sobota 1. srpna 2009

Zákaz kožešinového průmyslu v Izraeli

V červnu 2009 se v Izraeli mělo hlasovat o schválení zákonu zakazujícího chov tzv. kožešinových zvířat v celé zemi - včetně importu a obchodu s výrobky z pravých zvířecích kožešin.

V současné době se však čeká na ratifikaci zákazu izraelskou vládou. Důvodem odložení zákonu byl fakt, že o zákonu hlasovali pouze čtyři ministři zákonodárného orgánu Izraele (dva zvedli ruku pro přijetí zákazu a dva proti). Ale Nitzan Horowitz, člen zákonodárného orgánu Izraele, který zákon v březnu 2009 předložil, neztrácí naději a plánuje znovu předložení zákonu na říjen tohoto roku.

Izrael dosud nemá žádnou legislativu týkající se tzv. kožešinových zvířat, ale pokud by izraelští zákonodárci přijali zákon zakazující kožešinový průmysl v celé zemi, Izrael by se tak stal první zemí světa, kde by platil zákaz chovu kožešinových zvířat, zákaz obchodu s produkty z kožešinových zvířat a zákaz importu kožešin ve všech oblastech této země.

Na podporu přijetí zákona vznikla dokonce píseň "Imagine No Fashion Fur", pod textem...