čtvrtek 16. dubna 2009

Humánní kosmetický standard (HCS) - proč zůstává

1) Testování kosmetiky na zvířatech je stále ještě aktuálním problémem.

2) Spotřebitelé jsou mateni tvrzeními na výrobcích.

3) Až do 11. 3. 2013 bude v EU dovolen dovoz a obchodování s některými kosmetickými složkami otestovanými na zvířatech. Ale i poté budou na trhu nadále dostupné složky otestované na zvířatech před tímto datem, a to neomezeně dlouho.

4) Nařízení REACH (nová a rozsáhlá legislativa EU týkající se testování chemických látek) je faktorem, který musí být také brán v úvahu. To proto, že REACH požaduje testování a přetestování nových i již existujících chemických látek. V tomto ohledu existuje výjimka pro testování kosmetických složek - zákaz testování kosmetiky na zvířatech má prioritu před nařízením REACH. To znamená, že pokud byla daná látka testována na zvířatech po březnu 2009 v rámci nařízení REACH, nemělo by být následně možné její používání v kosmetice. Jsou zde ovšem stále nevyřešené problémy týkající se některých typů testů (např. testů ekotoxicity a testů týkajících se bezpečnosti práce).

Tyto čtyři klíčové body ukazují, že je stále velmi zapotřebí certifikát, který mohou obdržet pouze skutečně eticky fungující společnosti. Pro získání certifikátu HCS musí společnost (výrobce kosmetiky) zajistit, že nepodporuje testování na zvířatech v žádném článku svého dodavatelského řetězce, aby tak spotřebitelům umožněnila vybrat si výrobky skutečně eticky přijatelné.

Společnost s HCS získá jednoznačnou konkurenční výhodu nejen nyní, ale i do budoucna. HCS, jehož symbolem je skákající králík s hvězdami, je celosvětově platným standardem pro kosmetiku netestovanou na zvířatech a je udělován v Evropě, USA a Kanadě. Společnost musí stanovit a dodržovat své Datum ukončení testování na zvířatech (DUTZ) pro kosmetické složky, být otevřená auditu a neprovádět, nezadávat ani jinak nepodporovat testy na zvířatech (v celém dodavatelském řetězci). DUTZ znamená, že společnost již nesmí používat složky, otestované na zvířatech po tomto datu. DUTZ si určuje sama společnost a vztahuje se na všechny její kosmetické výrobky.

HHPS (Humánní standard pro prostředky pro domácnost) je obdobný certifikát jako HCS. Je o to důležitější, že zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech zatím v EU neplatí (Svoboda zvířat, Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) či Britská Unie pro zrušení vivisekce (BUAV) - již pracují na prosazení tohoto zákazu v EU).

Prohlášení jednotlivých společností ohledně testování na zvířatech (na jejich webových stránkách a na výrobcích) mohou být matoucí a zavádějící. Toto znovu poukazuje na důležitost DUTZ. Je to skutečně jediný způsob, jak může společnost ovlivnit testování na zvířatech, protože má vliv na celý dodavatelský řetězec, na výrobce a laboratoře.

Stejně tak důležitý je audit. HCS je jediné mezinárodní schéma pro kosmetiku netestovanou na zvířatech, v rámci něhož probíhá nezávislý audit. Ten kontroluje, že společnost dodržuje DUTZ a to tímto způsobem:

1) Ověřuje monitorovací systém dodavatelů, včetně souvisejících dokumentů a objednávek.

2) Ujišťuje se, že probíhá komunikace mezi společností a jejími dodavateli, aby bylo upozorněno na jakékoliv možné přetestovávání složek.

Nová společnost prochází auditem do 12-ti měsíců od získání HCS a pak každé 3 roky.

Další informace: www.netestovanonazviratech.cz, www.pokusynazviratech.cz,
www.gocrueltyfree.org