úterý 8. března 2011

Svoboda zvířat obnovuje kampaň proti cirkusům se zvířaty

Tisková zpráva o. s. Svoboda zvířat, Praha 8. 3. 2011

Občanské sdružení Svoboda zvířat pokračuje v kampani proti cirkusům se zvířaty a chce zásadní změny v této oblasti.

Kampaň má za cíl pomoci nejvíce postiženým druhům zvířat a změnit současný stav, kdy je možné v českých cirkusech chovat a používat volně žijící zvířata.

Všechna tato zvířata žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách – prostory, ve kterých tráví většinu svého života, neodpovídají svojí velikostí jejich přirozeným potřebám, které mohou mít ve volné přírodě.

Zvířatům škodí i neustálý transport a velmi problematická je drezura a nucení zvířat k nepřirozeným činnostem a výkonům.

Svoboda zvířat proto považuje za důležité se této oblasti znovu věnovat a změnit současný nedobrý stav v českých cirkusech.

Současná legislativa týkající se cirkusů je nedostatečná a umožňuje cirkusům množit zvířata, jež by vůbec v podobných zařízeních neměla být chována,” řekl koordinátor kampaně Roman Rogner a dodal: “Za poslední tři roky se podle našich informací narodilo v českých cirkusech 13 lvů, 12 tygrů, 2 medvědi, 1 puma a další volně žijící zvířata. Považujeme za neudržitelné pokračovat v tomto trendu a chceme dosáhnout postupného zákazu chovu a používání těchto zvířat v cirkusech po vzoru Rakouska, Norska nebo dalších zemí a měst.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz.

Kontakt: cirkusy@svobodazvirat.cz