čtvrtek 16. dubna 2009

Humánní kosmetický standard (HCS) - proč zůstává

1) Testování kosmetiky na zvířatech je stále ještě aktuálním problémem.

2) Spotřebitelé jsou mateni tvrzeními na výrobcích.

3) Až do 11. 3. 2013 bude v EU dovolen dovoz a obchodování s některými kosmetickými složkami otestovanými na zvířatech. Ale i poté budou na trhu nadále dostupné složky otestované na zvířatech před tímto datem, a to neomezeně dlouho.

4) Nařízení REACH (nová a rozsáhlá legislativa EU týkající se testování chemických látek) je faktorem, který musí být také brán v úvahu. To proto, že REACH požaduje testování a přetestování nových i již existujících chemických látek. V tomto ohledu existuje výjimka pro testování kosmetických složek - zákaz testování kosmetiky na zvířatech má prioritu před nařízením REACH. To znamená, že pokud byla daná látka testována na zvířatech po březnu 2009 v rámci nařízení REACH, nemělo by být následně možné její používání v kosmetice. Jsou zde ovšem stále nevyřešené problémy týkající se některých typů testů (např. testů ekotoxicity a testů týkajících se bezpečnosti práce).

Tyto čtyři klíčové body ukazují, že je stále velmi zapotřebí certifikát, který mohou obdržet pouze skutečně eticky fungující společnosti. Pro získání certifikátu HCS musí společnost (výrobce kosmetiky) zajistit, že nepodporuje testování na zvířatech v žádném článku svého dodavatelského řetězce, aby tak spotřebitelům umožněnila vybrat si výrobky skutečně eticky přijatelné.

Společnost s HCS získá jednoznačnou konkurenční výhodu nejen nyní, ale i do budoucna. HCS, jehož symbolem je skákající králík s hvězdami, je celosvětově platným standardem pro kosmetiku netestovanou na zvířatech a je udělován v Evropě, USA a Kanadě. Společnost musí stanovit a dodržovat své Datum ukončení testování na zvířatech (DUTZ) pro kosmetické složky, být otevřená auditu a neprovádět, nezadávat ani jinak nepodporovat testy na zvířatech (v celém dodavatelském řetězci). DUTZ znamená, že společnost již nesmí používat složky, otestované na zvířatech po tomto datu. DUTZ si určuje sama společnost a vztahuje se na všechny její kosmetické výrobky.

HHPS (Humánní standard pro prostředky pro domácnost) je obdobný certifikát jako HCS. Je o to důležitější, že zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech zatím v EU neplatí (Svoboda zvířat, Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) či Britská Unie pro zrušení vivisekce (BUAV) - již pracují na prosazení tohoto zákazu v EU).

Prohlášení jednotlivých společností ohledně testování na zvířatech (na jejich webových stránkách a na výrobcích) mohou být matoucí a zavádějící. Toto znovu poukazuje na důležitost DUTZ. Je to skutečně jediný způsob, jak může společnost ovlivnit testování na zvířatech, protože má vliv na celý dodavatelský řetězec, na výrobce a laboratoře.

Stejně tak důležitý je audit. HCS je jediné mezinárodní schéma pro kosmetiku netestovanou na zvířatech, v rámci něhož probíhá nezávislý audit. Ten kontroluje, že společnost dodržuje DUTZ a to tímto způsobem:

1) Ověřuje monitorovací systém dodavatelů, včetně souvisejících dokumentů a objednávek.

2) Ujišťuje se, že probíhá komunikace mezi společností a jejími dodavateli, aby bylo upozorněno na jakékoliv možné přetestovávání složek.

Nová společnost prochází auditem do 12-ti měsíců od získání HCS a pak každé 3 roky.

Další informace: www.netestovanonazviratech.cz, www.pokusynazviratech.cz,
www.gocrueltyfree.org

pátek 10. dubna 2009

Záchrana Moses: Samičky paviána, kterou věznili v cirkuse

Na nový rok, pět minut před dvanáctou, když byli všichni pracovníci cirkusu Circo Roma Dola - tehdy v San Sebastian de Los Reyes ve Španělsku - ve stanu, kde oslavovali začátek roku 2009, tři jednotlivci vstoupili do přívěsu, kde se v kleci nacházela paviánka zotročena cirkusem. Paviánka byla vyjmuta ze své klece, zanechávajíc tak to, co bylo její vězením celé roky.

Tato paviánka, jako všechna ostatní zvířata, kterým nadále dominují lidé v různých sférách, si zasloužila být svobodná a těšit se ze svého života, aniž by byla využívána pro zábavu jiných na její úkor. Její záchrana byla činem spravedlnosti a solidarity vůči ní.

čtvrtek 9. dubna 2009

Pokusy na šimpanzích

Americká humánní společnost (HSUS) v roce 2008 uskutečnila tajné šetření ve federálně financovaném výzkumném centru - New Iberia Research Center (NIRC) v Louisianě. Toto šetření probíhalo až po počátek roku 2009 a odhalilo každodenní, protiprávní týrání stovek šimpanzů a dalších primátů.

Ve výzkumném centru je v klecích drženo kolem 6000 opic a 325 šimpanzů na 100 akrech. Šimpanzi a opice se zde využívají především pro invazivní výzkum, tedy pro výzkum, který zahrnuje chirurgii, pitvání, injekční aplikaci lidských chorob pro vytvoření "živých modelů" lidských nemocí, nebo násilné podávání škodlivé potravy či škodlivých látek do tělních otvorů.


Během šetření kamera vyšetřovatele zachytila rutinní postupy, jako je používání pistolí pro bolestivou aplikaci omamných šipek, umístění šimpanzů do děsivě malých klecích za účelem jejich zklidnění, nebo šimpanze, kteří sami sebe zraňují trháním svých zejících ran. (Sebe mrzačení se u šimpanzů a jiných primátů objevuje pokud nemají dostatečně kvalitní životní podmínky a není jim poskytována řádná péče.)

V NIRC jsou také opičí mláďata násilně odebírána od svých matek, aby jim mohla být do hrdla vstrčena trubice, kterou se do žaludku pumpují testované látky. Mláďata v důsledku tohoto odtržení od matek zažívají velký stres, deprese a vřeští. Všechny zaznamenané každodenní postupy prováděné výzkumníky z NIRC způsobovaly šimpanzům a dalším primátům úzkost, trápení a psychickou tíseň.

Etoložka a bioložka Dr. Jane Godallová po shlédnutí záběrů ze šetření řekla: "V žádné laboratoři, kterou jsem navštívila, jsem neviděla tolik šimpanzů vykazovat strach."

Jako výsledek tohoto šetření HSUS podala na New Iberia Research Center 108 stránkovou stížnost k americkému ministerstvu zemědělství (U.S. Department of Agriculture), vycházejíce z nejméně 338 případného porušování federálního Animal Welfare Actu.

Animal Welfare Act byl přidán do federálního práva v roce 1966. Je to jediný federální zákon ve Spojených státech, který udává pokyny zacházení se zvířaty ve výzkumných laboratořích, na farmách či obchodu. Další federálně přijaté zákony a pokyny mohou obsahovat další druhy krytí nebo specifikací pro zacházení se zvířaty, ale všichni odkazují na Animal Welfare Act, jako na minimální přijatý standart ve Spojených státech.

Pod textem je video zachycujíce záběry z utajeného šetření:

neděle 5. dubna 2009

Záchrana šesti lišek

V listopadu 2007 bylo zachráněno šest lišek. Byly rozvezeny do lesů v různých částech ČR a vypuštěny na svobodu. Pravděpodobně se nejednalo o zvířata, která měla zemřít kvůli lidem toužícím se oblékat do jejich kůže a srsti, ale o zvířata používaná k umělému norování.