pátek 22. ledna 2010

Členské státy EU mohou konečně zakázat chov volně žíjích zvířat v cirkusech

Evropská komise znovu potvrdila, že rakouský zákaz držení volně žijících zvířat v cirkusech je platný, čím byla vyvrácena stížnost Evropské asociace cirkusů (European Circus Association - ECA).

Z důvodů strádání, nedostatku místa k pohybu, trvalému transportu a pochybných tréninkových metod se podařil rakouským ochráncům zvířat v roce 2006 prosadit zákaz držení volně žijících zvířat v cirkusech, potažmo zákaz jejich používání pro cirkusová představení. Evropské asociace cirkusů tehdy podala okamžitě stížnost k Evropské komisi, která měla vyvrátit tento zákaz. Evropská komise však už tehdy označila rakouský zákaz za platný a ne jinak tomu bylo i dnes.

Tímto rozhodnutím se konečně otevírá cesta jiným členským státům Evropské Unie a mohou prosadit obdobně přísný zákaz jako je v Rakousku. Čím se samozřejmě může do budoucna trvale zabránit každodenním útrapám, které bezpochyby prožívají zejména volně žijící zvířata v cirkusech.