neděle 29. dubna 2012

Trápení je opět v plném proudu

Cirkusová sezóna začíná být v plném proudu, což pro mnohé může být potěšující zprávou, avšak existují zde osoby, pro které začíná další etapa života trápení. Těmi osobami jsou zvířata zneužívaná pro cirkusová vystoupení. Tato zvířata jsou od narození drezírována a to i za pomocí násilí, aby předváděla a dělala věci, které jsou pro ně naprosto nepřirozené. Podmínky vytvářené zejména tzv. exotickým zvířatům v cirkusech, též nemají s přirozeností nic společného.

Vzhledem k extrémům doprovázejíc celý život zvířata v cirkusech, zvířata velmi často trpí psychickými poruchami, především pak stereotypním chováním. Stereotypní chování se projevuje neustálým přešlapováním zvířat na místě, pohupováním ze strany na stranu nebo otáčením celým tělem do kruhu (viz. http://youtu.be/Nq1Yw2ebE0o). Zvířata si mohou také vyškubávat srst nebo jinak sebepoškozovat.

Koloběh života zvířat v cirkusech – mnohdy násilná drezura, zajetí v kleci, nátlak v manéži, spolu s únavným a stresujícím cestováním v zajetí maringotkové kleci není vážně pro zvířata normální, ale je pro ně zničující.

Na vědomí je také nutné vzít co se děje se zvířaty pokud již nejsou schopna vystupování v manéži. Protože tato zvířata jsou pro cirkus přítěží, často končí někde osamoceně v malé zašlé kleci, kde si jich nikdo ani skutečně nevšímá (viz. http://zachrana-zvirat.blogspot.com/2009/04/zachrana-moses-samicky-paviana-kterou.html), nebo mohou být zabita.

Jakým způsobem to chodí se zvířaty v cirkusech, můžete vidět na následujícím odkazu - http://www.youtube.com/playlist?list=PLBB7CC8DDE817329C&feature=plcp.

V České republice existuje kampaň za ukončení zneužívání zvířat pro cirkusová vystoupení, která je vedená organizací Svoboda zvířat viz. http://www.cirkusybezzvirat.cz/. Stránky slovenské kampaně na http://stopcirk.blogspot.com/.   

čtvrtek 19. dubna 2012

27 let od osvobození Britches

Uplynulo již 27 let od doby, kdy byl společně s dalšími skoro tisíci zvířaty osvobozen opičák „Britches“ z kalifornské univerzity v Riverside. Britches byl hned po narození odtrhnutý od svojí matky a zavřen do strohé kovové klece, kde měl v izolaci strávit měsíce, dokud by byl pro výzkum potřebný. Po skončení výzkumu měl být zabit.

Výzkumníci Britchesovi sešili oční víčka silnými nitěmi, a k jeho hlavě připoutali sonarové zařízení vydávající neustálý zvuk pískání. Během výzkumu se Britches stával neurotickým, trpěl křečemi svalů po celém těle, zoufale svíral své tělo a hlasitě naříkal.

Utrpení způsobené Britchesovi bylo obhajováno pomocným slepým lidem, přestože bylo jasné, že se Britches nemohl rozvíjet jako normální slepé dítě, a to nejen kvůli děsivým podmínkám, v nichž byl držen. Výzkumníci po odhalení tohoto výzkumu řekli, že se cítili být zatěžováni slepými dětmi. Grant Mack, bývalý prezident Amerického koncilu slepých označil tento výzkum za „jeden z nejodpornějších a chorobně pomýlených zbytečností, o kterých jsem kdy slyšel.“.

O osvobození Britchese a šíleném výzkumu byl natočen a publikován krátký film s názvem „Britches“. Film můžete shlédnout níže.

pondělí 9. dubna 2012

ECEAE bojuje proti požadavku Evropské agentury pro chemické látky provést krutý test na králících

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), která sdružuje evropské organizace na ochranu zvířat (včetně Svobody zvířat), se poprvé zapojila do odvolacího řízení proti požadavku Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na testování na zvířatech v rámci evropského nařízení REACH (Registrace, povolování a hodnocení chemických látek). Dále čtěte na www.svobodazvirat.cz/novinky/eceae-bojuje-proti-pozadavku-evropske-agentury-pro-chemicke-latky-provest-kruty-test-na-kralicich.htm.

neděle 8. dubna 2012

Pomozte zakázat kožešinové farmy v Irsku

Organizace ARAN, Respect for Animals a the Animal, Anima a Fur Free Alliance (FFA) nedávno zveřejnily výsledky rešerše provedené v roce 2011 na irských kožešinových farmách.

Jak můžete shlédnout na přiloženém videu, zveřejněné záběry z této rešerše opět ukazují utrpení norků, které je s tímto průmyslem spojeno - traumatizovaná zvířata s těžkými poruchami chování (stereotypní chování, kanibalismus, apod.), otevřená, často hnisající a neléčená četná poranění a špinavé a celodrátěné klece.Irští poslanci a poslankyně dnes rozhodují o přijetí konečného zákazu kožešinových farem v Irsku, a každý může napomoci přijetí tohoto zákazu prostřednictvým krátké zprávy, kterou lze zaslat z následujích webových stránek - http://banfurfarms.ie/.

Pokud se chcete zapojit, pak klikněte na odkazu na "TAKE ACTION" (v sloupci napravo), vyplňte jméno, email, subjekt a napište zprávu. Jako subjekt napište např. "Please support the fur factory farming ban", jako zprávu pak můžete napsat např. "I was disappointed when I saw the terrible living conditions, physical injuries of animals and animal behavior disorders on the Irish fur farms. This must stopped! Please support the fur factory farming ban in your country. Thank you.", což znamená "Byl/a jsem zklamaný/á, když jsem viděl/a strašné životní podmínky, fyzická zranění zvířat a poruchy chování zvířat na irských kožešinových farmách. To se musí zastavit! Prosím, podpořte zákaz kožešinových farem ve vaší zemi. Děkuji vám."

Tajemství mlékárenského průmyslu

Poněvadž starý článek „Tajemství mlékárenského průmyslu“ nebyl příliš informační a již byl neobjektivní, byl tento článek přepsán. Pokud máte zájem, můžete si článek již v nové a snad dost informační podobě přečíst na http://zachrana-zvirat.blogspot.com/p/tajemstvi-mlecneho-prumyslu_06.html.