pondělí 27. července 2009

Podráždění pokožky u králíka je nahrazeno

Evropské organizace na ochranu zvířat, již od roku 2007 trvale naléhají na Evropskou Unii, aby přijala novou metodu, která by nahradila jeden z nejběžnějších krutých testů na zvířatech - podráždění pokožky u králíků. V dubnu 2007 Evropské středisko pro validaci alternativních metologií (ECVAM) schválilo novou metodu, která by tento test nahradila. Nicméně více než dva roky trvalo Evropské unii než-li novou metodu přijala, označila za platnou a komerčně dostupnou.


Až dnes 24. června 2009 Evropská komise novou metodu k nahrazení podráždění pokožky u králíků přijala a schválila. To znamená, že již není možné v celé Evropské Unii používat králíky k testům podráždění kůže při chemických, kosmetických testech či k testům biocidy - (biocid je chemická látka schopná usmrtit živé organismy, a to obvykle selektivním způsobem.

Chemické podráždění pokožky u králíků bude nahrazeno tzv. in vitro metodou s použitím kůže darované lidskými dobrovolníky, získané například při plastické operaci - (běžně komerčně dostupným EpiSkin, EpiDerm, SkinEthic.