čtvrtek 5. srpna 2010

OECD schválila nahrazení krutých testů na králících

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) přijala 22. července 2010 novou směrnici pro testování dráždivosti kůže metodami bez použití zvířat. Směrnicí by se nyní měly řídit společnosti a vlády po celém světě.

Směrnice OECD umožňuje použití třech modelů lidské kůže vyrobených společnostmi SkinEthic ve Francii a MatTek v USA nebo použití jiných metod vyhovujících kritériím směrnice. Tyto metody nahradí Draizův test na králících ze čtyřicátých let, který je tradičně používán ke stanovení dráždivosti kůže. Chemická látka je při něm nanesena na oholenou, vrchní vrstvy zbavenou kůži na zádech zvířat.

Tyto nové metody namísto toho poskytují humánní a více přesné posouzení potenciálního poškození lidské pokožky danou látkou. K výrobě trojrozměrných modelů kůže se používají kožní buňky získané z chirurgických zásahů.

Přijetí těchto metod předcházelo více než deset let vědeckého výzkumu a lobbingu organizací na ochranu zvířat. Expertní skupina ICAPO (Mezinárodní rada pro ochranu zvířat v OECD) poskytla vědeckou expertízu, která pomohla k vytvoření nové směrnice a zajistila její přijetí.

ICAPO se skládá z 11 organizací na ochranu zvířat z Evropy, Asie a Severní Ameriky a reprezentuje více než 20 mil. občanů. Je určena k nahrazení, redukci a zjemnění použití zvířat ve výzkumu ve směrnicích OECD a jiných programech.

Směrnice OECD pro testování bezpečnosti využívá 31 členských států, z nichž mnohé jsou státy největších světových ekonomik.

Zdroj: www.svobodazvirat.cz/novinky/oecd-schvalila-nahrazeni-krutych-testu-na-kralicich.htm