úterý 17. listopadu 2009

Kanadská vláda podává stížnost k WTO

Kanadská vláda požádala o formální konzultace u Světové obchodní organizace (WTO), což je prvním krokem v procesu podání stížnosti proti evropskému nařízení o zákazu obchodu s výrobky z tuleňů. Tento pokus o svržení právních předpisů Evropské Unie se však setkal s výsměchem Mezinárodního fondu pro ochranu zvířat (IFAW).

"Zákaz obchodu s výrobky z tuleňů v EU je jediný způsob, jak si evropská veřejnost může být jista, že nekupuje produkty z krutého komerčního lovu tuleňů. Kanada se arogantně snaží podstrčit mrtvé tuleně na trhy, kde je nechtějí", řekla Lesley O'Donnell, ředitelka IFAW EU.

Zákaz obchodu s produkty z tuleňů vstoupí v platnost dnem 20. listopadu 2009. Toto oznámení následuje zveřejnění nových právních předpisů v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union), jež proběhlo v sobotu 31.listopadu 2009. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 vstoupí v platnost 20 dnů ode dne zveřejnění, jež je 20. listopad 2009. V praxi to znamená, že plný výkon tohoto nařízení počínaje 20. srpnem 2010.

"Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci veřejnosti a vlády citliví na otázky dobrých životních podmínek zvířat vyjádřili značné obavy ohledně bolesti, rozrušení, strachu či jiného druhu strádání, které zabíjení tuleňů a jejich stahování z kůže tak, jak jsou většinou prováděny, těmto zvířatům způsobují.",citováno z Úředního věštníku Evropské Unie.

Přestože EU dala najevo, že bude rázně hájit hodnoty svých občanů tváří v tvář WTO, kanadská vláda chce nepochopitelně zůstat u moci jakýmikoliv dostupnými prostředky a hodlá riskovat mezinárodní odsouzení.

Mezinárodního odsouzení není jediná věc, jež kanadská vláda je ochotna riskovat pro zajištění konzultací WTO. Otřesné je, že kanadská vláda odmítá zákaz dovozu kočičích a psích kožešin s obavou, že takový krok by ohrozil politicky motivované lobby u WTO: proti zákazu obchodu s výrobky z tuleňů v EU. V EU je zakázano obchodovat s kočíčí a psí kožešinou.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 z Úředního věštníku Evropské Unie, můžete pečlivě nastudovat zde: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0036:0039:CS:PDF