neděle 20. února 2011

Zákaz kožešinových farem ve Finsku

Finská organizace za práva zvířat Oikeutta Eläimille zveřejnila šetření, které odhaluje asi 80 finských kožešinových farem.

Vyšetřovací skupina navštívila 80 kožešinových farem během léta až zimy 2010. Zveřejněný materiál je šokující: lišky bez končetin, mláďata pojídající mrtvá mláďata, rozsáhlé otevřené rány, stereotypní chování, kanibalismus, zvířata nejsou schopna chůze, stovky zvířat se strašnou infekcí očí, infekce dásní, hnijící těla zvířat prolezlá červy v klecích se živými zvířaty, apod. Toto šetření je nejvíce vyčerpávajícím  nahlednutím do finských kožešinových farem kdy prováděné.

Více než 30% navštívených farem jsou certifikované. Certifikace je systém vytvořený samotnými zemědělci k jejich lepší reputaci a oni tvrdí, že toto zaručuje dobré životní podmínky zvířat. Nicméně, tyto farmy měly úplně stejné problémy jako všechny ostatní, ne-li horší. Jedna z certifikovaných farem byla navštívena třikrát během tří měsíců, a stejná nemocná zvířata se strašnou infekcí dásní byla nalezena pokaždé neošetřena.

Ve Finsku je přibližně tři miliony zvířat každoročně zabitých na kožešinových farmách. Publikované materiály ukazují každodenní život těchto zvířat. Je na čase, aby byl přijat zákaz kožešinových farem ve Finsku a skoncovalo se s tímto utrpením.Podívejte se na video výše a na fotky zde http://www.tarhauskielto.fi/investigation-into-fur-farms-in-finland-2011.

Jak pomoci?

Napište dopis na finskou ambasádu a požadujte zákaz kožešinových farem ve Finsku!

Návrh znění dopisu:

"Vážená paní velvyslankyně Päivi Hiltunen-Toivio, chtěl/a bych vyjádřit své znepokojení ohledně chovu kožešinových zvířat. Zaměřil/a jsem na toto svou pozornost poté, co byla nedávno zaznamenána rozsáhlá porušování podmínek pro zvířata chovaná na finských kožešinových farmách. Také si uvědomuji, že podle vědeckého výzkumu jsou životní podmínky kožešinových zvířat ve standardních klecích, které se na finských kožešinových farmách používají pro ustájení zvířat, nedostačující. Finsko mělo v minulosti pověst země, ve které jsou životní podmínky zvířat dobré, ale to už není bohužel pravda. Právě chov zvířat pro jejich kožešiny škodí reputaci Finska. Chtěl/a bych vyzvat Finsko, aby učinilo nezbytné kroky k nápravě této situace. Jako krátkodobé řešení navrhuji okamžité uzavření všech farem, které porušují zákon na ochranu zvířat (Animal Welfare Act). Do budoucna by měl být zakázán veškerý chov kožešinových zvířat, jak už bylo učiněno v mnoha ostatních evropských zemích, neboť není možné vytvořit pro tato zvířata takové životní podmínky, které by vyhovovaly jejich základním potřebám.

Jaké kroky se Finsko chystá podniknout k vyřešení této problematiky?

S pozdravem

[Váš podpis]"


Dopis můžete poslat poštou na adresu: VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha, Hellichova 1, 118 00, Praha 1, nebo e-mailem na adresu sanomat.pra@formin.fi (budete-li posílat e-mail, dejte prosím do kopie adresu info@protisrsti.cz, abychom měli přehled o počtu odeslaných protestních e-mailů, děkujeme!).

Podepište petici 

K protestu se také můžete připojit tak, že podepíšete elektronickou petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat ve Finsku na http://www.thepetitionsite.com/3/ban-fur-farming-in-finland/.

Kožešinové farmy v ČR

V České republice momentálně probíhá petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat, kterou vede organizace Svoboda zvířat. Petice není v elektronické podobě, ale můžete si ji stáhnout na http://www.protisrsti.cz/dokumenty/Petice_Zakaz_chovu_KZ.pdf a vytisknout. Na konci petice je adresa petičního výboru, kam tuto petice po vyplnění zašlete.

Více informací o petici na http://www.protisrsti.cz/novinky/nova-petice-za-zakaz-chovu-kozesinovych-zvirat.htm.

Záběry z českých kožešinových farem pořízené na podzim roku 2010 najdete na http://www.protisrsti.cz/zabery-a-fotografie-z-kozesinovych-farem/cr/.

Tento článek vyšel ve spolupráci s organizací Svoboda zvířat.