neděle 11. října 2009

Komerční lov lachtanů v Namibii

Každým rokem je v Namibii komerčně zabito desetitisíce lachtanů jihoafrických pro kožešiny. Po kanadském komerčním lovu tuleňů je namibijský lov lachtanů největším lovem mořských savců na světě, přesto je namibijský lov pro většinu světa zcela neznámý. Důvod je jednoduchý: narozdíl od kanadského komerčního lovu tuleňů, namibijský lov lachtanů není takřka dokumentovaný.

Namibie je jedinou jihoafrickou zemí, která dovoluje komerčně lovit lachtany. Vybíjení lachtanů se odehrává především na dvou místech namibijské pevniny, kde jsou početné kolonie lachtanů jihoafrických. Od počátku července až po listopad komerční lovci zabíjí průměrně 80 000 lachtanů ve věku od 7 až 11 měsíců života. Narozdíl od tuleňů grónských, kteří se zabíjejí pro kožešiny v Kanadě nejsou lachtani jihoafričtí ohroženi táním ledovců a jejich počty jsou hojné. Cites (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy) také neuvádí lachtana jihoafrického za druh ohrožený vyhynutím, ale uvádí, že jejich přežití závisí na ochranných opatřeních. Což je jedním z více důvodu proč lachtany jihoafrické chránit.

Chránit tyto úžasné mořské savce je nutně také z etických důvodů. Podobně jako tuleni v Kanadě, jsou lachtani v Namibii zabíjeni velmi krutou metodou. Mohou být zastřeleni, avšak v drtivé většině případů je lovci zasahují do hlavy kyjem nebo tzv. hakapikem, což je těžký obuškový nástroj zakončen kovovým hákem. Poté co jsou lachtani ubiti, lovci život lachtanů ukončí bodnutím nožem do jejich srdce. Pravděpodobně ne zřídka se stává, že jsou někteří lachtani stahováni z kůže zaživa, vzhledem k rychlosti a intenzitě s jakou se lachtani zabíjejí.

Mimojiné kvóty pro počet zabitých lachtanů v kombinaci s přírodní třiceti procentní úmrtností lachtaních mláďat v prvních týdnech života, může vést k úplnému vyhlazení celé populace tuleních mláďat v jedné sezoně.

Kampaň Bont voor Dieren

Bont voor Dieren je nizozemská organizace, která se specializuje na ukončení chovu a lovu zvířat pro kožešiny. Svých cílů se snaží dosáhnout prostřednictvím veřejného vzdělávání, mediálních akcí, veřejných kampaní, právních postupů a silným politickým lobby. Bont voor Dieren působí jak v Nizozemsku, tak i mezinárodně. Bont voor Dieren je také členskou organizací - Fur Free Alliance.

Jedním z cílů Bont voor Dieren je ukončit komerční lov lachtanů v Namíbii a dokumetovat jej. Tohoto cíle chce Bont voor Dieren dosáhnout pomocí přijetí opatření proti lovu tuleňů v Namibii a kampaní s heslem: "Bloed op het strand" (Krev na pláži). Průběh této kampaně můžete sledovat zde: Bont voor Dieren.