úterý 4. května 2010

Kampaň za zastavení používání primátů v rámci projektu Mars 500

Moskevský institut pro biomedicínské problémy (Moscow Institute for Biomedical Problems - IBMP), společně s partnerskou Evropskou kosmickou agenturou (European Space Agency - ESA) má pravděpodobně v rámci projektu Mars 500, jehož konečný cíl je posílat lidi na Mars, v úmyslu používat opice ke stimulaci vesmírného záření. Informovala o tom dnes organizace Animal Defendres International (ADI).

V rámci projektu Mars 500 mají být makakové dlouhodobě ozařováni (toto zahrnuje i smrtelné ozařování), ponecháváni dlouhodobě ve stavu beztíže, v izolaci, o nepřirozené dietě a vystavováni dalšímu špatnému zacházení. Cílem těchto experimentů je prozkoumat účinky "vesmírného" záření na délku života opic, stejně jako riziko vzniku rakoviny. V pozdější fázi tohoto projektu má Rusko dokonce v plánu dostat opice na Mars.

Kampaň Animal Defenders International

Umberto Guidoni - bývalý poslanec Evropského parlamentu a bývalý astronaut NASA a ESA - v roce 2008 začal podporovat kampaň Animal Defendres International proti používání primátů v projektu Mars 500, když vyzval ředitele ruské Federální kosmické agentury, zda by nebylo dobré nahradit kruté pokusy na opicích, jinými technikami, které má Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station - ISS) na palubě. Výzva Animal Defendres International však nebyla vyslyšena. ADI - společně s Anti Dierproeven Coalitie (ADC) - proto nyní zvýšila své síly k zastavení těchto pokusů. Obě organizace již tento rok organizovaly protest v průběhu konference ESA v Nizozemsku a písemně požádaly ESA, aby přestala s krutými experimenty. Dalšími kroky ADI a ADC bude snaha zastavit financování projektu Mars 500 evropskou vládou a snaha o zajištění nahrazení pokusů na opicích humánní metodami.

Evropská Unie nyní dokončuje novelizaci směrnice 86/609 ECC, která by měla zvýšit standarty životních podmínek zvířat v evropských pokusných laboratořích. Velkým zájmem novelizace této směrnice je omezit používání primátů. Směrnice - jak bylo dohodnuto v prosinci 2009 - uvádí, že: "Používání nelidských primátů pro pokusné účely je největší obavou veřejnosti. Proto používání nelidských primátů by mělo být povoleno pouze v důležitých biomedicínských výzkumech ve prospěch lidí, pro které neexistují metody bez používání zvířat." Vzhledem k tomu, že existují metody bez použití zvířete pro experimenty projektu Mars 500 a nejsou tyto experimenty zásadně ve prospěch lidských bytostí, neprošel by tento projekt etickými otázkami novelizovaných právních přepisů Evropské Unie.

Take Action

Please write a polite letter for the attention of Igor Ushakov, Director of the Institute of Biomedical Problems RAS, Address: 76-A Khoroshevskoe highway, 123007 Moscow, Russia. Email: iushakov@imbp.ru.

Please also write a polite letter to Jean-Jacques Dordain, ESA Director General, ESA Headquarters, 8-10 rue Mario Nikis, 75738 Paris Cedex 15, France.

Ask them to reconsider their support for these horrific experiments.

Zdroj: www.savetheprimates.org