pátek 18. září 2009

4,5 milionu zvířat bude zřejmě ušetřeno od krutosti

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) tento týden oznámila nové nařízení pro testování toxicity na zvířatech, které ušetří přibližně čtyři a půl milionu zvířat od utrpení v laboratořích Evropské Unie.

Tato velmi pozitivní zpráva z Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) je reakcí na podrobný dopis, který minulý měsíc zaslaly agentuře evropské organizace pro ochranu zvířat (ECEAE, PETA, BUAV, HSI a Eurogroup for Animals). Dopis byl napsán poté, co chemické společnosti oznámily, že budou podle nového usnesení REACH (registrace, hodnocení a povolení chemických látek) opakovaně provádět testy toxicity na zvířatech.

V dopise evropské organizace vyjádřily své obavy a nebezpečí z opakovaného testování toxicity na zvířatech v rámci REACH a vysvětlily, jak se vyvarovat zbytečnému testování.

ECHA proto vydala nové pokyny, které chemickým společnostem nařizují, aby neprováděly počátečně ověřování toxicity, jsou-li plánované podrobnější testy během pozdějších fázích REACH. Tímto nařízením bude tedy s největší pravděpodobností ušetřeno přibližně čtyři a půl milionu zvířat od krutosti v rámci pokusných laboratoří EU.