čtvrtek 9. prosince 2010

První registrace procedury REACH uzavřena: až jeden milión zvířat může být obětí

V červnu 2007 vstoupila v platnost nová legislativa Evropské unie, stanovující testování chemikálií - REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek). Jejím účelem by podle EU mělo být stanovit, zda jsou chemické látky, které jsou na trhu, bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí a kontrolovat použití těch, které jsou ohodnoceny jako rizikové. Při těchto testech zemřou milióny zvířat a odhaduje se, že toxikologické laboratoře si přijdou na sumu přibližně 1,25 miliardy eur a celková procedura REACH (včetně autorizace, archivování ap.) přijde na 2,3 miliardy eur.


Nyní 1. prosince 2010 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) oznámila, že byla dokončena první registrace chemických látek k ověření v rámci REACH, do které bylo zaregistrováno 4300 látek. Tyto látky jsou chemikálie používané do průmyslových maziv, nátěrových hmot, paliv, barev a prostředků pro domácnost. Podle Britské unie za zrušení vivisekce (BUAV) a Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) by mělo být během testování těchto chemikálií zabito přibližně jeden milion zvířat.

BUAV odhaduje, že 25% z registrací bude navrhnuto k testování na zvířatech. Na základě dosavadních zkušeností se systémem dat, BUAV odhaduje, že to bude mít za následek více než 1000 návrhů, které ECHA bude vyhodnocovat. Pokud ECHA všechny tyto návrhy schválí, je velice pravděpodobné, že téměř jeden milión zvířat bude otráveno a zabito při testech zahrnujících reprodukční toxicitu na potkanech a králících, nebo dlouhodobé studie bezpečnosti na potkanech a rybách. Každý test by mohl zmrzačit a zabít 50 až 2000 zvířat.

Tento odhad BUAV nezahrnuje však testování na zvířatech, které by mohlo nastat u jiných chemikálií v jiných termínech registrace, nebo testování na zvířatech, které lze provézt bez návrhu testování.

Vzhledem k tomu, že počet chemických látek, registrovaných k 1. prosinci 2010 v rámci prvního termínu registrace je o 60% vyšší než byl původní odhad Evropské komise z roku 2003, kdy byl REACH projednáván, BUAV nyní odhaduje, že celkový počet zvířat použitých v rámci celého nařízení REACH by mohl vyrůst až na 13 miliónů (možný rozsah je 13 až 54 miliónů obětí REACH).

Zdroj: http://realita.tv/cs/kdo-bude-mit-prospech-z-reachhttp://www.buav.org/article/612/buav-estimates-a-shocking-one-million-animals-could-be-used-for-first-reach-deadline, http://europa.eu/.