pondělí 9. dubna 2012

ECEAE bojuje proti požadavku Evropské agentury pro chemické látky provést krutý test na králících

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), která sdružuje evropské organizace na ochranu zvířat (včetně Svobody zvířat), se poprvé zapojila do odvolacího řízení proti požadavku Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na testování na zvířatech v rámci evropského nařízení REACH (Registrace, povolování a hodnocení chemických látek). Dále čtěte na www.svobodazvirat.cz/novinky/eceae-bojuje-proti-pozadavku-evropske-agentury-pro-chemicke-latky-provest-kruty-test-na-kralicich.htm.