sobota 14. ledna 2012

Podpořte rozhodnutí Air Canada zastavit přepravy opic pro vivisekční průmysl

Letecké společnosti hrají klíčovou roli v mezinárodním obchodu s primáty pro vivisekční průmysl, poněvadž transportují opice do vivisekčních laboratoří po celém světě.

Některé opice jsou odchyceny v přirozeném prostředí (např. Mauriciu), jiné jsou potomky ulovených jedinců z volné přírody, kteří jsou nuceni žít v zajetí v chovech. Všechny opice jsou vytrženy ze svých rodinných společenstvích, zabaleny do malých, dřevěných beden a dodávány jako náklad, obvykle ve velmi dlouhých cestách.

Odhalení role Air Canada při přepravách opic pro vivisekční průmysl Britskou Unií za zrušení vivisekce (BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection) vedlo k rozsáhlé reklamní kampani do níž se zapojila Change.org, organizace na ochranu zvířat a jedinci po celém světě. Na základě toho, Air Canada vydala rozhodnutí o zastavení přepravy těchto primátů a podala změnu tarifu Kanadské dopravní agentuře (CTA - Canadian Transportation Agency).

Air Canada uvedla: "Bylo to rozhodnutím, jak sladit naše politiky s mnoha jiných velkých mezinárodních dopravců a v reakci na obavy široké veřejnost."

Nicméně, na základě stížnosti, CTA nyní pozastavila kanadské letecké společnosti pozměnění tarifu dokud neproběhnou jednání o nově navrhované politice.

Nyní se BUAV spojila s Change.org a zahájila petici na podporu rozhodnutí Air Canada s žádostí ke Kanadské dopravní agentuře, aby uznala sílu veřejného dojmu a umožnila kanadské letecké společnost sladit svou politiku s dalšími významnými leteckými společnostmi.

Petici můžete podepsat na www.change.org/petitions/support-air-canadas-decision-to-stop-transporting-primates-for-research.

Další odhalené přepravy opic do vivisekčních laboratoří předními leteckými společnostmi naleznete na zachrana-zvirat.blogspot.com/2011/05/reserse-buav-ukazuje-transport-primatu.html a nové na www.svobodazvirat.cz/novinky/buav-odhalila-dalsi-prepravu-opic-leteckymi-spolecnostmi.htm. Seznam leteckých společností ne/přepravujících opice pro vivisekční průmysl najdete na zachrana-zvirat.blogspot.com/2011/07/letecke-spolecnosti-ktere.html.