíná pořad Reportéři ČT, který nesmí nikdo přehlédnout. Vidět jej můžete online na www.ceskatelevize.cz/program/10252560923-10.05.2010-21:20-1-reporteri-ct.html.

úterý 4. května 2010

Kampaň za zastavení používání primátů v rámci projektu Mars 500

Moskevský institut pro biomedicínské problémy (Moscow Institute for Biomedical Problems - IBMP), společně s partnerskou Evropskou kosmickou agenturou (European Space Agency - ESA) má pravděpodobně v rámci projektu Mars 500, jehož konečný cíl je posílat lidi na Mars, v úmyslu používat opice ke stimulaci vesmírného záření. Informovala o tom dnes organizace Animal Defendres International (ADI).

V rámci projektu Mars 500 mají být makakové dlouhodobě ozařováni (toto zahrnuje i smrtelné ozařování), ponecháváni dlouhodobě ve stavu beztíže, v izolaci, o nepřirozené dietě a vystavováni dalšímu špatnému zacházení. Cílem těchto experimentů je prozkoumat účinky "vesmírného" záření na délku života opic, stejně jako riziko vzniku rakoviny. V pozdější fázi tohoto projektu má Rusko dokonce v plánu dostat opice na Mars.

Kampaň Animal Defenders International

Umberto Guidoni - bývalý poslanec Evropského parlamentu a bývalý astronaut NASA a ESA - v roce 2008 začal podporovat kampaň Animal Defendres International proti používání primátů v projektu Mars 500, když vyzval ředitele ruské Federální kosmické agentury, zda by nebylo dobré nahradit kruté pokusy na opicích, jinými technikami, které má Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station - ISS) na palubě. Výzva Animal Defendres International však nebyla vyslyšena. ADI - společně s Anti Dierproeven Coalitie (ADC) - proto nyní zvýšila své síly k zastavení těchto pokusů. Obě organizace již tento rok organizovaly protest v průběhu konference ESA v Nizozemsku a písemně požádaly ESA, aby přestala s krutými experimenty. Dalšími kroky ADI a ADC bude snaha zastavit financování projektu Mars 500 evropskou vládou a snaha o zajištění nahrazení pokusů na opicích humánní metodami.

Evropská Unie nyní dokončuje novelizaci směrnice 86/609 ECC, která by měla zvýšit standarty životních podmínek zvířat v evropských pokusných laboratořích. Velkým zájmem novelizace této směrnice je omezit používání primátů. Směrnice - jak bylo dohodnuto v prosinci 2009 - uvádí, že: "Používání nelidských primátů pro pokusné účely je největší obavou veřejnosti. Proto používání nelidských primátů by mělo být povoleno pouze v důležitých biomedicínských výzkumech ve prospěch lidí, pro které neexistují metody bez používání zvířat." Vzhledem k tomu, že existují metody bez použití zvířete pro experimenty projektu Mars 500 a nejsou tyto experimenty zásadně ve prospěch lidských bytostí, neprošel by tento projekt etickými otázkami novelizovaných právních přepisů Evropské Unie.

Take Action

Please write a polite letter for the attention of Igor Ushakov, Director of the Institute of Biomedical Problems RAS, Address: 76-A Khoroshevskoe highway, 123007 Moscow, Russia. Email: iushakov@imbp.ru.

Please also write a polite letter to Jean-Jacques Dordain, ESA Director General, ESA Headquarters, 8-10 rue Mario Nikis, 75738 Paris Cedex 15, France.

Ask them to reconsider their support for these horrific experiments.

Zdroj: www.savetheprimates.org

čtvrtek 15. dubna 2010

Transport bíglů do evropské laboratoře

Organizaci PETA (People for the ethical treatment of animals) se podařilo získat srdcervoucí fotografie, které zachycují přepravu nejméně 50 bíglů namačkaných do beden leteckou společností Lufthansa. Bíglové pocházejí z Marshall Farms, což je chovného zařízení ze severní části státu New York a byli přepravováni do Charles River Laboratories (CRL) ve Skotsku.

Charles River Laboratories globálně poskytují testy na zvířatech farmaceutickému a chemickému průmyslu. V jejich laboratořích je miliony zvířat tráveno, mrzačeno a zabito údajně proto, aby existovaly léky pro nemocné.

Od roku 2007 byly ve Spojených státech Amerických na laboratoře Charles River podány na dvě desítky žalob za porušování Animal Welfare Act. CRL byla také nedávno udělena pokuta ve výši čtrnácti tisíc dolarů, poněvadž 32 opic bylo doslova zaživa uvařeno k smrti v nevadské laboratoři, poté co byl zaměstnanci ignorován alarm upozorňující na chybnou funkci systému regulující teplotu v pokusné kleci.

Na základě získaných fotografií dokumentujících přepravu bíglů, PETA nyní vyzývá více prezidenta společnosti Lufthansa, aby společně s dalšími leteckými společnostmi, jako je progresivní Qantas a Cathay Pacific, přijal politiku proti přepravě zvířat určených pro použití v laboratořích.

Výzvu může podpořit také každý z vás, stačí jen vyplnit krátký formulář na tomto odkaze a odeslat: https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=3057.

17. dubna 2010

Lufthansa přistoupila na požadavek PETA!

Méně než jeden den poté, co organizace PETA zveřejnila srdcervoucí fotky a upozornila tak na kritickou situaci více než 50 psů, kteří byli transportováni leteckou společností Lufthansa z USA do Charles River Laboratories ve Skotsku, Lufthansa rychle oznámila svou novou politiku, kterou zakazuje přepravu psů a koček do pokusných laboratoří.

Bez pomoci více než 22.000 soucitných lidí, kteří kontaktovali Lufthansu během prvních 24 hodin, by toto důležité vítězství pro psy a kočky bylo nemožné.

Nicméně, toto je jen částečné vítězství, protože nová politika Lufthansy se netýká všech zvířat, která jsou přepravována do laboratoří.

PETA všechny příznivce zvířat nyní prosí, aby za soucit ke psům a kočkám poděkovali letecké společnosti Lufthansa, a dále naléhali na to, aby Lufthansa rozšířila svou novou politiku na všechna zvířata, která by měla být v budoucnu přepravována do pokusných laboratoří.

Zapojte se na https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=3059&JServSessionIdr004=cmnl74ah22.app334a.

Otevřená záchrana na Den matek 2008 (NZ Open Rescue)

Prasata jsou považována za třetí nejinteligentnější bytosti na Zemi, pojďte tedy s námi objevit skutečnou tvář života prasat ve velkochovu, vezmeme vás na průzkum typické novozélandské prasečí farmy.

sobota 10. dubna 2010

Report z vybíjení tuleňů

Moje vláda říká světu, že komerční vybíjení tuleňů je humánní, pečlivě monitorováno a přísně regulováno. To je lež, a naše záběry z dneška jsou toho důkazem. Rebecca Aldworth, Humane Society International/KanadaVíce: ProtectSeals.eu

čtvrtek 8. dubna 2010

Rakouská ostuda - pošlete protestní dopis!

Doplněno 4. května 2011: A ktivisté jsou již zproštěni a státní zástupce se odvolal! Více info na http://www.rakouskaostuda.cz/news.php?article=35.

Dne 21. května 2008 zatkla speciální komanda rakouské policie 10 čelních představitelů tamního úspěšného hnutí na ochranu zvířat, včetně bývalého vědeckého pracovníka na univerzitě v Cambridge. Na aktivisty byla následně uvalena vazba. Rakouské ministerstvo vnitra se chlubilo dopadením zločineckého gangu, který měl mít na zodpovědnost nespočet bombových, plynových a žhářských útoků.

Uvěznění aktivisté však trvali na tom, že části spisů, do kterých směli nahlédnout, byly namísto důkazů o jakékoli trestné činnosti plné popisů jejich občanských aktivit za změnu zákonů a obchodních politik. Jeden z vězňů vyhlásil hladovku a vydržel bez jídla 39 dnů. Případ tvrdě kritizovalo mnoho známých osobností a organizací, včetně Amnesty International a rakouské Strany zelených.

Nyní aktivistům hrozí až pět let vězení a každý z nich bude muset vydat více než 35.000 eur (900.000 Kč) na právní obhajobu. Tato částka jim nebude vrácena, ani kdyby je soud nakonec obžaloby sprostil.

Více informací včetně protestního dopisu na webu www.rakouskaostuda.cz.

pátek 2. dubna 2010

Paul McCartney podporuje izraelský návrh zákona na zákaz kožešinových výrobků

Zpěvák a zakladatel Beatles Sir Paul McCartney vyjádřil svoji podporu izraelským aktivistům za práva zvířat, kteří bojují za přijetí zákona zakazujícího veškerý kožešinový průmysl v Izraeli.

Pokud bude zákon přijat, Izrael bude první zemí, která zakazuje dovoz, vývoz a prodej jakéhokoli druhu kožešiny. Minulý měsíc byl návrh v rámci přípravy na druhé a třetí čtení přezkoumáván Komisí Knesset Education.

Sir Paul na svých webových stránkách uvádí: „Já, spolu se členy své rodiny, jsme dlouholetými odpůrci komerčního kožešinového průmyslu. Důvod pro to je jednoduchý - kožešiny jsou kruté a zbytečné… Stáhnout zvíře zaživa z kůže, jak se často stává, kvůli výrobku, který nikdo nepotřebuje, je nepochopitelné.“

McCartney je dlouholetý vegetarián a práva zvířat brání již mnoho let. Vyjádřil se, že pokud bude zákon přijat, Izrael se tak stane příkladem pro zbytek světa. „Zákazem takového krutého průmyslu poskytne Izrael dobrý příklad ochrany zvířat, který by všichni ostatní určitě následovali,“ napsal McCartney.

Více: www.svobodazvirat.cz/novinky/paul-mccartney-podporuje-izraelsky-navrh-zakona-na-zakaz-kozesinovych-vyrobku.htm

čtvrtek 1. dubna 2010

Masivní navýšení kvóty pro lov tuleňů, coby politické sdělení pro EU


Občanské sdružení Svoboda zvířat dnes vydala velmi zajímavý článek, který vystihuje dnešní situaci kanadského komerčního lovu tuleňů, jak politicky, tak i ekonomicky.

Článek najdete na www.svobodazvirat.cz/novinky/masivni-navyseni-kvoty-pro-lov-tulenu-coby-politicke-sdeleni-pro-eu.htm

středa 31. března 2010

Velká Británie se může stát další zemí, která přijme zákaz chovu zvířat pro cirkusová představení

V brzké době se Velká Británie může stát další zemí, která přijme zákaz používání zvířat v cirkusech a to především díky kampani organizace Animal Defenders International (ADI).

ADI již od roku 1992 vede globální kampaň Stop Circus Suffering, tato kampaň je zaměřena na celosvětové ukončení používání zvířat pro cirkusová vystoupení.

Nyní v této kampani nastává zásadní průlom, jelikož se ukázalo, že celých 94% z 10 576 dotázaných občanů Velké Británie chce, aby byl ve Spojeném Království přijat zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech. Po těchto veřejných konzultacích má zákaz také silnou podporu Ministerstva pro životního prostředí, výživu a záležitosti venkova (DEFRA).

Více: www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php?id=1809&ssi=10

neděle 21. března 2010

Kosatka, která zabila svého cvičitele

Před nedávnem svět obletěla zpráva o kosatce, která zabila svého cvičitele v orlandském mořském parku Sea World (Mořský svět). Tato událost byla jistě tragická, ale opravdu jen pro člověka?


Kosatka, která zaútočila na svého cvičitele se jmenuje Tilikum (Tilly). Tilly byl před 25 lety odchycen ve volné přírodě a zajat lidmi ze Sea World, aby v malém bazénku mořského parku strávil celý svůj život a sloužil lidem k zábavě.

Tilly, společně se svých druhem, je největší členem čeledi delfínovití. Ve volné přírodě by žil se svou matriarchální, početnou rodinou s níž by udržoval velmi pozitivní vztahy po celé generace a cestovala společně s ní po celém oceánu. Za jediný den by Tilly procestoval vzdálenost až 150 km, při lovu až 200 km. Místo toho Tilly žije po dobu 25 let každý den v malém bazénku, osamoceně a musí provádět neustále se opakující triky pro pobavení lidí. Frustrace a nuda musí být pro něj nesnesitelná.

Bylo tedy jen otázkou času, kdy se stane tragédie, která se odehrála v orlandském mořském parku. Tilly ovšem není jediná kosatka držená v zajetí. V mořských parcích po celém světě je drženo mnoho kosatek, které prožívají stejně tragický a osamocený život jako Tilly.

Orlandská tragédie nám znovu dokazuje, že držet volně žijící zvířata v zajetí je nebezpečné a život v zajetí pro samotná zvířata je extrémně fyzicky a psychicky namáhavý. Všichni návštěvníci mořských parků, cirkusů a podobných zařízeních, kde vystupují zvířata, by měli dobře zvážit svůj záměr je navštívit. V lidských očích se zvířata mohou zdát být šťastná, ale v jejich duších se může odehrávat opak.

Pokud se chcete o Tilly a kosatkách držených v zajetí dozvědět něco víc, navštivte: http://freetilly.net/.Online petice Animal Defenders International:

Troškou přispět k lepším zítřkům, můžete také prostřednictvím online petice založenou organizací Animal Defenders International (ADI). Podepsáním petice napomůžete předejít další tragédii a přispět k osvobození zvířat ze zajetí mořských parků. Petici nalezneta na www.thepetitionsite.com/1/FreeTilly.

Výstižný článek na toto téma si můžete přečíst také zde: stopcirk.blogspot.com/2010/02/kosatka-zabila-svoju-trenerku-pred.html.


Zdroj: http://freetilly.net/

Více se můžete dočíst také na http://www.project-syndicate.org/commentary/singer60/Czech.