pátek 22. ledna 2010

Členské státy EU mohou konečně zakázat chov volně žíjích zvířat v cirkusech

Evropská komise znovu potvrdila, že rakouský zákaz držení volně žijících zvířat v cirkusech je platný, čím byla vyvrácena stížnost Evropské asociace cirkusů (European Circus Association - ECA).

Z důvodů strádání, nedostatku místa k pohybu, trvalému transportu a pochybných tréninkových metod se podařil rakouským ochráncům zvířat v roce 2006 prosadit zákaz držení volně žijících zvířat v cirkusech, potažmo zákaz jejich používání pro cirkusová představení. Evropské asociace cirkusů tehdy podala okamžitě stížnost k Evropské komisi, která měla vyvrátit tento zákaz. Evropská komise však už tehdy označila rakouský zákaz za platný a ne jinak tomu bylo i dnes.

Tímto rozhodnutím se konečně otevírá cesta jiným členským státům Evropské Unie a mohou prosadit obdobně přísný zákaz jako je v Rakousku. Čím se samozřejmě může do budoucna trvale zabránit každodenním útrapám, které bezpochyby prožívají zejména volně žijící zvířata v cirkusech.

úterý 19. ledna 2010

Neodvracejte zrak před krutostí

Video prezentuje Tom Rider, bývalý pracovník cirkusu Ringling Brothers, který nyní vyzývá všechny zaměstnance cirkusů, aby nenechávali zvířata trpět a ozvali se, když budou svědky týrání. Kampaň organizace Animal Defenders International.Více informací o kampani: http://stopcirk.blogspot.com/2010/01/vyjdite-s-tym-na-svetlo.html

pátek 8. ledna 2010

SNAHA Brtnice inzeruje psí a kočičí kožešiny

Organizace Svoboda zvířat dnes zveřejnila své zjištění o inzerci a nabídce kočičích a psích kožešin českou firmou SNAHA (kožedělné družstvo Brtnice) na svých webových stránkách (viz. http://www.snaha.webz.cz/katalog-kozesin).

Na základě tohoto zjištění předseda Svobody zvířat Tomáš Popp, zaslal firmě SNAHA otevřený dopis s žádostí o okamžité stažení produktů s psí a kočičí kožešinou. Jelikož inzercí a nabídkou kočičích a psích kožešin je porušováno nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. prosince 2008.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady zakazuje uvádět na trh, dovážet do Evropské Unie a vyvážet z ní kočičí a psí kožešiny a výrobky obsahujíce tyto kožešiny. Přesto se na webových stránkách firmy SNAHA stále zobrazuje nabídka kožešin např. "psa korejského" (viz. http://www.snaha.webz.cz/katalog-kozesin), "kočky korejské" (tamtéž) či dalších výrobků zhotovených z těchto kožešin.

Dopis s žádostí o okamžité provedení nápravy od Tomáše Poppa, si můžete přečíst zde: www.svobodazvirat.cz/upload/dopis_snaha_brtnice_1209.doc

Samozřejmě obdobný dopis/email můžete napsat každý sám za sebe, popřípadně informovat příslušné orgány o porušování nařízení Evropského parlamentu a Rady firmou SNAHA.

(Fotografie v pravo znázorňuje jeden z produktů firmy SNAHA. Jeden takový produkt má na svědomí možná více než 14 kočičích životů.)

20. ledna 2009

SNAHA Brtnice již kočičí a psí kožešiny neinzeruje. Stalo se tak na základě jednání organizace Svoboda zvířat. Více se o inzerci a nelegálním prodeji kočičích a psích kožešin v České Republice dozvíte v tiskové zprávě Svobody zvířat zde: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/ceske-firmy-ignoruji-zakaz-obchodu-s-psimi-a-kocicimi-kozesinami-v-cr...

úterý 5. ledna 2010

Tři makakové zachráněni z evropské laboratořeTěsně před začátkem roku 2010 se podařilo organizaci Animal Defenders International (ADI) zachránit tři makaky. Makakové byli drženi v jedné významné, evropské laboratoři a měli být koncem prosince 2009 usmrceni, jelikož je laboratoř nepotřebovala. Animal Defenders International se však podařilo s laboratoří dohodnout a makakům zajistit nový domov ve Spojeném Království.

Šťastné, mladé opice Bacill, Baloo a Bacillusk byly předány k ADI na evropském letišti a letěly přímo do Velké Británie, kde byly převzaty pracovníky z Lakeview Monkey Sanctuary. Lakeview Monkey Sanctuary nacházející se v Berkshire je záchranné centrum specializované na primáty. Toto centrum má rozlohu 10 akrů klidného a čistého lesa.

Poněvadž je makakům pouhých osm let, přičemž se mohou dožít i 30 let, mají velmi dobré vyhlídky na prožití mnoho šťastných let ve velkém přírodním výběhu centra v Berkshire.

"Laboratoř si přeje zůstat v anonymitě, ale je třeba ji pochválit za poskytnutí opicím šance na nový život," řekl Tim Phillips, ředitel kampaně ADI.