čtvrtek 9. dubna 2009

Pokusy na šimpanzích

Americká humánní společnost (HSUS) v roce 2008 uskutečnila tajné šetření ve federálně financovaném výzkumném centru - New Iberia Research Center (NIRC) v Louisianě. Toto šetření probíhalo až po počátek roku 2009 a odhalilo každodenní, protiprávní týrání stovek šimpanzů a dalších primátů.

Ve výzkumném centru je v klecích drženo kolem 6000 opic a 325 šimpanzů na 100 akrech. Šimpanzi a opice se zde využívají především pro invazivní výzkum, tedy pro výzkum, který zahrnuje chirurgii, pitvání, injekční aplikaci lidských chorob pro vytvoření "živých modelů" lidských nemocí, nebo násilné podávání škodlivé potravy či škodlivých látek do tělních otvorů.


Během šetření kamera vyšetřovatele zachytila rutinní postupy, jako je používání pistolí pro bolestivou aplikaci omamných šipek, umístění šimpanzů do děsivě malých klecích za účelem jejich zklidnění, nebo šimpanze, kteří sami sebe zraňují trháním svých zejících ran. (Sebe mrzačení se u šimpanzů a jiných primátů objevuje pokud nemají dostatečně kvalitní životní podmínky a není jim poskytována řádná péče.)

V NIRC jsou také opičí mláďata násilně odebírána od svých matek, aby jim mohla být do hrdla vstrčena trubice, kterou se do žaludku pumpují testované látky. Mláďata v důsledku tohoto odtržení od matek zažívají velký stres, deprese a vřeští. Všechny zaznamenané každodenní postupy prováděné výzkumníky z NIRC způsobovaly šimpanzům a dalším primátům úzkost, trápení a psychickou tíseň.

Etoložka a bioložka Dr. Jane Godallová po shlédnutí záběrů ze šetření řekla: "V žádné laboratoři, kterou jsem navštívila, jsem neviděla tolik šimpanzů vykazovat strach."

Jako výsledek tohoto šetření HSUS podala na New Iberia Research Center 108 stránkovou stížnost k americkému ministerstvu zemědělství (U.S. Department of Agriculture), vycházejíce z nejméně 338 případného porušování federálního Animal Welfare Actu.

Animal Welfare Act byl přidán do federálního práva v roce 1966. Je to jediný federální zákon ve Spojených státech, který udává pokyny zacházení se zvířaty ve výzkumných laboratořích, na farmách či obchodu. Další federálně přijaté zákony a pokyny mohou obsahovat další druhy krytí nebo specifikací pro zacházení se zvířaty, ale všichni odkazují na Animal Welfare Act, jako na minimální přijatý standart ve Spojených státech.

Pod textem je video zachycujíce záběry z utajeného šetření: