čtvrtek 13. ledna 2011

Zákaz býčích zápasů v Katalánsku – malý krok k velkému vítězství

autorka článku: Jennifer Berengueras (ochránkyně zvířat, která se významně podílela na prosazení zákazu býčích zápasů v Katalánsku)
přeložila: Mgr. Božena Espinoza

Je těžké obsáhnout v krátkém textu práci, která byla prováděna po dobu téměř dvou let. Jejím výsledkem byl návrh lidové legislativy, který vyústil v zákaz býčích zápasů v Katalánsku.

Stejně tak je obtížné určit okamžik, kdy začal boj, jehož výsledkem bylo parlamentní a demokratické rozhodnutí z 28. července 2010. Tento krok nás přibližuje k etické a civilizované společnosti, v níž by mnoho z nás chtělo žít. Bylo třeba mnoha let úsilí a aktivity celé řady lidí, kteří neúnavně informovali společnost o krutosti býčích zápasů a vyzývali k ohledu k těmto zvířatům.

Archivy dokazují, že již v roce 1908 se konaly manifestace za zákaz býčích zápasů v Barceloně. Od té doby až do roku 2010 se událo mnohé k prosazení zákazu těchto krvavých představení. Můžeme zmínit například akt z roku 2004 - vyhlášení Barcelony za město bojující proti býčím zápasům. Historicky největší manifestace nesouhlasu s býčími zápasy (překonala ji pouze nedávná demonstrace v Madridu, kde lidé vyjádřili svůj odpor k uznání býčích zápasů jako kulturní památky) se uskutečnila 17. června 2007 - více než 5 000 lidí se sešlo v ulicích Barcelony s heslem "Ani v Katalánsku, ani nikde jinde". Následovaly nespočetné kampaně, jejichž cílem bylo probudit svědomí lidí, schůze a demonstrace, kde se odráželo mínění většiny Katalánců a jejich zamítavý postoj.

Zdálo se, že katalánská společnost již byla připravena pro další krok. Sešly se tedy zástupci různých organizací na ochranu zvířat, aby se spojily s cílem koordinovat návrh lidové legislativy. Požadovaly, aby z katalánského zákona o ochraně zvířat (zakazujícího týrání zvířat a jejich zabíjení při představeních) byla odstraněna výjimka pro býčí zápasy.

Ve své podstatě umožňuje návrh lidové legislativy skutečnost, že skupina občanů může předložit návrh zákona v parlamentu. Po přijetí návrhu k projednání běží lhůta 120 pracovních dní, kdy osoby registrované v parlamentu jakožto notáři, mohou shromáždit 50.000 podpisů na podporu od osob registrovaných jakožto obyvatelé Katalánska. Tyto podpisy jsou před postoupením k dalšímu projednávání a konečnému hlasování jeden po druhém ověřovány.

V kontextu této Iniciativy lidové legislativy se odráželo přání katalánské společnosti skončit jednou provždy s býčími zápasy - jednalo se o 1 500 aktivistů, 880 notářů, stovky podpisových stolů, 180 169 podpisů a na konec souhlasný hlas 68 poslanců.

Dle různých výzkumů veřejného mínění je přibližně 70 % Španělů proti býčím zápasům. Doufáme, že tento návrh vytvořil precedens, který budou následovat demokratické vlády všech těch území, kde jsou dosud kruté býčí zápasy povoleny.

28. červenec 2010 byl dnem velkého zadostiučinění a ocenění práce mnoha lidí, nicméně v oblasti ochrany zvířat máme před sebou ještě velký kus práce.

Pozn. V prosinci minulého roku byl v Nikaragui přijat zákon na ochranu zvířat obsahující zákaz krutých býčích festivalů (v Nikaragui se nepořádají klasické býčí zápasy, nýbrž býčí festivaly, v jejichž průběhu jsou býci týrání a/nebo zabíjeni stovkami většinou opilých mužů).

Přečtěte si také, jak se můžete zapojit do ochrany zvířat.

Převzato od Svoboda zvířat.