pátek 6. listopadu 2009

Botox testy na zvířatech

Britská Unie za zrušení vivisekce (BUAV) provedla tajné vyšetřování uvnitř velkých laboratořích Velké Británie a zjistila velmi ošklivou pravdu o botox testování na zvířatech.

BUAV vyšetřovatelé zjistili, že ve Wickham Laboratories v Hampshire je každý rok krutě otráveno 74 000 myší pro výrobu botox roztoku. Podle vlastních záznamů Wickham Laboratories za pouhý jeden den v červenci 2009 bylo zabito 989 myší.

V Británii (a EU) je botox licencován jako lékařské ošetření, ale spíše je využíván pro své kosmetické využití. Jelikož je botox licencován pro lékařské ošetření, může být testován na zvířatech i přes zákaz kosmetických testů na zvířatech, který v Británii vstoupil v platnost již roku 1997.

Botox využívaný pro kosmetické účely je nejčastěji tvořen botulotoxinem. Botulotoxin je považován za jednu nejtoxičtější látku známou lidstvu a je nervovým toxinem. Wickham Laboratories tento nervový toxin testuje na zvířatech pro výrobu roztoku Dysport®, který je poté využíván u lidí pro přerušení nervosvalového spojení, čím se zabrání mimickému svalu ve smršťování se.

Nicméně jen málo lidí si uvědomuje jaký neustálý cyklus krutosti způsobuje botox testování zvířatům. Botox se testuje na zvířatech pomocí jednoho z nejkrutějších testů s názvem test LD50. LD50 je vypočítaná hodnota toxicity u níž se předpokládá, že během testování zabije celých 50% zvířat.

Při vyšetřování BUAV investigátoři zjistili, že se myším do dutiny břišní vstříkne botulotoxin, a pak laboranti pravidelně pozorují kolik jich zemřelo. Myši při botox testech se stávaly ochrnutými, případně lapaly po dechu až se udusily k smrti. Myši u nichž bylo nepravděpodobné, že by přežily do příští kontroly - byly vzaty na chodbu a hrubě na podlaze zabity porušením krku kuličkovým perem. Všechny myši, které přežili test LD50 byly na konec testu zabity plynováním nebo proříznutím hrdla. Míra utrpení byla jednoduše otřesná.

Sarah Kite, ředitelka Speciálních projektů organizace BUAV, říká: „Je absolutně nepřípustné, aby zvířata i nadále platila za naši marnivost a trpěla a umírala při těchto testech, ať už se dějí kdekoli. Veřejnost bude pobouřena, až se dozví, že kruté testování botoxu na zvířatech pokračuje. Žádáme všechny, aby se přidali k naší výzvě výrobcům botoxu s cílem ukončit tyto kruté testy jednou provždy.”

Alternativní metoda na místo botox testů na zvířatech

Vláda Velké Británie neplní svoji zákonnou povinost prosazovat všeobecně přijímaný koncept 3 R (Replacement, Reduction a Refinement) pro pokusy na zvířatech.

Test LD50 pro botulotoxin pro Dysport® má schválenou alternativu tzv. SNAP-25 test. SNAP-25 test je metoda při níž se nepoužívají živá zvířata, ale místo toho se měří aktivita toxinu ve zkumavce.

BUAV se domnívá, že by Spojené Království mělo tento test začít používat, jelikož má povinnost používat licencované testy na místo pokusů na zvířatech. SNAP-25 test je používán ve Spojeném Království od roku 1997 a je určen i pro testování roztoku Dysport®.