pátek 2. ledna 2009

Zákaz používání zvířat v kosmetickém průmyslu

Zákaz prodeje a obchodování s kosmetickými složkami testovanými na zvířatech:

Od 11.března 2009: vstoupil v platnost zákaz testování kosmetických složek na zvířatech v rámci celé EU, zákaz obchodování s kosmetickými výrobky a kosmetickými složkami testovanými na zvířatech (tento zákaz se týká většiny kosmetických testů a pokusů na zvířatech).

Od 11. března 2013: vejde v platnost úplný zákaz veškerého testování kosmetických složek a výrobků na zvířatech.

Jako uznání morální povinnosti ukončit zbytečné utrpení zvířat budou zákazy uvedený v platnost bez ohledu na dostupnost metod nevyužívajích zvířata. Není tedy překvapením, že blížící se zákazy vedly k dramatickému navýšení investic do vývoje těchto "alternativních" metod, a jen během prvních měsíců roku 2007 Evropské centrum pro validaci alternativních metodologií (ECVAM) formálně schválilo pět nových metod testování bez využití zvířat. Bohužel se někteří zástupci kosmetického průmyslu pokoušejí lobbovat a hledat právní kličky s cílem znemožnit zavedení výše zmíněných zákazů. ECEAE bude pokračovat v boji za udržení jednostnosti směrnice, stejně jako ve snaze o zvyšování povědomí o používání zvířat k podobným druhům testů, a to nejen k testům prostředků pro domácnost a jejich složek.

Je zásadní upozornit na skutečnost, že i po těchto zákazech budou nadále v prodeji výrobky obsahující složky otestované na zvířatech. I proto bude certifikát HCS (Humane cosmetics standart) ještě řadu let hrát důležitou roli.

Pomoc ECEAE se zákazem používání zvířat ve výzkumu můžete zde - http://www.cs.eceae.org/b_takeaction.php