pondělí 17. října 2011

Zabíjení klokanů v Austrálii

I přes povzbudivé zprávy, že výrobci fotbalových náčiní přecházejí od používání klokaní kůže, všechny čtyři hlavní společnosti (Adidas, Nike, Puma a Nike) ji stále používají. Napište těmto společnostem, aby se vydali směrem do budoucnosti bez krutosti, prostřednictvím následujích stránek, kde naleznete adresy kam svou žádost zaslat (využijte navrženého dopisu/emailu nebo napište vlastní): savethekangaroo.com/kickcrueltyout/.

Co by jste měli o vybíjení klokanů vědět?

Austrálie každoročně vyváží přibližně 3 milióny kusů klokaní kůže (v hodnotě více než 12 miliónů Eur) do Evropy a USA. Drtivá většina klokaní kůže se používá k výrobě kopaček, fotbalových míčů, některá se používá do golfových rukavic, baseballových rukavic a dalších sportovních náčiní.

Vybíjení klokanů v Austrálii je v současné době největší masakr suchozemských volně žijících zvířat na Zemi. Pro rok 2011 australská vláda stanovila kvótu 3,7 miliónů klokanů.


Oficiální čísla nezahrnují mláďata klokanů, která nejsou využita ani na maso a ani pro kožedělný průmysl, ale jsou prostě odpadem.

Způsob a průběh lovu klokanů

Klokani jsou za burácejících motorů a oslepujících reflektorů naháněni v noci v rozsáhlém vnitrozemí, míle od civilizace a mimo zrak veřejnosti. Když jsou dopadeni, jsou zasaženi kulkou do hlavy. Často lovci klokana netrefí do hlavy, ale střelí ho do hrdla, krku nebo mu ustřelí čelist.

Australská RSPCA vydala zprávu, která dospěla k závěru, že přinejmenším 100 000 klokanů není zabitých každý rok tzv. humánně, to jest střelou do hlavy, ale připustila, že číslo je úmírněný odhad, protože nebere v úvahu nevyčíslitelné množství zraněných zvířat, která uniknou a umírají pomalou a bolestivou smrtí na střelná zranění.

Pokud je zastřelena dospělá samice, je pravděpodobně, že u sebe bude mít dvě děti: miminko ve vaku a dospívající se pohybuje při ní. První co udělají lovci poté co přijdou k zastřelené matce je, že vytáhnou drobné mládě z jejího vaku a rozšlápnou ho nebo ho vyhodí je tak na zem, kde ho ponechají kruté smrti. Starší mládě zběsile uteče od zastřelené matky, a umírá osaměle hladem, nachlazením nebo bude uloveno predátory.

Průmysl a jeho zákazníci odmítají diskutovat o tom, co se děje s mláďaty se svědomím, že veřejnost by byla šokována. Předpokládá se, že každý rok asi milion mláďat a na matce závislých dospívajících je zabitých lovci.

Obhajování lovu

Australská vláda, spolu se zemědělci a průmyslem obhajují lov klokanů tím, že jsou škodní, jako mor, ničí životní prostředí nebo tím, že se lovem udržují stavy klokanů. Nicméně jsou to mýty.


Klokani nejsou škodní:

Čtyřletou studií CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation) bylo zjištěno, že 95% pšenice klokani nikdy nenávštivili. Přesto zemědělci a australská vláda stále označuje klokany za škůdce, kteří ničí pšenici.

Šestiletá studie Dr. Steven McLeoda (zemědělství Nový Jižní Wales) - největší jaká kdy byla provedena - zkoumala, zda klokani rudí mají vliv na chov ovcí. Studií bylo zjištěno, že nedochází k rivalitě o jídlo mezi ovcemi a rudými klokany, a že přítomnost klokanů nemá negativní dopad na počet narozených jehňat na stádo, ani jeho velikost - a to i v období sucha.

Klokani nejsou jako mor:

Ve skutečnost má Austrálie nejhorší přírodní rekord - Šest druhů klokanů již je vyhubeno, s dalšími čtyřmi vyhubenými druhy na australské pevnině, a 17 druhů je zařazených jako ohrožených nebo zranitelných. Rudí klokani jsou zvláště ohroženi, a nyní jsou zabíjení v poměru třikrát vyšším, než je jejich reprodukce. V roce 1960 byl průměrný věk rudých klokanů 16 let, dnes 2 roky.

V současnosti může být v Austrálii méně než 25 milionů klokanů, což je o více než 32 miliónů klokanů méně než v roce 2001, kdy v Austrálii žilo přes 57,4 miliónu klokanů. Od roku 2009 poklesly počty klokanů o téměř 1,9 miliónu, a znepokojivý pokles byl zaznamenán u všech čtyř druhů klokanů, kteří jsou loveni.

Oficiální kvóta ignoruje úmrtí mláďat, úmrtí na silnicích, nelegální a nekomerční zabíjení. Roční počet mrtvých tak může dosáhnout až 10 miliónů jedinců - zjevně neudržitelné.

Lovem se neudržují početní stavy:

Masakrování klokanů ničí přirozený proces výběru. Opakované zabíjení alfa samců, jež jsou největší a nejschopnější zvířata, která jsou cílem průmyslu kvůli jejich velké kůži, znamená, že mladá, slabší zvířata jsou ponechána množení, čím je oslaben genofond.

Alfa samci jsou zpravidla také těmi, kteří pravděpodobně přežijí období sucha, která si mohou vyžádat vymření až poloviny populace.

Klokani neničí životní prostředí:

Klokani jsou nedílnou součástí životního prostředí Austrálie. Vyvinuli se v harmonii s křehkou krajinu a často nepřátelským počasí. Ničení životního prostředí pochází od 160 miliónů ovcí a tzv. dobytka (z chovů těchto zvířat).

Co se dá dělat?

- zašlete dopis z úvodu článku

- nejezte klokaní maso a nenoste věci z klokaní kůže

- můžete také apelovat na restaurace a obchody, aby opustili od prodeje produktů z klokanů

- řekněte svým známým o této krutosti, a zkuste je odradit od nakupování produktů z klokanů, a poproste je o zaslání dopisu z úvodu článku


Zdroj: http://savethekangaroo.com/background/index.shtml, http://savethekangaroo.com/background/background-myths.shtml, http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=60