pondělí 9. března 2009

Všeobecné deklarace na ochranu zvířat

Kampaň za přijetí Všeobecné deklarace na ochranu zvířat OSN je celosvětovou iniciativou symbolizujícící dohodu mezi lidmi jednotlivých národů uznávající zvířata za cítící bytosti schopné utrpení, bytosti hodné respektu a mající své přirozené potřeby s cílem položit základy všeobecně platných ustanovení vedoucích k účinné ochraně zvířat před utrpením.

Do kampaně je zapojeno přes 300 neziskových organizací, včetně Společnosti pro zvířata, ze 193 zemí světa! Hlavním koordinátorem je Světová organizace pro ochranu zvířat – World Society for the Protection of Animals, WSPA...

Cílem je získat 10 milionů podpisů a předložit Deklaraci Valnému schromáždění OSN s žádostí o její schválení. Bude-li Deklarace OSN úspěšně přijata, potom se může stát obdobou Všeobecné deklarace lidských práv. Aktivisté na ochranu zvířat z České republiky stáli spolu s kolegy z Kostariky, Keňi, Indie a Filipín na počátku této iniciativy a zapojili své vlády do kampaně.

Kampaň můžete podepsat zde: www.animalsmatter.org