čtvrtek 18. listopadu 2010

Evropská komise má v úmyslu odložit zákaz pokusů na zvířatech pro kosmetiku

Evropská unie směřuje k zákazu všech testů na zvířatech pro kosmetiku. Nyní ale mohou přijít velké změny.

V roce 2003, po mnoha letech kampaní, přijala EU několik zákazů, týkajících se testů kosmetiky na zvířatech, v rámci sedmého dodatku Směrnice o kosmetice. Byl to významný krok vpřed. V roce 2009 vstoupil v EU v platnost zákaz obchodování s kosmetickými výrobky a kosmetickými složkami testovanými na zvířatech, společně se zákazem testování kosmetických složek na zvířatech v rámci celé EU, mimo třech kosmetických testů toxicity (testy toxicity po opakované dávce, toxikokinetiky a reprodukční toxicity), které jsou stále povoleny. 11. března 2013 by měl vejít v platnost zákaz všech testů na zvířatech pro kosmetiku.


Toto znamená, že nejenže se v EU již nebudou provádět žádné testy na zvířatech za účelem vývoje kosmetiky, ale také to, že společnosti mimo EU budou muset změnit své způsoby testování, aby mohly se svojí kosmetikou obchodovat v EU. Zákazem bude také zvýšen komerční tlak na to, aby byl rozšířen vývoj účinných a humánních metod pro testování, které by posléze mohly být použity pro vývoj léků a chemikálií, čím by se zastavily další pokusy na zvířatech. A co je nejdůležitější, zákaz by zbavil trápení do dnes zneužívaná zvířata pro pokusy ve jménu lidské marnivosti.

Ale teď Evropská komise uvažuje o odložení zákazu všech testů na zvířatech pro kosmetiku. Důvodem odložení je údajně to, že metody pro nahrazení všech kosmetických testů na zvířatech nejsou dokonalé. Skandální je, že Evropská komise provedla konzultace s odborníky na alternativy k pokusům na zvířatech, ale názory miliony lidí, kteří protestují proti testování kosmetiky na zvířatech ze soucitu a etických důvodů, jsou ji lhostejní.

Pokud Evropská komise navrhne odložení úplného zákazu v roce 2013, kosmetické společnosti nebudou nijak motivovány hledat lepší cestu testování kosmetiky a kosmetika bude dále přednější než životy desetitisíců zvířat. Toto odložení by před uvedením v platnost museli ještě schválit poslanci Evropského parlamentu a vlády 27 členských států EU. Přestože tedy budou mít poslanci Evropského parlamentu a vlády členských států EU pravomoc odmítnout odložení, není žádná záruka, že tak učiní.

Zdroj: http://action.peta.org.uk/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=5&ea.campaign.id=8459

Když kliknete na zdroj, můžete se tam zapojit do kampaně PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) proti návrhu Evropské komise. Pokud chcete hned pomoci zvířatům v laboratořích, nekupujte testovanou kosmetiku na zvířatech. Více na http://www.netestovanonazviratech.cz/ nebo zde na http://zachrana-zvirat.blogspot.com/2009/07/netestovane-na-zviratech.html. Obchůdek s kosmetikou netestovanou na zvířatech najdete na http://www.obchodbezkrutosti.cz/.