pondělí 9. ledna 2012

Rusko zakazuje obchod s výrobky z tuleňů grónských

Zásluhou především organizace IFAW (International Fund for Animal Welfare) se podařilo ukončit jeden z největších trhů s produkty z tuleňů, když v Celní unii Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace byl přijat zákaz dovozu a vývozu výrobků z tuleňů. Je to největší vítězství v kampani proti komerčnímu lovu tuleňů od doby, kdy Evropská unie zakázala obchod s produkty z tuleňů (mimo produktů od Inuitů) ve všech členských státech.

Podle kanadské vlády, se do Ruska dodává až 90% tuleních kožešin z Kanady.

V roce 2009, ve stejný rok zákazu obchodu s produkty z tuleňů v EU, Rusko již samo ukončilo lov tuleňů v Bílém moři a ruský premiér Vladimír Putin označil lov za krvavý průmysl a za něco co mělo být zakázané před lety.

Časován osa smršťování trhů

- v roce 1972 USA zavádí Zákon o ochraně mořských savců (Marine Mammal Protection Act – MMPA), který zakazuje dovoz a vývoz veškerých produktů z mořských savců.

- v roce 1983 Evropa zakazuje dovoz tuleních výrobků z takzvaných „whitecoats“ (mláďat tuleně grónského mladších dvanácti dnů) a takzvaných „bluebacks“ (čepcolů hřebenatých mladších jednoho roku).

- v roce 1987 kanadská vláda zakazuje komerční lov „whitecoats“ tuleňů a „bluebacks“ čepcolů ve svých vodách

- v roce 2006 Mexiko zakazuje dovoz a vývoz mořských savců, včetně tuleňů

- v roce 2007 Belgie a Německo vnitrostátně zakazuje obchod s výrobky z tuleňů

- v roce 2009 Rusko zakazuje zabíjení mláďat tuleňů grónských mladších 12 měsíců (tím lov ukončí zcela, poněvadž starší tuleni dvanácti měsíců se pro kožešinu nezabíjejí)

- v roce 2009 EU zakazuje obchod s výrobky z tuleňů ve všech členských státech, s výjimkou dovážení kožešin pro Inuity

- v roce 2011 dohoda mezi Kanadou a Čínou, aby byl povolen vývoz mastných produktů z tuleňů, je odložena

- v roce 2011 Bělorusko, Kazachstán a Ruská federace zakazuje obchod s kožešinami z tuleňů grónských a jejich bělosrstých mláďat

Více o komerčním lovu tuleňů se dozvíte na stránkách www.protisrsti.cz/zachrante-tulene/.

Zdroj: http://www.ifaw.org/us/news/major-victory-russia-bans-trade-harp-seal-skins