středa 4. února 2009

Vyšetřování o držení toulavých psů a koček v laboratořích

V minulosti vyšetřovatelé z BUAV (Britské unie za zrušení pokusů na zvířatech) cestovali v řadě evropských zemí, aby prošetřili podmínky ve kterých jsou laboratorní zvířata chována. Vyšetřováním bylo zjištěno, jak jsou neefektivně dodržovány evropské právní předpisy.

V Portugalsku roku 1994 se BUAV podařilo proniknout do několika laboratoří a odhalit dodávání psů do pokusných laboratoří místními útulky. BUAV se podařilo zachránit jednoho ze psů, jež byl určen pro výzkum. Pes byl pojmenován Molly a byl převezen do Velké Británie, aby zde prožil osm let života na svobodě.


Jako výsledek tohoto šetření a následné stížnosti k Evropské komisi, bylo zahájeno formální soudní řízení proti Portugalsku za nedodržování směrnice 86/609 ECC, která zakazuje používání toulavých psů pro experimenty.

V Polsku BUAV vyšetřovatelé odhalili otřesné důkazy o utrpení laboratorních zvířat. BUAV vyšetřovatelé cestovali do Polska v roce 1995, krátce poté požádalo Polsko o členství v Evropské Unii. Objevené podmínky laboratorních zvířat byly jedny z nejhorších, jaké doposud BUAV zaznamenala. Podle vyšetřování kočky a psi používaní pro pokusy, byli shromáždění z ulic a poskytovaní obchodníkům se zvířaty určenými pro pokusy. Používání toulavých psů a koček pro experimenty, byla zřejmě běžná praktika v polských laboratořích.

Nedávno také BUAV získala důkazy, že Belgie porušuje evropské legislativy tím, že umožňuje široké využití toulavých psů a koček pro výzkum. Držení psů a koček bylo zaznamenáno v mnoha belgických laboratoří, z nichž někteří byli drženi v nelidských podmínkách. Právní stížností podanou BUAV k Evropské komisi, vedlo k zahájení formálního soudního řízení proti Belgii za nedodržení směrnice 86/609 ECC.