neděle 10. října 2010

Nová statistická zpráva o počtech použitých zvířat pro pokusy

Evropská komise vydala statistickou zprávu, která zahrnuje údaje o počtech použitých zvířat pro pokusy ve 27 členských státech Evropské Unie pro rok 2008. Z nové statistiky vyplývá, že od roku 2005, kdy byla vydána první veřejná statistická zpráva, se významně počty použitých zvířat takřka nezměnily.

Nejnovější statistiky ukazují:

Celkový počet použitých zvířat v roce 2008 byl těsně nad 12 miliónů, což je mírný pokles od roku 2005 (v tomto roce bylo hlášeno 12,1 miliónů zvířat)

- Z celkového počtu je celých 55% zvířat používáno v laboratořích Francie, Velké Británii a Německa. Německo zvýšilo používání zvířat o 11% (až 2 021 782), Velká Británie o 21% (až 2 266 884), a Francie o 0,13% (2 328 380).

- Výrazné zvýšení používání zvířat pro pokusy bylo zaznamenáno především ve - Španělsko (nárůst o 51% na 897 859), Estonsko (nárůst o 610% na 34 794), Irsko (nárůst o 197% na 112 835), Rakousko (nárůst o 32% až 220 456) a Portugalsko (nárůst o 22% na 50 888).

- Údaje o používání zvířat podle druhu říkají, že bylo v laboratořích EU použito - více než 21 000 psů (pokles o 12%), více než 330 000 králíků (nárůst o 7%), více než 9 500 000 hlodavců (zahrnuje 11% nárůst použitých myších), více než 4000 koček (nárůst o 5%), přes 92 000 prasat (zvýšení o 40%), a více než 9 000 primátů (včetně snížení používání opic starého a nového světa o 8%, ale nárůst o 86% použitých poloopic). 56% primátů ze starého světa je do EU stále dováženo z jiných než členských států EU, a patří sem opice volně žijící, ulovené do pastí a jejich potomci.

- Používání zvířat zahrnuje zvýšené využívání zvířat pro základní biologický výzkum o 13% na 4 575 054 zvířat, což představuje nárůst o 13% na 478 511 v používání zvířat pro produkci a kontrolu kvality výrobků a přístrojů pro veterinární medicínu. V tomto odvětví výzkumu byl také zaznamenán nárůst používání zvířat pro potravinářské přísady od 34 225 do 54 164, a 319 117 zvířat bylo otráveno k smrti v testech, jako je test smrtelné dávky LD50, který zahrnoval 354 psů.

Evropská komise vydala tuto statistickou zprávu pouze týdny poté, co EU přijala novou směrnici o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely, která také není významným zlepšením.

Zdroj: http://eceae.org/en/category/latest-news/83/eceae-reacts-to-the-latest-eu-statistics-for-the-number-of-animals-used-in-experiments